اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
لینك آر اس اس
درباره ما
آرشیو مطالب
آمار و امكانات
تعداد بازدیدها :
افراد آنلاین :

استاد مطهري مردی جامع درعلم وعمل - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 9:19 قبل از ظهر

استاد مطهري مردی جامع درعلم وعمل                       

 اسدالله افشار

 

درآستانه سي وپنجمين سالروزشهادت استادشهيد علامه مرتضي مطهري (ره) قرارداريم . مطهري مردي جامع درعلم و عمل، تعقل وتعبد و در درس و سياست، صاحب اخلاص، صداقت و شجاعت بود و نظيراو كم پيدا مي‌شود.جادارد بپرسيم ميراثي كه ازمطهري به‌جا‌مانده‌است‌چيست؟

 نگارنده اين سطوربرخودفرض مي داند تا درخصوص اين روحاني آگاه و روشنفكر، كه حق بزرگي برتاروپود فرهنگ اين جامعه دارد مطالب ونكاتي رادرپاسداشت اين شهيدعالي مقام كه مصادف باروزتجليل ازمقام معلم نيز مي باشد، مطرح ومورد بحث قراردهد.

اميد آن كه اين مختصر، مفيد و مؤثر و بيان كننده بخشي ازميراث اين شخصيت والاي واين معلم انديشمند وفرزانه باشد.

استاد شهيدمطهری؛ یک مصلح اجتماعی :‌

استادشهيدمطهری رابه عنوان یک روحانی واسلام شناس برجسته،به عنوان یک فیلسوف ومتفکرژرف اندیش ، به عنوان یک استاد و نویسنده نمونه و به عنوانهای دیگری از این قبیل شناخته ایم .اما شناخت او به عنوان یک مصلح اجتماعی، نیاز مغفولی است که به دو دلیل ضرورت مضاعفی یافته است، نخست آنکه مطهری از معدود متفکرانی است که مورد قبول و اقبال قشرهای متفاوت اجتماعی و طیف های مختلف فکری است و نظر صائب ، نیت خالص و قدرت نظریه پردازی او را همگان پذیرفته و تحسین کرده اند. دیگر آنکه با گذشت بيش ازسه دهه از تجربه برپایی نظام سیاسی بر مبنای تفکر دینی ، نیاز به بازاندیشی در گذشته برای حرکتی پرشتاب تروصحیح تر درآینده جای تردید ندارد.

نگاهی به آثاروکارنامه پربرکت این شهید بزرگ نشان می دهد که می توان او را به عنوان یک مصلح اجتماعی که اتفاقا از خاستگاه دین به همه چیز نگریسته است، مورد مطالعه قرار داد و از آثار مکتوب و شفاهی و از مهم ترین سیره عملی و رفتار اجتماعی او الگوی مطمئنی برای خود ساخت .

الگوی مهندسی فرهنگی ازمنظراستاد مطهری :

مهندسی فرهنگی عبارت است از یک رویکرد مفهومی به مدیریت و برنامه ریزی توسعه فرهنگی که در زمره مفاهیم در حال تغییر فرهنگ و طراحی راهبردهای عملی در ارتباط با منابع و مبانی و همچنین مشکلات برخاسته از فرهنگ و توسعه در زمینه ها و بسترهای گوناگون قرار می گیرد. به عبارت دیگر مهندسی فرهنگی در باره سیستم ها، فرایندها، جایگزین ها و فرمول بندی راه حل های خلاقانه برای چالش های توسعه نهادهای فرهنگی و تبلیغ و تشویق مشارکت مردم در زندگی فرهنگی است.

استاد مطهری در یک جامعه اسلامی مهندسی فرهنگی را با سه حرکت؛ تحلیه، تخلیه و تثبیت فرهنگی امکان پذیر می داند و اضلاع مثلث مهندسی فرهنگی در ساختار اندیشه ایشان دارای سه ضلع تحلیه، تخلیه و تثبیت فرهنگی می باشد. به عبارت دیگر از دیدگاه این متفکر بزرگ مقوله مهندسی فرهنگی در یک جامعه اسلامی با تخلیه برخی افکار و اندیشه ها از یک طرف، تحلیه مردم به برخی دیگر از افکار، احساسات و اندیشه ها از طرف دیگر و تثبیت این افکار و اندیشه ها و اعمال در آنها از جانب سوم جامه تحقق در می پوشد. این الگو به عنوان یک الگوی عام قابلیت کاربست در تمام فعالیت های فرهنگی در کشور و ازجمله در دانشگاه ها را دارد واساسا یکی از مناسب ترین وموفق ترین الگوهای ساماندهی و مدیریت فعالیت های فرهنگی می باشد.

 عقل و عاطفه استادمطهري در خدمت مباني دين :

مطهري مردي عاطفي وروحيه‌اي عرفاني ودلي متعبد داشت، اهل نمازشب بود و نماز شب اوهرگزازآغاز نوجواني ترك نشده بود.او هنگام ذكر مصائب خاندان پيغمبر بر منبر با اين‌كه استاد دانشگاه بود، روضه مي‌خواند و گريه مي‌كرد. اين وضع، امروز تعجب‌آور نيست، ولي در فضاي 50 سال پيش دانشگاه‌ها شجاعت مي‌‌خواست. مطهري بسيار عاطفي بود، اما با مدير قرار دادن عقل، عاطفه را، هم در وجود خويش و هم در جامعه ديني تحت سيطره عقل مي‌خواست و معتقد بود كه عاطفه بايد در خدمت مباني دين باشد.

سخناني كه اودرباره تحريفات واقعه عاشورا گفته ناشي ازاين نگاه عقلاني است. با جعل داستان عروسي حضرت قاسم مي‌توان عواطف را بيشتر تحريك كرد، اما حقيقت تابع قضاوت عقل است. شهيد مطهري با خرافات و با سنت‌هاي غلط مبارزه مي‌كرد . دفاع شجاعانه اوازحقوق زن دراسلام ناشي ازهمين نگاه عقلاني او بود.بخشي ازآثار مطهري را مسائل مربوط به زنان تشكيل مي‌دهد. آن روزي كه شهيد مطهري كتاب مساله حجاب را نوشت، اظهار‌نظر درباره حجاب اسلامي خيلي شجاعت مي‌خواست.

استاد شهيد مطهري؛ آسيب شناس بزرگ جهان اسلام :

استاد شهيد مطهري يك آسيب شناس بزرگ جهان اسلام بود كه قدرت فوق العاده اي در درك شرايط فعلي و تطبيق آن با شرايط مورد انتظار داشت. برهمين مبنا بود كه  46 سال پيش و20 سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از افق حركت آينده صهيونيزم پرده برداشت و نسبت به خطر رو به رشد آن در درون كشورهاي اسلامي هشدار دادند. در عرصه هاي داخلي نيز استاد ، از خطر انحراف در جبهه اسلام سخن راند و مسئولان نظام را به خطر گسترش انديشه هايي كه به ظاهر اسلامي اند اما در باطن به تبليغ سكولاريزم مي پردازند هشدار داد. استاد شهيد مطهري پس از حضرت امام راحل اولين شخصي بود كه به خطر نفاق و سران منافقين پي برد و حتي تغيير در ايدئولوژي آنها را نيز سالها پيش از بروز، پيش بيني نموده و حتي مبارزه اش با رژيم شاه مانع از آن نشد تا از خطر گروه ها و جريان هاي انحرافي غافل بماند.

اعتقاد استاد مطهري به آميختگي دين وسيا ست :

شهيد مطهري و عالمان بزرگ اسلامي، نگرشي جامع نگر مبني بر اشتمال دين بر مصالح دنيا و آخرت داشته و نگرش افراطي و تفريطي به آن را طرد ميكنند. در اين ديدگاه، دنيا به مثابه راهي براي رسيدن به آخرت است. و در عرض آخرت قرار ندارد تا گمان تعارض و دو گانگي بين آنها برود، بلكه هم شئون مادي و هم معنوي، مورد اهتمام پيامبران بوده است. براين مبنا استاد مطهري از وابستگي دين و سياست حمايت كرده و اعتقاددارداين وابستگي به اين معني است كه توده مسلمان، دخالت در سرنوشت سياسي خود را يك وظيفه و مسوليت مهم ديني بشمارد. همبستگي دين و سياست به معني وابستگي دين به سياست نيست، بلكه به معني وابستگي سياست به دين است. از نظر وي، اسلام آييني جامع است كه شامل تمامي شئون زندگي بشر اعم از ظاهري و باطني مي شود و در عين حال كه مكتبي اخلاقي است، سيستمي اجتماعي و سياسي نيز به شمار مي رود. اسلام معنا را در ماده، باطن را در ظاهر،آخرت را در دنيا، مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگهداري ميكند.

استاد مطهري ؛ معلمی فرهیخته :

در قلمرو پرورش توانایی ها و شایستگی های بشر ، دو نوع معلم و مربی مورد نیاز است این که استعدادها را بارور سازد . یکی معلم گفتار و بیان که از طریق آموزش ، درهای معرفت و دانش را به روی انسان بگشاید و دیگری معلم الگو و اسوه که رفتار و کردار او ، راه و رسم زندگی را ترسیم کند و دست انسان را گرفته و به مراحل کمال برساند . بررسی زندگی انسان های والایی که رفتار و کردار آنان می تواند سرمشق زندگی ما باشد ، برای رشد و تکامل انسان بسیار ضروری و مفید است از این رو استاد مطهری هم استاد بیان و هم قلم بود و هم سرمشق زندگی از نظر رفتار . او در بستر علم و دانش ، در جهاد قلمی و بیانی ، در پاسداری از مرزهای حق و حقیقت ، در تهجد و نیایش در دل شب در عزت و مناعت نفس ، در تواضع و فروتنی ، در حفظ حرمت بزرگان و جهات دیگر اسوه و سرمشق است و آشنایی با رموز و خصوصیات زندگی او می تواند عاشقان کمال را در عرصه علم و عمل یاری کند .

استادمطهري و تبیین آزادی :

استاد شهیدمطهري در راستای تبیین آزادی در حکومت اسلامی و نقد آزادی در مرام نظری و عملی لیبرال دموکراسی، میان آزادی عقیده و آزادی تفکر، تفکیکی اساسی صورت می‏دهد. آزادی عقیده از این منظر ویژگی نظام لیبرال دموکراسی و مبنای آن «تمایل» است در حالی که آزادی تفکر، خصوصیت نظام اسلامی و مبنای آن «اراده» است. استاد با تصریح به اشتباه اعلامیه حقوق بشر، مبنی برآزادی هر گونه عقیده ، براین باوراست که هراعلام برائت ازمشرکین را با اصل آزادی و حقوق واقعی بشر در تعارض نمی‏بیند ومعتقد است نفی عقاید مُضر و نه عقاید ادیان ابراهیمی و عقاید مستدل، منافاتی با آزادی و حقوق بشر ندارد.

 

مقابله استادمطهري با نفوذ انديشه‌هاي انحرافي :

يكي از مؤلفه ها و وي‍ژگي‌هايي‌كه مطهري را در اين جايگاه ممتاز قرار داد، حضور وي در جبهه مقابله با نفوذ انديشه‌هاي انحرافي درحوزه دين بود . مطهري به خوبي دريافت آنچه كه دين رادرعصرحاكميت ايدئولوژي‌هاي انساني تهديد مي‌كند، نه ظهور و بروز مكاتب اومانيستي و حتي الحادي است، بلكه شكل‌گيري انديشه‌هاي التقاطي است كه استحاله تدريجي دين را نشانه رفته است. تلاش براي به روز كردن دين و ارائه چهره اي ازآن متناسب با مقتضيات زمان، توسط مسلماناني كه دغدغه دين را داشته ولي به جاي تفقه در دين با وام گيري مفاهيم وارزشها ازديگر مكاتب به ظاهر مدرن جديد، حركتي انحرافي بود كه منجر به ارائه ديني التقاطي گرديد.

جان كلام :

بي‌شك استاد شهيد مرتضي مطهري را مي‌توان برجسته‌ترين شاگردامام خميني (ره) دانست كه نام وي چون خورشيدي درمحفل شاگردان امام(ره)مي‌درخشد.استادشهيد مرتضي مطهري باتفقه ودقت نظردرآموزه‌هاي ديني چنان برآن اشراف يافت که استادش دروصف آثاروي مي‌گويند:«آثاري كه از او هست، بي استثنا، همه آثارش خوب است. ومن كسي،ديگري راسراغ ندارم كه بتوانم بگويم بي‏استثناآثارش خوب است‏.»(11/2/61)

براستي اگر مطهري امروززنده بود دربرابرالتقاط جديد چگونه افشاگري مي‌کرد؟!جامعه امروزما به مطهري‌هاي ديگري سخت نيازمند است!

 

چهار شنبه : 1393/2/10- 30جمادي الثاني1435- 30آوريل2014

انسان ؛ كاروتلاش - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 8:46 قبل از ظهر

به مناسبت روز جهاني كار و كارگر

انسان ؛ كاروتلاش                                      

اسدالله افشار

 نخستین روز ماه مه برابربا12 اردیبهشت روزجهانی كاروكارگرنام دارد. اين قلم ضمن تبريك اين روزخجسته به جامعه كارگري ايران اسلامي؛ نكاتي رادرخصوص اين روزوگراميداشت آن يادآوري مي نمايد :

1- مفهوم کار بعنوان معنی مستقلی از زندگی روزمره شاید بعد از انقلاب صنعتی در ادبیات ظاهر شده باشد. برای انسان اولیه، کار با بقای او ارتباط داشت و به فعالیتهائی چون شکار، ماهی گیری، کشاورزی اولیه، جمع آوری میوه و دانه و اعمال سنن اجتماعی و قبیله ای محدود شد. حتی در دوران بعد از انقلاب صنعتی، به استثنای گروه معدودی که امکان تفریح بر ایشان وجود داشت، برای همگان کار روی زمین، یا در اشتغال به   حرفه های مختلف و بازرگانی از صبح تا شام، نوعی راه و روش زندگی بود.

2- از هنگامي كه آدمي بر كره زمين پديد آمد، براي رفع نيازهاي خود نيازمند كوشش بود. زندگي انسان بر محور كار مي‌گردد و كار، تلاش انسان جهت حصول به هدف معين است. كليد گشايش هر استعدادي در درون  انسان كار است. كار بزرگ‌ترين و شايد زيربنايي‌ترين بخش زندگي انساني است. چرا كه از كار مي‌توان به جوهره دروني افراد  پي برد و وقتي اين جوهره‌هاي  دروني‌ آشكار شوند  و استعدادهاي بالقوه به منصه ظهور  برسند مي‌توان به وجود جامعه‌اي پويا اميدوار بود.

3- مكاتب كوناگون بشري ديدگاه‌هاي مختلفي درباره كار داشته‌اند. در انديشه يونان  باستان از آنجا كه كار به بردگان اختصاص داشت فعاليتي تحقيرآميز و پست شمرده مي‌شد و اين ديدگاه در آثار فلاسفه يونان نيز وجود دارد. بتدريج در قرون وسطا وحاكميت كليسا بر اروپا تشويق به انجام كار براي كسب درآمد به وجود آمد. با گذشت زمان در دوران رنسانس و شكل‌گيري عقايد جديد درباره‌ انسان و دين و دنيا‌، كار جايگاه و اصالت ‌خاصي يافت. در جهان‌بيني اسلامي‌، كار مفهوم ويژه‌اي ‌دارد و آثار آن تمام‌ صحنه هستي را مي‌گيرد  و دنيا و آخرت‌ را به هم گره مي‌زند‌.

4- در پرتو آیین مبین اسلام، ایرانیان با دل و جان به احکام این دین حیات‌بخش که کار را عبادت دانسته و برای کارگران مقام و احترام ویژه‌ای قائل است، گرویده‌اند و براساس این تعالیم و رهنمودها، ادبیات این سرزمین به عنوان یکی از مقدس‌ترین جلوه‌های ادبیات جهان شکل گرفته است. ادبیاتی که ملهم از آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و روایات پیشوایان عالی قدر مکتب نورانی تشیع است. در ادبیات غنی و شکوهمند ایران همواره از کار و کارگران به نیکی و عظمت یاد شده و به تحقیق در ادبیات هیچ سرزمینی تا این اندازه برچنین عناصری تکیه و تاکید نشده است.

5- دراشعار سخنوران گرانقدر و نامدار ادب پارسی، کار، عنصر رهایی جوامع از پلیدی‌ها و مذلت‌ها و عامل ارتقا وتوسعه معرفی شده وازکارگران به عنوان مردمان شریفی که نقش مهم وارزشمندی درگردش چرخهای جامعه دارند یاد شده است. در واقع گفتنی‌ها در این باره بسیار فراوان است تا جایی که می‌توان به آثار بسیاری در ادبیات کارگری که شاخه‌ای از ادبیات اجتماعی ایران و جهان است اشاره داشت و جا دارد که این آثار مورد توجه و تعمق افزونتری قرار گیرد.

6-  بي گمان كار به معناي تلاش و كوشش براي توليد درهر حوزه اي، عملي ارزشي است. كار به اشكال مختلف ظهور و بروز مي كند؛ از اين رو مي توان از كار فكري، كار هنري، كار معنوي و كار جسمي و بدني سخن گفت. درهمه اين موارد آن چه اصالت مي يابد تلاش توليدي بشراست. بشر براي دست يابي به كمال وسعادت و آسايش وآرامش، نيازمند تهيه امكانات و وسايل و برطرف كردن مشكلات و چالش هاي پيش روست. ازاين رو اقدام به تلاش و كوشش مي كند تا به اين هدف نايل شود. براي دست يابي به هدف، تلاش در شكل هاي پيش گفته خودنمايي مي كند.تفكروتدبروطرح وبرنامه ريزي، بخشي ازتوليد است. بدون تفكر و تدبر و تامل ممكن نيست تا انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمي موفق شود، از اين رو توليد فكري به عنوان توليد پايه مطرح مي شود.

7- نظام اقتصادی اسلام ارزش و اهمیت زیادی برای کار و کوشش و کارگر قائل است. تقدیس اسلام از کار و کارگر به اندازه ای زیاد است که در هیچ یک از مکاتب اقتصادی جهان وجود ندارد. برخلاف اندیشه های سرمایه داری که اقتصاد و ثروت را در اختیار طبقات مرفه و ثروتمند جامعه قرار داده است، و دیگر نحله های اقتصادی که در بالا بردن قدرت مالی بزرگ مالکان و اقشار بالای اجتماعی نظریه پردازی می کنند، نظام اقتصادی اسلام بیشترین اهمیت و توجه را به کار حلال و کارگران داده است و اصول و احکام لازم برای گرامیداشت کارگر و بالا بردن سطح زندگی او و انجام کار مشروع در جامعه را بیان ساخته است.

8- کار و کوشش یکی از نمودهای شکرگزاری از نعمت های بیکران خداوند است و کارگر شخصی قانع، قدرشناس و از بندگان راسخ خداوند تلقی می شود که با ارائه فعالیت اقتصادی مفید به جامعه به دیگر اعضای اجتماع خدمت می نماید. حضرت پیامبر اکرم (ص) با بوسه زدن بر دستان پینه بسته کارگری خسته، بر کل جهان ثابت نمودند که کار و کارگر ارزش معنوی و مادی بیکرانی در جامعه اسلامی دارد، هیچ یک از رهبران و پیشروان مکاتب و اندیشه های اقتصادی و اجتماعی تا این حد به کارگر و کار و کسب حلال او اهمیت نداده است.

9- از نظر اسلام کار فعالیتی برای تأمین معاش و تلاشی برای استقلال اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی و مهمتر از همه، عبادتی برتر و جهاد در راه خداوند است. اثر شگرف این اندیشه ناب این است اگر کارگر یا کارمندی کار را عبادت و جهاد بداند هرچند زندگی اقتصادی اش تأمین باشد و به دیگران نیز وابسته نباشد، باز هم از کار و تلاش دست برنمی دارد. این همان اندیشه ای است که پیامبراکرم(ص) و امامان معصوم(ع) تلاش نمودند در جامعه بوجود آید و در اذهان مردم ماندگار شود، چرا که ماندگاری این فکر همیشه جامعه کارگری را بالنده و شاداب نگه می دارد و تمام اهداف دیگر را تحت پوشش قرار می دهد.این هدف بلند اهداف اولیه و میانی را نیز در برمی گیرد. وقتی کار عبادت شد، تأمین معاش و استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی را در دل خود دارد. از این گذشته اسلام کار را یک تکلیف تعطیل نشدنی می داند که در قاموس آن بازنشستگی مفهوم ندارد.

جان كلام :

- انجام كار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت و جهاد در راه خدا مقدس است.

- در مكتب اسلام ‌بيكاري و نيازمند ديگران بودن امري ناپسند‌ شمرده شده است.

-  از واجبات مسلم بر هر فرد مؤمن لزوم انجام كار براي تأمين زندگي خود و خانواده  است.

- مسئوليت  اجتماعي  شخص  مؤمن، رفع نيازهاي جامعه  درحد توان است. برآوردن  نيازهاي جامعه واجب كفايي است و شخص بايد در برآوردن آن بكوشد.

- كار، وسيله كسب تجربه انسان است و بر رشد عقلاني  و اجتماعي او مي‌افزايد.

- انسان با كسب درآمد از نظر  روحي آرامش مي‌يابد. زيرا فرد نيازمند از نظر روحي در اضطراب و نگراني است.

- با كار، اعضاي  انسان توان  خود را بروز  مي‌دهد.

- با كار و تلاش ‌فقر دفع مي‌شود. كسب در آمد  باعث مي‌شود فرد بتواند ‌به ديگران كمك كند. فرد بايد در بعد اجتماعي  مفيد  و مؤثر باشد.

 

دوشنبه : 1393/2/8-28جمادي الثاني1435- 28آوريل2014


دلیل تأکید مداوم رهبر معظم انقلاب بر فرهنگ چیست؟ - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 8:5 قبل از ظهر

دلیل تأکید مداوم رهبر معظم انقلاب بر فرهنگ چیست؟            

 اسدالله افشار

 

فرهنگ مجموعه ای از بینش ها و کُنش ها،معقولات ومحسوسات ، اعتقادات و رفتارها درطول تاریخ یک جامعه است که از نسلی به نسل دیگر در همان جامعه منتقل می شود که شامل سنت های ملّی و قومی و هم آداب و عقاید دینی که در دو بُعد بینش ها ورفتارها ظهورمی یابد.بُعد دیگری که در زندگی انسان می باشد اقتصاد است که شامل همه فعالیتها و معادله هایی است که مربوط به معیشت و زندگی مادی انسان می شود. بنظر می رسد برقراری نسبت مستقیم و ارتباط میان دو حوزه اقتصاد و فرهنگ کمی دشوارباشد حتی شاید به کاربردن این دو واژه دریک امتداد یعنی «اقتصاد فرهنگ» یا «فرهنگ اقتصادی» ، موضوع را کمی پیچیده ترکند.درک ودریافت انسانها از کلیتی به نام اقتصاد معمولاً در چارچوبی برگرفته از باورهای آئینی ، سنتی و مذهبی آنها شکل می گیرد و ساخته می شود. بحث تاثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد در شهرهای مدرن پیچیده است بطورمثال مردمانی که در شهرهای مدرن یا کلان شهرها زندگی می کنند به لحاظ روانی مایلند تا خود را توانگرتر از آنچه در واقعیت هستند نشان دهند در شهرها این تصویر بیرونی افراد است که سطح آنها را در اجتماعی که درآن زندگی می کنند تعیین می کند و شهروندان هویت خود را از ابزارآلاتی که در اختیار دارند اخذ می کنند .

فرهنگ مقوله بسیطی است اما به کوتاهترین سخن، عبارتست از آنچه بشر خلق کرده است، اعم از علم واخلاق و مصنوعات. اما اقتصاد، «علم تخصیص منابع کمیاب به احتیاجات روزافزون» است بنابراین، اقتصاد از آن حیث که علم است،خود زیرمجموعه ودردرون فرهنگ است درعین حال که می‌تواند برمادر خود، یعنی فرهنگ تأثیربگذارد.فرهنگ مادرهمه رفتارها وکنش‌های فردی وجمعی است وبرای همین ساختارگرایان، همه حوزه‌های کنش‌های فردی وجمعی اعم ازحوزه سیاست واجتماع واقتصاد را ساخته‌ی فرهنگ می‌دانند. با این روش، بسیاری از رفتارهای فردی و جمعی ما، هم ریشه فرهنگی دارد و هم اقتصادی، هم آثار فرهنگی به جای می‌گذارد هم اقتصادی.

رابطه اقتصاد و فرهنگ :

براي درک رابطه اقتصاد و فرهنگ بايد به خاستگاه اين دو نظر افكند. خاستگاه اقتصاد و فرهنگ را به تعبيري مي توان، جامعه تلقي نمود، جامعه نوعي سيستم اجتماعي است. سيستم اجتماعي، معلول روابط اجتماعي است. روابط اجتماعي برخلاف روابط طبيعي، اموري قطعي وتكويني نيستند. در سيستم هاي انساني بر روابط انساني به علت وجود اختيار و آگاهي او قطعيت حاكم نيست وانسان درشرايط معين مي تواند به يك عامل مشخص، پاسخ هاي متفاوتي بدهد و اين پاسخ هاي متعدد، چيزي جز وجود كثرت و گزينه هاي متفاوت نيست. با تعدد و وجود گزينه هاي متفاوت است كه پديده اي به نام (انتخاب) معنا پيدا مي كند و از ميان روابط ممكن بين پديده ها، ناگزير بايد يكي را برگزيد. انتخاب هاي گوناگون برمبناي ارزش هاي ذهني مختلف افراد صورت مي گيرند كه در واقع فرهنگ شكل دهنده ارزش هاي گوناگون براي افراد و جوامع مختلف است. بنابراين ملاحظه مي شود كه بين اقتصاد و فرهنگ رابطه تنگاتنگي وجود دارد.

اگر بخواهيم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به شكل ديگري بيان كنيم، شايد بتوان گفت:اولا،رفتارهاي پايدار انساني حاصل و متأثر از فرهنگ است؛ ثانيا فعاليت هاي اقتصادي ازجمله رفتارهاي اقتصادي انسان است ودر نتيجه جزيي ازمجموعه رفتارهاي انساني به شمار مي آيد و ثالثا رفتارهاي اقتصادي(غير از رفتارهاي ناپايدار و استدلالي) مبتني بر فرهنگ است و رفتارهاي پايدار خاص، نتيجه فرهنگ خاص است. بنابراين رفتارهاي پايدار خاص اقتصادي نتيجه فرهنگ خاصي است. توسعه اقتصادي نيز به وضعيتي خاص از اقتصاد اطلاق مي شود و هر وضعيت خاص اقتصادي نتيجه رفتارهاي خاصي است. بنابراين توسعه اقتصادي نتيجه رفتارهاي خاصي است و اين رفتارهاي خاص، نيز نتيجه فرهنگي خاص بوده و به همين دليل مي توان نتيجه گرفت كه توسعه اقتصادي نيز وضعيت فرهنگي خاص خود را مي طلبد.

تعریف وتدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ وشناخت ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه وعلمی است که انجام پژوهش های بنیادی-کاربردی و استفاده ازتجربیات سایرکشورها دراین زمینه قطعاًروشنگراین مسیروراهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.

اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنکه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثاراقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش کمی درباره عوامل مؤثربراقدامات، سیاستها، برنامه ها،فعالیتها ومطلوبیت ها اززاویه هزینه- منفعت وتبیین محدودیت های حاکم برعرضه و تقاضای کالاهای فرهنگی و هنری است.

اقتصاد فرهنگ تحول سریعی را از زمان طرح آن در آغاز قرن بیستم طی كرده است. در طول این سال ها، مصادیق اقتصاد فرهنگ گاه پدیده های فرهنگی مانند هنر و موسیقی دانسته شده است كه سابقه آنها به پیش از قرن ۲۰ باز می گردد و گاه سرگرمی های گوناگون، رادیو، تلویزیون، رسانه ها و هم اكنون اینترنت و بازی های رایانه ای و بسیاری از موارد دیگر جزو مصادیق اقتصاد فرهنگ دانسته شده اند.

تأثیر فرهنگ براقتصاد :

در شرایط اجتماعی، همان گونه كه اقتصاد بر فرهنگ تأثیر می گذارد، فرهنگ هم براقتصاد تأثیر متقابل دارد و فرهنگی هم كه در اقتصاد جاری می شود در بستر اقتصاد پرورش می یابد. بنابراین در مرحله سوم می توان به جای «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصاد» را به كار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جدی شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع گردیده و همه بخش های اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ قرار گرفته است.

چرا«فرهنگ»مهم است؟دلیل تأکیدمداوم رهبر عزیزانقلاب برفرهنگ چیست؟

رهبرمعظم انقلاب در بیانات خود در اولین روز سال جدید درجوار حرم امام رضا (ع) باردیگر براهمیت مسئله فرهنگ و لزوم توجه مسئولان به این امر تاکید کردند و حتی فرهنگ را از اقتصاد نیز مهمتر دانستند و در باب دلیل این اهمیت نیز فرمودند:«چراکه فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس می کنیم. اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد و اگر کثیف باشد آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مانند هواست. اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد باید فرهنگ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد».

رهبر معظم انقلاب در ادامه بیانات خود مسئله فرهنگ را از این جهت مهم دانستند که امروزه بیشترین سرمایه گذاری دشمنان بر روی «فرهنگ» است زیرا فرهنگ از تاثیر بسزایی در میان افراد جامعه برخوردار است و از همین روز ایشان در این رابطه می فرمایند:«اگر جهت گیریها درست نباشد به همان بلایی دچار خواهیم شد که برخی کشورها خانواده را برانداختند و شهوات را برپا داشتند. تمرکز دشمنان بر روی  فرهنگ بیشتر از همه جاست. بخاطر همین تاثیر زیادی که فرهنگ دارد.هدف وآماج تحرک دشمنان درزمینه فرهنگ عبارت است از ایمان و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه های فرهنگی بسیارخطرناک است وباید حساس باشند.»

اما نکته مهم درسخنان مقام معظم رهبری اینجا بودکه ایشان فرمودند نباید همه آسیب های فرهنگی متوجه بیگانگان سازیم بلکه بخشی ازاین آسیبهای فرهنگی ناشی از«کم کاری ها»است که درداخل صورت می گیرد.

«نمیخواهیم بگوییم همه آسیب های فرهنگی کار بیگانگان است.خودمان هم مقصریم. مسئولان فرهنگی و غیرفرهنگی و کم کاری ها وغلط کاری ها همه تاثیر داشته.» به عنوان نمونه ایشان در این رابطه می فرمایند:

«برخی عزم راسخ ملت رابه هم می زننددرمسائل مهم مربوط به سرنوشت کشور. جای احساس عزت و اعتماد به نفس ملی، احساس حقارت ملی را به آنها تزریق می کنند. جای ایمان راسخ، شبهه افکنی و بی اعتقادی. جای کار و تلاش و همت بلند، لذت جویی و شهوت رانی. »

به نظرمی رسد مهمترین فعالیتی که در عرصه فرهنگی با توجه به تلاش دشمنان برای تهاجم فرهنگی و رخنه فرهنگی درداخل کشورباید صورت گیرد تلاش برای تقویت وترویج فرهنگ دینی و میهنی از طریق آموزش وتیلبغات دررسانه ها ودرمدارس است که می تواند جامعه را به سلاح فرهنگی مجهزکندوسد محکمی درمقابل جنگ نرم دشمن ایجاد نماید.

جان كلام:

فرهنگ بستر شکل‌گيري و خيزش هر نوع حرکت علمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. به اين ترتيب، هيچ طرحي بدون در نظر گرفتن يک پيوست فرهنگي مبتني بر الگوهاي بومي، ملي و ديني نمي‌تواند در مسير موفقيت قرار بگيرد. اين نکته‌اي است که غرب در تمامي محصولات و کالاها و حتي دانش وارداتي به ديگر کشورها لحاظ نموده است.با نگاهي دقيق‌تر به مقوله‌ي تحريم‌هاي اقتصادي و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي که در پي آن از سوي رسانه‌هاي غربي رخ داد، مي‌توان به‌روشني دريافت حتي بحث‌هاي اقتصادي و تحريم عليه ايران نيز با پيوست‌هاي فرهنگي همراه بوده است. اين مسئله لزوم طرح مباحث فرهنگي را در کنار مسائل اقتصادي و پيگيري اين مباحث را به موازات اقتصاد در کشور بيشتر به رخ مي‌کشد.اين قلم اميدوار است اساتيد و متخصصان باارائه راهكارهاي دقيق تر و پيشنهادات مؤثرترزمينه هاي تحقق شعار سال را هموارتر نمايند.

 

شنبه : 1393/2/6- 26جمادي الثاني1435- 26آوريل2014

ريشه ي اصلي مفا سد مالي واقتصادي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 8:47 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ريشه ي اصلي مفا سد مالي واقتصادي                       

اسدالله افشار

 

مبارزه با فساد مالي به دلیل تعدد عامل شکل دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی،خواست همگانی و جدیت دولت است.این مبارزه باید ساختاریافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده باشد و تمام ابعادی را که بر فساد اثر می گذارد را دربرگیرد؛ چرا که در غیر این صورت فساد به صورت ریشه ای حل نمی شود.ازاین رو، به منظور مقابله جدی با فساد باید ضمن شناسایی همه ابعاد شکل دهنده فساد در جامعه ایران وبررسی سطح و عمق فساد در این جامعه،راه حل های مختلف تجزیه وتحلیل شود و بهترین راه حل برای این مهم،در نظرگرفته شود. تجربه ایران درمبارزه با فساد ووضعیت موجود کشورمان،نشان می دهد که به منظور مقابله با فساد، ضمن آن که همه سازمان ها باید بسیج شوند،نیازمند اصلاح ساختارونظام های موجود است.

در مبارزه ضدّ مفاسد مالی باید ازاساس روی روش های پیشگیری تأکید شود وپس از توجّه به مسائل پیشگیری کننده باید سراغ درمان و روش های اجرایی در امر مبارزه رفت. اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالی است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونی باشیم. وجود قوانین صریح و عاری ازابهام،تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالی، شفّاف سازی، مقرّرات زدایی وانجام خصوصی سازی سالم، تقویت بیش تر انضباط مالی و... ازجمله مواردی هستند که در کنارتقویت عوامل درونی باید مدّ نظر باشند. بنابراين عملیات مبارزه با فساد مالی ومصادیق آن، کار گروهی است، و راهبردهای ویژه مبارزه با آن فقط درصورتی با کامیابی همراه خواهد بود که به شکل جامع، قاعده مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالی، ازعوامل گوناگونی ناشی است ویک سیاست خاص فقط آن را تشدید یا تضعیف می کند ودر نتیجه، برای ریشه کنی آن به برنامه ای همه جانبه نیازمندیم که همگان- از بالاترین سطح تا عامّه مردم- به رعایت و انجام آن ملزم باشند.

اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالي اشاره كنيم بايد گفت، اقتصادهاي از بالا هدايت شده يكي از پايه‌هاي پرورش رشوه‌خواري و فساد مالي است، تجربه كشورهاي جنوب آسيا مؤيد آن است همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و درعين حال فقير باشند تمايل به فساد مالي تشديد مي‌شود يكي ديگراز علل گسترش فساد خاصيت مسري بودن آن است درتحقيق و بررسي كه پارلمان ايتاليا در سال 1993 درباره فساد مالي مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مي‌كنند يكي از دلايل مكرر فساد مالي بوده است رفتار مبتني بر فساد در بين مقامات بالا تاثيري فراترازپيامدهاي مستقيم ناشي از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جستجو كرد.

براي مبارزه با فساد چه مي‌توان كرد؟

با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنائي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگوئي بخش دولتي و كمك به سازمانهاي مستقل ضرورت دارد دولتها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسياري از بروكراتها حق نيفتادن به دام رشوه‌خواري و فساد مالي پرداخته مي‌شد كه آنرا يانگ سين مي‌ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبي مي‌تواند كارايي داشته باشد اما به سختي مي‌توان به انگيزه‌هاي صرف مالي مانع رشد فساد مالي شد فراتر از اين، نياز به تمركز روي الگوها و ارزشهاي غالب ضرورت دارد به عبارت ديگر براي درك كامل چالش فساد مالي بايد فرضيه‌اي كه ارزش ها و هنجارها را ناديده مي‌گيرد و نتيجه مي‌گيرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالي سوق مي‌دهد را كنار بگذاريم وجود نظامهاي شفاف قوانين و مجازات به همراه اقدامهاي جدي مي‌تواند از جمله ارزشهايي باشد كه شخص آن را محترم مي‌شمارد احترام به اين گونه ارزشهاي حكم حصاري در برابر فساد مالي را دارد فساد مالي طاعون دموكراسي است پس بايد قبل از اين كه شروع شود متوقف شود.

فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری !!! 

1380/2/10روزی بود که فرمان مهم 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب، خطاب به سران سه قوه صادر شد. شدت نارضایتی رهبری از عدم همکاری سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دراین بیانیه کاملاً مشهود است .طی این فرمان مسئولین موظف بودند هرچه سریع تر اقدامات لازم را انجام دهند و دست عده ای فاسد را از خزانه بیت المال کوتاه کنند.یاد آوری بخشی از این فرمان در اینجا ضروری به نظر می رسد:

"امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانتی و صداقتی متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو،طرد نشوند،سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب،همه احساس نا امنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن،مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد،بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت،بسیار مهم و کارساز است."

صدوراین فرمان استقبال گسترده مردمی را در برداشت که سال ها زیرسایه تبعیض و بی عدالتی به سر برده بودند وبیشترین آسیب ازجانب مفسدین متوجه آنها شده بود.

جای تأسف است که باصدوراین فرمان،در12سال گذشته چه دردوران اصلاحات وچه دردوران دولت هاي نهم ودهم و با وجود تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هیچ گونه اصلاحی جدي دراین زمینه صورت نگرفت ونتيجه آن شدكه همگان مي دانيم وفسادمالي واقتصادي تامغزاستخوان برخي ازمراكزدولتي وبرخي ازبخش هاي نيمه دولتي نفوذ و رخنه نمود و پديده هايي مانند فاضل خدادادها، مرتضي رفيق دوست ها، شهرام جزائري ها ، خاوري ها وبابك زنجاني هاو...آزآن متولدشدند!

عدم توجه به فرمان ۸ ماده‌ای؛ ریشه اصلی مفا سد اقتصادی:

رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا دراین باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.

اما بی توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی درادوارمختلف بشنوند؛ پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس‌های پی‌در‌پی ،خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.

به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.

از سوی دیگر ناهماهنگی میان قوای سه گانه ازدیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه شود.

در حال حاضر این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی درکجا ودرچه مرحله ای قرار دارد واین مورد سوال جدی افکار عمومی است؟

در پایان توجه مسئولین برای تحقق مطالبات مردم ، به این توصیه رهبری لازم الاجراست:

" تسامح درمبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم ومتخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."

 

چهارشنبه : 1393/2/3- 23جمادي الثاني1435- 23آوريل2014

خانواده عامل کمال بخشی - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 8:11 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

خانواده عامل کمال بخشی                          

 اسدالله افشار

 

خانواده نظام اجتماعی پویایی است كه برای خود ساختار،اجزاء وقواعدی دارد ودربین تمامی نهادها ، سازمان ها وتأسیسات اجتماعی ، نقش و اهمیتی خاص و بسزا دارد.خانواده درزمره عمومی ترین سازمان های اجتماعی است ونشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود وبرآیند یا انعكاس ازكل جامعه است.دریك جامعه ی منحط ، خانواده نیز خود به خود منحط خواهد بود و بالعكس. بنابراین خانواده را می توان معیاری برای شناخت آسیب های اجتماعی دانست و برای پی بردن به علل این انحرافات ، به خانواده مراجعه كرد.

هر نظام برای خود اجزایی دارد. در نظام خانواده اجزاء مهم عبارت است از رابطه مادر با خود و با پدر، و رابطه ی پدر با خود و با مادر. چگونگی این روابط كیفیت خانواده را مشخص می سازد.

خانواده مانند هرنظام اجتماعی نیازهای اولیه دارد . ازجمله این نیازها عبارت اند از : احساس ارزشمندی ، احساس امنیت فیزیكی ، احساس صمیمیت و به هم وابستگی ، احساس مسئولیت ، نیاز به انگیزه ، نیاز به شادی ، نیاز به تأیید و تصدیق و بالاخره نیازهای روحی و معنوی . خانواده همچنین به پدر و مادری احتیاج دارد كه به برقراری یك رابطه سالم باهم متعهد باشند وآن قدر احساس امنیت كنند كه بتوانند فرزندان خود را به دور از آلودگی ها پرورش دهند.

خانواده همچنین مانند سایرنظامهای اجتماعی به تولید ( غذا ، لباس ، مسكن) ، به حفظ روابط عاطفی ( نوازش و محبت ) ، به روابط خوب ( عشق و صمیمیت )، به خود شكوفایی ، به تحریك ( هیجان ، رقابت ، نشاط ) و به وحدت ( احساس تعلق و اتفاق ) احتیاج دارد .

خانواده ، گروه كوچكی است كه از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان تشكیل می شود. عضو خانواده بودن ، یعنی در نوعی شبكه عاطفی سهیم شدن ، به یك گروه اجتماعی تعلق داشتن ، تاریخ مشترك داشتن و به محیط زندگی خاصی عادت كردن. اهمیت خانواده نیز به خاطر همین دستاوردهاست.

نهاد خانواده یكی از مقدس ‌ترین و با ارزش ‌ترین نهادهاست كه شناخت آسیب‌ های آن در بهسازی خانواده وجامعه تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا كجروی ‌های گوناگون اجتماعی،خانواده‌های نابهنجاراست. فرهنگ خانواده درشخصیت افراد، وافراد درجامعه اثرمی‌ گذارند. خانواده هم كانون محبت واحترام است وهم مركز انضباط و اقتدار؛پس بیش ازگروه‌های دیگردركودك تأثیرمی‌ گذارد وبه زودی گروه،راهنمایی اومی ‌گردد.كودك براثرمحبت شورانگیزواقتدارآرامش بخشی كه درخانواده می ‌بیند،می‌ كوشدتا هرچه بیشترباآن همنوایی كند؛ ازاین رو،خواه‎‎ ناخواه ، هنجارهای آن رامی ‌پذیرد و اعضای آن را الگوقرارمی‌ دهد.خانواده، گذشته ازآن كه نخستین گروه راهنمای كودك است،نخستین گروه عضویت اونیزاست؛لذاآسان‌ تروسریع ترازگروه هاي بعدی درشخصیت اورخنه می‌ كند. تأثیرخانواده درشخصیت اعضای كم سال خود بسیار عمیق است.

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد درآن قرارمی‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است وحتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد.عواملی چون شخصیت والدین ، سلامت روانی و جسمانی آنها ، شیوه‌های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده ، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده ، محل سکونت خانواده ، حجم و جمعیت خانواده ، روابط اجتماعی خانواده و بی‌نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند، شخصیت فرزند ، سلامت روانی و جسمانی او ، آینده شغلی ، تحصیلی ، اقتصادی ، سازگاری اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

انحرافات خانواده ، عدم سلامت روانی خانواده ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده از لحاظ تأثیری که روی اعضاء خود دارد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع می‌شوند و ویژگیهای سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع می‌کنند. از این لحاظ سلامت یک جامعه به سلامت خانواده‌های آن وابسته است.

اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده  دارد واین نهاد مقدس را کانون تربیت، مهد مؤدت و رحمت می شمرد. لذا سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می داند و هدف از تشکیل خانواده  را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش بر می شمارد.

انسان ها درخانواده به هویت ورشد شخصیتی دست می یابند ودرخانواده های سالم  و رشید به تکامل معنوی و اخلاقی نایل می شوند. لذا خانواده عامل کمال بخشی، سکونت، آرامش و بالندگی به اعضا خویش است که در تحولات اساسی جوامع نقش عمده ای ایفا می کنند.

صاحب اين قلم اميدوار است مراكزآموزشي و فرهنگي كشور اعم از وزارتخانه هاي مرتبط با اين امرمهم وحساس تا مؤسسات غيردولتي كه بايد برعملكرد آنها نظارت دقيقي صورت بگيرد ؛ آگاهي به مسئوليت خود داشته باشند ودرتدارك ايجادفضاي متعالي با الگوهاي متناسب با شأن وجايگاه رفيع فرهنگي اين ملت فداكارباشند وبدانند خدمت دراين سنگرمقدس فرهنگي حكم جهاد اكبرداشته ودرنزدخداوند متعال پاداشي بس عظيم دارد چراكه حفظ اين سنگرسلامت نسل فعلي رابيمه ونسل آتي را سربلندوسرافرازمي نمايد وبراي هميشه تصويري زيبا ازخانواده ايراني دردنيا به يادها خواهد ماند واين مهم شدني است ووقطعا باهوش وذكاوت مثال زدني ايراني محقق خواهدشد.  

 

 

يكشنبه : 1393/2/1- 21جمادي الثاني1435- 21آوريل2014

تحقير، تبعيض وستم درآمريكا - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 10:25 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

تحقير، تبعيض وستم درآمريكا                                

 اسدالله افشار

 آمريكا كشور لابي ها و گروه هاي نفوذ است. به نظر مي رسد لابي ها در مقابل افكار عمومي از قدرت بسيار بيشتري برخوردار باشند. نتيجه اين پديده تداوم روندهاي كنوني و تغييرناپذيري آمريكايي است كه ادعاي تحقق دموكراسي و حقوق اساسي و اوليه بشر در آن، گوش مردم خودش را كر كرده است.

به عبارتي روشن تر، بسياري از نخبگان سياسي آمريكا با توجه به واقعيت هاي مربوط به روندها و عرف بازي قدرت در اين كشور، مرهون لابي هاي مذكور بوده و از اين رو مراعات منافع اقتصادي و مطامح سياسي و اجتماعي اين گروه هاي ذي قدرت و داراي نفوذ، بر انديشه وعمل نخبگان مزبور سايه انداخته است.هرچند چنين القا مي شود كه دوران نژادپرستي درجامعه آمريكا به سرآمده است، اما بررسي شواهد نشان مي دهد كه مولفه‌هاي نژادپرستي با كمي تغييردرلايه هاي پنهان تري ازجامعه، فرهنگ، سياست و قانون ايالات متحده آمريكا مخفي شده است.تلاش نخبگان آمريكايي درسطوح مختلف اجتماعي،سياسي وفرهنگي براي الگوسازي براساس استانداردهاي خاص مبتني برآنچه كه به عنوان ويژگي هاي يك فرد آمريكايي محسوب مي‌شود و تلاش براي يكسان سازي جامعه، بيش از پيش، حقوق اقليت هاي قومي را نقض مي كند. اين تبعيض ها تا جايي گسترش يافته اند كه حتي به دستگاه قضايي آمريكا نيز سرايت كرده است.

در کشور آمریکا به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاهپوست به دست پلیس کشته می‌شود.تبعیض‌های نژادی در ایالات متحده آمریکا که با نظام برده‌داری در سده ۱۷ آغاز شد، همچنان تا عصر حاضر ادامه یافته ‌است. با گذشت سال‌ها از سخنراني معروف«مارتين لوترکينگ» باعنوان«رویایی دارم»، سياهپوستان آمريکا همچنان به دلیل سیاست‌های نژادپرستانه دولت این کشور، در محدودیت و محرومیت به سر می‌برند. آمارها حاکی از آن است که حدود يک ميليون نفر ازمجموع 2 ميليون و۳۰۰ هزار نفر زنداني آمريکا را سياهپوستان تشکيل مي‌دهند و این در حالی است که شمار آمریکایی‌های سفيدپوستي که موادمخدر مصرف مي‌کنند،5برابربيشتر

ازسياهپوستان است. میانگین ثروت یک خانواده سفیدپوست 20 برابر ثروت یک خانواده سیاهپوست است همچنین ازنظر امکانات مالی ورفاهی، سیاهان در شرایط بسیار پایین‌تری نسبت به سفید پوستان قراردارند. به گونه‌‌ای که ميانگين ثروت يک خانواده سفيدپوست (۱۱۳ هزار دلار)، ۲۰ برابر درآمد يک خانواده سياهپوست است. ۱۸ درصد از سياهپوستان زير ۲۵ سال آمریکایی، از بيمه درمانی محرومند. یکی از اشکال این تبعیض نژاد پرستانه، نحوه برخورد پلیس با سیاهان است. گسترش نژادپرستی در بخش‌های دولتی آمریکا باعث شده بسیاری ازافسران پلیس در ایالات مختلف بی‌پروا به مظنونان سیاهپوست خود شلیک کنند وآنان را به قتل برسانند. پلیس آمریکا همواره سعی کرده است با ارائه گزارش‌های متعدد آمار بالای قتل سیاهان توسط ماموران خود توجیه کند. از ژانویه سال ۲۰۱۲ نیروهای پلیس و امنیتی حداقل ۱۲۰ نفر از زنان و مردان سیاهپوست را به قتل رسانده‌اند که قطعا نمی‌توان آنها را تصادفی و غیر عمدی دانست. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از مردم نیویورک رویکرد تبعیض‌آمیز پلیس ضد سیاهپوستان را تصدیق می‌کنند.

به طور کلی نژادپرستی همواره به عنوان یک مسئله مهم در ایالات متحده از دوره استعمار و برده‌داری مطرح بوده است. با انتخاب اوباما به عنوان نماینده‌ای سیاهپوست در کاخ سفید، انتظار می‌رفت شرایط سیاهان بهبود یابد اما در عمل تغییر چندانی ایجاد نشد چرا که نوع نگاه متفاوت و نژاد پرستانه به سیاهان در جامعه سفیدپوست آمریکا نهادینه شده است.آمار قتل، زندانی شدن بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، دستگیری‌های بی‌علت و تضییع حقوق اجتماعی سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما، نه تنها کاهش نداشت؛ بلکه بیشتر نیز شده است. این در حالی است که تنها بخش کوچکی از موارد متعدد خشونت نیروهای پلیس آمریکا علیه رنگین‌پوستان و سیاهپوستان آمریکایی در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر می‌شود.

«ایست و بازرسی» نیز از دیگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز پلیس آمریکا در قبال سیاهان است. گزارش‌های منتشر شده حاکی از این امر است که در سال ۲۰۱۱ پلیس نیویورک ۷۰۰ هزار نفر از کسانی‌که نزدیک به ۸۵ درصد آنها سیاهپوست و یا مردان جوان اسپانیایی بودند را متوقف کرده است. شمار قابل توجهی از افراد سیاهپوست شرکت کننده در این نظرسنجی، اعلام کردند تاکتیک توقف و بازرسی پلیس، آنها را به ستوه آورده است. جالب توجه آنکه علی‌رغم این رفتارهای خشونت‌بار و قتل سیاهان، پلیس آن را انکار کرده و به طرق مختلف آن را توجیه می‌کند. فعالان سرشناس حقوق بشر می‌گویند، اسناد و مدارک کافی وجود دارد که ثابت می‌کند هرگاه پلیس یک سیاهپوست یا لاتین تبار را می‌کشد آن را قتلی موجه و قانونی تلقی می‌کند.

رنگین‌پوستان حدود 30 درصد جمعیت  آمریکا را تشکیل می‌دهند اما60 درصد زندانیان ازمیان آنهاست.از سال1970 تا 2005 جمعیت زندان‌ها700 درصد افزایش یافته است. این رقم از نسبت‌های جمعیت و جرائم نیز پیش افتاده است. ازهر 15 مرد سیاهپوست  واز هر 36 لاتین تبار یک نفر به زندان می‌افتند.

طبق تازه‌ترین اطلاعات و گزارش وزارت آموزش آمریکا ، دانش‌آموزان سیاهپوست اغلب بیش از دیگر همکلاسی‌های سفیدپوست خود بازداشت می‌شوند. طبق این گزارش، در سال تحصیلی 2010-2009 تعداد 96هزار دانش‌آموز  بازداشت شده  و 242 هزار نفر به دستگاه قضایی ارجاع داده شده‌اند. از این تعداد، بیش از 70 درصد ، سیاهپوست و لاتین‌تبار بوده‌اند. تنبیهات سخت در مدارس از تعلیق تا بازداشت ، باعث شده است شمار نوجوانان  رنگین پوست که سروکارشان به دستگاه قضایی می‌افتد، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.

درسه دهه گذشته ، شمارزنان زندانی تا 800 درصد افزایش یافته است که اکثرشان زنان رنگین‌پوست هستند.‌، میزان نابرابری‌های قومی و نژادی تکان‌دهنده است.زنان سیاهپوست سه برابر بیشتر از زنان سفیدپوست به زندان می‌روند. زنان لاتین‌تبارنیز در مقایسه با زنان سفیدپوست 69 درصد بیشتر به زندان می‌روند.از ديد بسياري از سفيدپوستان متنفذ آمريكا، سياه‌پوستان موجودات كم ارزش و انگل گونه‌اي هستند كه وبال گردن جامعه آمريكا شده‌اند. انتشار گزارش‌هاي متعددي از برخورد وحشيانه پليس آمريكا به سياه‌پوستان، كه تصاوير برخي از آنها نيز منتشر شده است و طي آن، مأموران به قصد كشت، قرباني را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند، نمونه‌هائي از واقعياتي است كه در جامعه آمريكا جريان دارد.سياه‌پوستان آمريكا كه 12درصد كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند از جمله محروم‌ترين قشرهاي اجتماعي آمريكا هستند. شرايط ناعادلانه سياسي، اقتصادي و قضايي اين كشور موجب شده است كه دست كم 50درصد كودكان سياه در فقر به سر ببرند. بر اساس آمارهاي موجود، نرخ بيكاري در ميان سياه‌پوستان بسيار بالاتر از سفيدپوستان است و درآمدي كه سياه‌پوستان به دست مي‌آورند بسيار كمتر و در برخي موارد نصف درآمد سفيدپوستان است.سياه‌پوستان آمريكا در جامعه به اصطلاح متمدن اين كشور همواره سرگذشتي آميخته با رنج و درد داشته‌اند، سياه‌پوستان، چه آن زمان كه به صورت برده و دسته دسته از آفريقا به آمريكا منتقل شدند و چه اكنون كه بخش عمده نيروي كار را در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا بر عهده دارند، همواره مورد تحقير، تبعيض و ستم قرار داشته‌اند.

جمعيت 30 ميليون نفري سياه‌پوستان به دليل اينكه اعتمادي به سازمان‌هاي دولتي ندارند، همواره در تلاش بوده‌اند تا تشكيلاتي دردفاع ازحقوق خود ايجاد كنند زيراعلنا مي‌بينند حقوقشان درجامعه به اصطلاح دمكراتيك آمريكا نقض مي‌شود. اين رفتارتبعيض‌آميز و برخوردهاي نژادپرستانه در حالي صورت مي‌گيرد كه سياستگذاران آمريكا گستاخانه متوقع هستند. جهانيان، جامعه آمريكا را به عنوان الگو و نماد بپذيرد، جامعه‌اي كه ارزش‌هاي انساني درآن جايگاهي ندارد وملاك ارزش‌گذاري انسانها تا حد رنگ پوست تنزل پيدا مي‌كند.

جان كلام :  

رفتار پليس آمريکا با شهروندان کشوري که به اصطلاح مهد آزادي بيان، دموکراسي و حقوق بشر است! پرده از دروغگويي، خشونت طلبي، نژادپرستي دولتمردان ودربند بودن آزادي درينگه دنيا برمي دارد. گويي مجسمه آزادي سمبل بي جان تمام ادعاهايي است که بر طبل توخالي «دفاع ازحقوق بشر» مي زنند. وظيفه پليس در هر کشوري تأمين امنيت مردم جامعه و برقراري نظم کشوراست. پليس درافکار عمومي آحاد مردم درگستره اي به بزرگي افکاربين الملل نقش بازدارندگي ازجرم وجنايت رادارد.اين وظيفه پليس درجامعه اي که دولتمردانش سال هاي طولاني است، نقش «دايه مهربان تر از مادر» را براي ملل ديگر بازي مي کنند، بايد پررنگ تر باشد. اماتاريخچه رفتارهاي خشن پليس آمريکا درمواجهه با مردم کشورخودش بخصوص زنان، نوجوانان وکودکان که اغلب هم سياه پوست هستند،يادآوراين ضرب المثل است که مي گويد:«هرچه بگندد نمکش مي زنند؛ واي به روزي که بگندد نمک.»

 

شنبه : 1393/1/30- 19جمادي الثاني1435- 19آوريل2014

 

 

حضرت فاطمه(س)؛ دردانه هستی - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 10:11 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

حضرت فاطمه(س)؛ دردانه هستی                       

  اسدالله افشار

 

فاطمه (س) در سال پنجم پس از بعثت و در روز 20 جمادی الثانی در مکه به دنیا آمد. اکثر مفسران شیعی و عده‌ای از مفسران بزرگ اهل تسنن نظیر فخر رازی، آیه آغازین سوره کوثر را به فاطمه (س) تطبیق نموده‌اند و او را خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل و ذریه پیامبر اکرم(ص) ذکر کرده‌اند. که آیه انتهایی این سوره نیز قرینه خوبی براین مدعاست که در آن خداوند به پیامبر(ص) خطاب می‌کند و می‌فرماید همانا دشمن تو ابتر و بدون نسل است.

دختر محمد (ص) در زخمی‌ترین صفحه تاریخ پا به عرصه وجود گذاشت و او بود که با تعالیم پدر، پایانی شد بربدیمنی دخترکان همواره معصوم تاریخ.رنگ تاریخ عوض شد و جاهلیت از خواب گران چندین هزارساله، هراسان و آشفته برخاست.روزگار غزلی سروده بود که شاعران فخر فروش عرب جاهلی تا آن روز نتوانسته بودند، گوشه‌ای از مصرعش را بر زبان بیاورند. فاطمه به دنیا آمده بود و به راستی که پس از دوران بی‌مهری با دختران و زنده به گور کردن آنها، این دردانه هستی، غزل تازه آفرینش بود.

آري خورشید وجود فاطمه(س) جهان را روشن ساخت. زمین خاکی لختی از ظلمت مادّی برون آمد و نور آسمانی را در خود دید. فاطمه(س) به دنیا آمد تا کهکشان خلقت برگرد وجودش بگردد. به دنیا آمد تا رحمت الهی تجلی دوباره یابد. به دنیا آمد تا خلقت بی معنا نماند. و انگشتر وجود بی نگین نماند. سلام و درود خدا بر تنها انگیزه خلقت، زیباترین آیه وحی، فاطمه زهرا(س).

گوهردردانه نبوی وقره العین رسول را با القاب بسیاری می شناسند که هرکدام از آن ها، به دلیل ویژگی های خاص آن بزرگوارْ به ایشان نسبت داده شده است. در روایات اسلامی و کتاب های تاریخی، بیش از 104 لقب برای آن حضرت آورده اند؛ ازجمله این القاب می توان از زهرا، کوثر، مرضیه، مبارکه، محدثه، انسیه حورا، منصوره و عالمه نام برد.

یکی ازالقاب مبارک و مشهور حضرت فاطمه علیهاالسلام ، زهرا، به معنای نور و درخشندگی است. از امام صادق علیه السلام پرسیدند که چرا فاطمه را زهرا نامیده اند؟ آن حضرت فرمود: زیرا هر گاه فاطمه در محراب عبادت می ایستاد و به عبادت مشغول می شد، نور او بر اهل آسمان می درخشید، همان طور که ستارگان بر اهل زمین درخشیدند.

از میان القاب بانوی دو سرا، کوثرْ لقبی است که از سوی خداوند به او و پدرش داده شده و به معنای فراوانی و زیادی هر چیزی است. شیخ طبرسی در تفسیر خود می نویسد: گفته اند مراد از کوثر، نسل و ذُرّیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله است که از فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر آن حضرت به وجود آمده و تا روز قیامتْ تعدادشان بیرون از شمار است. خداوند این لقب را در جواب مشرکانی که پیامبر را به واسطه نداشتن پسر، ابتر و بدون دودمان می نامیدند، به پیامبر خود عطا فرموده است.

بانوی نمونه اسلام، در عرصه خانه اش یک کدبانوی کامل، در برابر شوهرش یک همسر فداکار و شکیبا، در مورد فرزندانش یک مادر بی همتا و دلسوز و مربی، در پهنه کار و تلاش، یک کوشنده خستگی ناپذیر، در جهان اسلام یک مسلمان نمونه و الگو، در عرصه حفظ و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی یک مبارز تلاشگر و سازنده، و در برابر خالق خویش یک مؤمن پرهیزگار و پاکدامن و پارسا بود... در خانه اش با دست های رنج دیده خود، که از فرط کار و تلاش، لطمه دیده و آزرده و تاول زده بود، کار می کرد و «دستاس» می کشید و گندم می کوبید و نان می پخت، تا سفره بی رنگ و رونق خانه، قوت لایموتی داشته باشد. با سن و سال اندک خود، کارهای طاقت فرسای خانه پرجمعیت و عائله مندشان را شخصاً انجام می داد، و انتظام امور خانه را به تنهایی برعهده داشت... شب ها را، با تنی خسته و جسمی درهم کوفته، به جای آرام و استراحت، تا نیمه شبان و گاه تا سحرگاهان، بر سر سجاده بیدار می نشست و به دعا و نیایش و راز و نیاز با آفریدگار یکتای خود می گذرانید... در معرکه جنگ و مهلکه نبرد حق و باطل، به یاری مجروحان و زخم خوردگان می شتافت و با دست های مهربانش، مرهم بر جراحاتشان می گذاشت... و در عالم سیاست و جهان بینی سیاسی اسلام، قهرمانی نستوه، مجاهدی راستین، و رزمنده ای خستگی ناپذیر و به تمام معنی انقلابی بود...

دختر پیامبر و همسر جانشین پیامبر و مادر امامان برحق، تنها زن خانه و کدبانوی کاشانه نبود، بلکه او بانوی کار و پیکار، زنی قهرمان و رزمنده ای شایسته در عرصه های گوناگون زندگی بود: قهرمان صحنه کار، صحنه سیاست، صحنه عبادت، صحنه آموزش و تربیت، صحنه جهاد و پیکار و شهادت، و بالاخره سرآمد فضایل و فضیلت ها، کارآیی ها و کاردانی ها، دانایی ها و توانایی ها، و شایستگی ها و بایستگی ها بود...

گاهی شکوه بانوی بزرگ جهان، چنان دل وجان را لبریزمی سازد که توان سخن گفتن را از انسان می گیرد. جایگاه رفیع فاطمه اطهر (س) خیره کننده دیدگان هر بیناست. در شأن فاطمه (س) آیات بسیاری نازل گشته وروایات نیز همچون دریایی مواج و متلاطم طراوت بخش ساحل اندیشه ها و کرانه های معرفت است.

اما دراین میان، راه دیگری نیز وجود دارد که ما را با ژرفای کمالات وجلوه فضیلتهای این بانوآشنا می سازد، آن هم نگریستن به سیره عملی و شیوه رفتاری آن بزرگوار است. در واقع، زندگینامه زیبا و پرنکته و آموزنده او در ابعاد گوناگون، آینه ای است که نوری از بزرگی ها و فضیلتهای او را بر رواق دلمان می تاباند و شبستان جان را همچون روز، روشن می سازد.

حضرت فاطمه(س) از کودکی، بزرگ زیست و در راه پیامبر (ص) با بصیرتی ولی گونه در مبارزه با جبهه نفاق و حمایت از حکومت ولایی لحظه ای از پا ننشست. او نمونه بارز یک زن در همه ابعاد است. مظهر یک همسر، یک مادر، و مظهر یک زن مبارز و مسئول در برابر زمانه و سرنوشت جامعه و آینده حکومت اسلامی. وی خود یک «امام» است. نمونه یک تیپ ایده آل برای همه زنان، یک اسوه كامل وتمام عياربراي همه اعصاروقرون.

نگارنده درپايان اين گفتاركوتاه؛ سال روز میلاد اسوه زهد و تقوا، نازدانه آل کسا، اقیانوس علم و حلم،   چشمه سار نجابت، صابره عصمت، عصاره بعثت، هم کُفْوِ ولایت، پیوند دهنده حلقه نبوت و ولایت، بارور کننده درخت امامت، کوثر الهی، سمبل ایثار، قصیده پاکی ها، مثنوی عرفان، غزل خوبی ها، مدافع ولایت، ام ابیها، صدیقه کبری، فاطمه زهرا علیهاالسلام رابه همه مادران ، زنان ، شیفتگان و ره پویان طریقش تبریک وتهنیت مي گويد وآرزومند است دختران امروزايراني كه زنان ومادران آينده اين مرزوبوم هستند درتمامي ابعاد زندگي ، حضرت فاطمه (س) راالگوي تمام نماي زندگي خويش قرارداده وراه آن بزرگواررابپيمايند.

 

 

شنبه : 1393/1/30- 19جمادي الثاني1435-19آوريل2014

ترسيم افق هاي بلند - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 8:4 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ترسيم افق هاي بلند                           

اسدالله افشار

 

تعیین شعارسال وتبیین آن درسخنرانی آغازین روزازبهارتوسط مقام معظم رهبری،نقشه راهی است که برمبنای مسایل موجود جامعه و نیازهای اساسی کشورترسیم می شود.شعار سال 93 نیزسامان بخشی به اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شد که بادواستراتژی مهم عزم ملی وحرکت جهادی باید برای دستیابی به آن تلاش کرد .

رهبرمعطم انقلاب که بحث اقتصاد مقاومتی را چندین سال است به شکل های مختلف مطرح می کنند در اواخرسال 92 سیاست های کلی آن راابلاغ نمودندودرتبیین شعارامسال نیزمراد ازاقتصاد را نیزاقتصاد مقاومتی دانستند؛ اقتصادی که به فرموده ایشان مبتنی بر الگوی علمی متناسب با نیاز کشور است درونزاست و با تکیه بر مشارکت و همراهی مردم در شرایط تحریم و غیر تحریم کاربرد دارد.

نامگذاری 7 سال پیاپی با عناوین اقتصادی و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در آخرین روزهای سال 92 توسط رهبر انقلاب نشانه اهمیت مسائل اقتصادی برای حفظ کیان این مرز و بوم است.

كارشناسان وصاحب نظران معتقدند؛نامگذاری امسال تحت عنوان"اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی"وتطبیق آن درپازل نامگذاری های رهبرمعظم انقلاب طی چند سال اخیربه وضوح بیانگراین واقعیت است که معظم‌‌له با عنایت به ارتقای ظرفیت های جامعه مسلمان ایران، امسال بردرهم تنیدگی غیر قابل انفکاک فرهنگ واقتصاد درجامعه تمرکزکرده اند و نگاه های تجریدی در هردو حوزه فرهنگ و اقتصاد را آفت حرکت رو به جلو جامعه اسلامی قلمداد می‌‌کنند.

انقلاب اسلامي ايران در طول 35 سال از عمر با بركت خود اگرچه ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي خود را به اثبات رسانده است،اما پيچيده‌تر شدن تهديدات وفشار‌هاي دشمنان عليه نظام اسلامي مسيردستيابي به آرمان‌ها را دشوار‌ترساخته است وحوادث وتحولات سال گذشته كه درعرصه مذاكرات،هسته‌اي تبلوريافت،ماهيت اهداف دشمنان راآشكار‌ترساخت و نشان داد كه موضوع هسته‌اي بهانه‌اي بيش نيست وآنها در روند مذاكرات تسليم نظام اسلامي وازبين بردن قابليت‌ها وظرفيت‌هاي آن راهدف گرفته‌اند واين نكته است كه قطعنامه ضد‌ايراني پار‌لمان اتحاديه اروپا نيزدرپي اثبات آن است.براين اساس شعارامسال را نبايد درعرض شعار‌هاي سال‌هاي گذشته دانست چراكه شعارامسال به جزشعار‌هاي مناسبتي سال‌هاي گذشته تمامي ابعاد شعار‌هاي سال‌هاي گذشته رادرخود دارد وعلاوه برابعاد اقتصادي ومديريتي، برفرهنگ وارزش‌هاي اسلامي تأكيد شده و مقابله با فشار‌ها وتهديدات وراهبرد‌هاي نوين دشمنان را نيزمدنظر قرارداده است.

برخي ازصاحب نظران اقتصادي براين باورند؛سال پیش رو، سال تعیین‌کننده‌ای است. سالی که اگر انتظارات مثبتی که در فضای اقتصادی سیاسی شکل گرفته به نتیجه برسد می‌توان برای اقتصاد ایران روند صعودی مناسبی را حداقل تا دو، سه سال بعد ازآن تصویرکرد. درعین حال که سرخورده شدن انتظارات به معنای بازگشت به تکانه‌های اقتصادی است که می‌تواند سهمگین‌ترازشوک‌هایی باشد که از سال 1389 تا 1391 به اقتصاد ایران وارد شد وهمزمان سرخوردگی انتظارات موجب می‌شود که شکل‌گیری انتظارات مثبت به زمانی بسیاردورترموکول شود. همان‌طورکه پس ازتشکیل دولت آقای روحانی انتظارات نقشی ملموس در روند‌های اقتصادی داشتند، معکوس شدن این انتظارات می‌تواند شوکی غیرقابل کنترل را به اقتصاد وارد کند.ازاین روسال کنونی، سال کلیدی اقتصاد ایران است که می‌تواند به ما بگوید تغییرروند دربلندمدت تداوم می‌یابد یا نه. بنابراین همگی باید دست به دست دهیم تا ازاین گلوگاه تاریخی عبورکنیم .

درخاتمه بايد به چند نكته كليدي ديگردراين زمينه اشاراتي داشته وجايگاه ويژه اي برايشان درنظربگيريم :  

1- درمیان اهداف وتلاش‌های دشمن برای ازمیان بردن نظام جمهوری اسلامی دوهدف آنها از خطر بیشتری برای نظام برخوردار است. این دو خطر عبارتند از:الف) استحاله درونی وتغییراهداف نظام اسلامی که با ابزارهای فرهنگی قابل تحقق است وب) خسته شدن مردم از تداوم انقلاب اسلامی و بازگشت از راه نورانی امام و شهدا که دشمن ابزار اقتصادی را برای این هدف مناسب دیده است. بر این اساس است که دو عنصر فرهنگ و اقتصاد در شعار سال کنونی همنشین شده‌اند و در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

2- اقتصاد مقاومتي، استراتژي كلان نظام در دهه جاري است و بايد باشد. اما راهبرد اجرايي اقتصاد مقاومتي «مديريت جهادي» است. به علت آنكه با مديريت‌هاي متعارف و مرسوم و كاسب‌كارانه مبتني بر هزينه و فايده نمي‌توانيم اين عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم و به اين شاخص‌هاي مطلوب دست پيدا كنيم. اين مديريت جهادي است كه ضمن تكيه بر عقل وتجربه، به شدت برايمان،‌تعهد،‌مسئوليت وايثار واز خودگذشتگي متكي است. نمونه آن هم سال‌هاي دفاع‌مقدس بود كه مديريت جهادي توانست به‌رغم همه محدوديت‌ها ايران را از يك عرصه تقابل جهاني سربلند بيرون بياورد. بنابراين به نظر مي‌‌آيد «مديريت جهادي» راه ناگزير كشور دراتخاذ اقتصاد مقاومتي براي رسيدن به عدالت وپيشرفت باشد. مديريت و تلاش جهادي فرهنگي است كه در مقاطع مختلف از جمله دوران دفاع‌مقدس آزمون موفق خود را پس داده است. درآن شرايط سخت هم به‌رغم كمبود امكانات، اين مديريت و تلاش جهادي بود كه توانست به‌عنوان راهبردي براي عبور ازموانع سخت عملكرد موفقي داشته باشد.

3- از نظر نگارنده، طرح و تاکید ویژه بر مساله "فرهنگ" در برهه‌ای از زمان که کشور بنا به دلایلی از جمله برخی کاستی‌های مدیریتی وهمچنین تا حدی "تحریم‌ها" از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد، علاوه بر اهمیت ذاتی فرهنگ وسرمایه‌گذاری ویژه دشمن علیه ملت ایران در این عرصه، ناظر به ظهور و بروز پدیده‌ای جدید در حوزه اقتصاد وتوسعه است که پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به دلیل ارتباط برخی مسئولان ارشد اجرایی دولت با حلقه‌ای از مشاوران با دیدگاه‌هایی خاص، بیم آن می‌رود برخی تئوری‌های ناکارآمد و انحرافی، در عرصه مدیریتی و اجرایی کشور ساری و جاری شود که بدون تردید لطمات فرهنگی و هویتی آن بسیاربیشتروعمیق‌ترازلطمات اقتصادی خواهد بود.درباره چنین دیدگاهی درزمینه توسعه که "توسعه دردنیای امروزراجزازطریق قرارگرفتن برمدارغربی قابل تحقق نمی‌داند"،پیش ازاین سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها ویادداشت‌هایی ازسوی عده‌ای ازصاحب‌نظران ایراد ونوشته شده است که تا حدود زیادی درباب روشنگری دراین موضوع کفایت می‌کند.

به هر روی اکنون که افق های بلند ازسوي رهبري معظم انقلاب در عرصه اقتصاد فرهنگ و فرهنگ اقتصاد ترسیم شده است شایسته است طرح ریزی برنامه ها و ارزیابی آنها براساس محورهای ترسیم شده قرارگیرد تا ازکج راهه رفتن ویا موازی کاری ها گوناگون پرهیزگردد.

 

سه شنبه : 1393/1/26- 15جمادي الثاني1435-15آوريل2014

 

تحول تروريسم درگذرزمان - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 7:54 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 تحول تروريسم درگذرزمان                             

 اسدالله افشار

 

با پايان قرن بيستم به نظر ميرسد كه ديگر كسي از تهديد تروريستها در امان نباشد. در طول اين قرن، حملات تروريستي بارها عليه مقامات كشورهاي مختلف صورت گرفت و در نتيجه، تروريسم به مهمترين مشغله ذهني سياستمداران، پليس، روزنامه نگاران و نويسندگان تبديل شد.تاكنون تروريسم به صورت خشونت يا تهديد براي كاشتن بذروحشت و ترس درجامعه وتضعيف يا حتي سرنگوني حكام وايجاد تغييرات سياسي انجام گرفته و در طول تاريخ طولاني خود به صورتهاي مختلفي ظاهر شده وامروزه نيزازنظر كمي افزايش يافته است. البته برخي مواقع نيز ميتواند به صورت جنگ چريكي (بر خلاف چريكها، تروريستها به دنبال تصرف اراضي نيستند) درآيد و حتي جايگزين جنگ شود.از سال 1900 به بعد، انگيزهها، استراتژيها و سلاحهاي در دسترس تروريستها تحول يافته اند. آنارشيستها و گروههاي تروريستي چپگرا همواره در قالب ارتشهاي سرخ در كشورهايي چون آلمان، ايتاليا و ژاپن ظاهر شده اند. اما اين تجربه تنها به چپگراها منحصر نيست و گروههاي راستگرا را نيز شامل ميشود.با اين حال، امروزه بسياري از تروريستهاي داخلي يا بين المللي، نه چپگرا و نه راستگرا هستند، بلكه در اصل گرايشهاي قومي جدايي طلبانه دارند. قدرت تروريستهاي قومگرا از آرمانگرايان تروريست بيشتر است چراكه آنها حمايت عمومي بيشتري را جلب ميكنند.تغييراستراتژي مبارزان تروريست بزرگترين تحول تروريسم دردهه هاي اخيراست. بسياري از گروههاي تروريست دركشورهايي چون ايرلند (ارتش جمهوريخواه)، تركيه (حزب كارگران كُرد وپ .ك.ك) و اسپانيا (سازمان آزاديبخش باسك) كه در قرن بيستم سر برآوردند، جناحهاي سياسي و تروريستي داشته اند.

تاريخ نشان ميدهد كه تأثير سياسي تروريسم اندك بوده وآثار آن برخلاف سياست ازپيش تعيين شده است. البته تروريسم سالهاي اخيرنيزازاين قاعده مستثني نيست. براي نمونه، قتل راجيوگاندي در سال 1991 در هند مانع از قدرت رسيدن حزب كنگره در اين كشور نشد. درمقابل اقدامات تروريستي گروهها، مخالفان نيز بر شدت عمل خود ميافزايند. هر چند در برخي كشورها (مانند سريلانكا) دليل اعمال تروريستي مسائل اقتصادي است، در برخي ديگر(مانند اسپانيا) اين طور نيست.برخي معتقدند كه با روي كار آمدن تروريستها، تأثيرآنها بيشترميشود. هرچند حتي، در اين موارد نيز، تروريستها نخست با خشونت رفتار كرده اند، بعدها خود را با فرايند سياسي وفق داده اند.

اقدامات تروريستي؛ مخل امنيت جوامع :

از جمله اقدامات سوئي كه امنيت جوامع را با مخاطره روبرو مي‌كند، اقدامات تروريستي است كه هنوز جامعه بين‌المللي درازميان برداشتن آن توفيق چنداني نيافته است. موفق‌نبودن جامعه بين‌المللي علل بسياري دارد كه يكي از آنها ــ صرف‌نظر از نبود تعریفي مناسب‏، جامع و مانع ازاين پديده ــ تغيير ساختار تروريسم درطي دوران بوده است. از اين روتروريسم، به‌عنوان پديدة سياسي هميشه موجود، گرچه از تداوم برخوردار بود‏ه، پس ازفروپاشي نظام دوقطبي به چهر‌ه‌اي دوپهلو تبديل شده است. ازيك‌طرف گروه‌هاي افراطي با دست‌يازيدن به اين حربه قصد دارند به اهداف ومقاصد خود نائل آيند‏، ازطرف ديگربرخي قدرتها، خصوصاً ايالات متحده امريكا، با مستمسك قراردادن تروريسم قصد دارند با قطعنامه‌هاي مبهم شوراي امنيت به اقدامات يك‌جانبه خود مشروعيت بخشند تا درامور داخلي سايركشورها مداخله كنند وازاين طريق منافع سيري‌ناپذير خود را درجهان و منطقه خاورميانه تامين نمايند.تروريسم از جمله پديده‌هايي است كه چه در تاريخ و چه در كتابها و مقالات امروزي دوراني متمادي دارد، ولي آنچه در ميان انبوه اطلاعات به‌دست‌آمده از تروريسم ناپيداست، تاريخچه تكوين و دگرديسي اين پديده مي‌باشد.

 

پيشينه ی تحول تروريسم درتاريخ:

در طول تاريخ مي‌توان مصاديقي راازتروريسم يافت كه حكايتگرتحول آن است واين قلم بطوراختصاربه آن اشاراتي خواهد داشت :

در سال (73-66م) تروريسم سيكاري رخ داد كه در آن سيكاري‌ها، يك فرقه­ی بسيار سازمان­يافته­ی مذهبي، مركب ازمردان مراتب پايين اجتماع يهوديان فلسطين باستان بودند که در مبارزه­ی متعصبان مخالف سلطه­ی روميان در فلسطين فعال بودند و سلاح آنها خنجريا دشنه‌اي كوتاه بنام سيكا بود.

تروريسم دوران نورا با تروريسم سيستماتيك نيمه­ی دوم قرن19 اروپا معرفي مي‌كنند كه موارد آن متعدد است. تروريسم جنبش روسي نارودنا ياوليا، به مفهوم اراده­ی مردم هم نوعي تروراست كه اعضاي آن برخلاف ديگر انواع انقلابيون، پردازنده و هوادار نوعي فلسفه­ی ترور شخصي بودند.

تروريسم ايرلندي، توسط جمهوريخواهان ايرلند شكل گرفت با فعاليت­هايي چون ديناميت­كاري و كشتار و پارك فونيكس؛ در اروپاي شرقي نيز اين واژه در 1890 براي مثلا: تروريسم ارمني‌ها بر ضد سركوب­گري‌هاي ترك بكار رفت كه با فاجعه­ی قتل عام ارمنيان در جنگ جهانی اول تمام شد و قتل رهبران نظامي ترك و سفراي تركيه در اتريش و فرانسه منسوب به آنهاست و همچنان فعاليت اين گروه ادامه دارد. تروريسم آنارشيست‌ها در1890 با عنوان تبليغ عملي بود كه به نظرشان بهترين راه متحقق ساختن تغييرات سياسياجتماعي انقلابي، قتل كساني است كه در مناصب قدرتند. دهه­ی1880 و سده­ی بيست عصر سوءقصد به جان دولت­مردان اروپا و آمريكا بود، از جمله گارفيلد، مك كنيلي در آمريكا و تلاش براي كشتن بيسمارك و ويلهلم اول در آلمان و قتل كارنور در فرانسه و آنتونيوكانوواس نخست­وزير اسپانيا و اليزابت امپراتريس و امبرتو پادشاه ايتاليا. تروريسم كارگري در ايالات متحده و تروريسم در شبه جزيره­ی ايبري كه در آن آنارشيسم تروريستي موجب مبارزات مرگ­بار و سوءقصدهايي شدند، از نمونه‌هاي ديگر تروريسم در تاريخند.

تروريسم راست­گرا بعد از جنگ جهانی اول، مفهوم پيدا كرد و تا آن­زمان اين ويژگي را متعلق به گروه­هاي چپ مي‌دانستند از جمله­ی اينها كروآت‌ها بودند كه به ترور همزمان پادشاه يوگسلاوي و نخست­ وزير فرانسه در زمان ديدارشان اقدام كردند.

تروریسم پست مدرن :

بررسی آنچه دراین بخش تروریسم پست مدرن نامیده شده است، نیازمند به شناخت بیشتر تئوری‌های پست مدرنیستی دارد. پست مدرنیته جریانی است که در واقع، برآمده از دل مدرنیته و تلاشی است برای یافتن پاسخ‌هایی درحل معظلات مدرنیته وخروج ازبن بست مدرنیسم؛ نمادی است برآمده ازدل بحران‌های متعددی که مدرنیته درفرایند تکامل وتحول خود باآنها روبه روبوده است وظهوراندیشه‌های پست مدرنیستی، نتیجه سرخوردگی جامعه روشنفکری اروپا ازدستاوردهای مدرنیته در غرب بود. پست مدرنیست‌ها با انتساب پدیده‌هایی چون قهر، خشونت، تروریسم و... به روشنفکری و رنسانس، تمامی دستاوردهای مثبت انسانی و اجتماعی آنها رازیرسؤال برده وانکار کرده وبه دنبال آن، به محکوم کردن و نفی روشنگری ورنسانس برخاستند، به گونه‌ای که «ژان ـ فرانسوالیوتار» در کتاب معروف خود «وضعیت پست مدرن» گزارشی درباره دانش می‌نویسد:مدرنیته با جایگزین کردن روایت‌های غیردینی‌تر و دنیاگرانه‌تر، ولی روایت‌هایی نه چندان جهانی و کلی به جای روایت‌های الهی یا تقدیری درباره سرنوشت انسان، پا به عرصه وجود نهاد.

تروریست‌های پست مدرن، کمترازگذشتگان خود دردهه‌های 60 و70 ایدئولوژیک هستند ودرعین حال بیشترازآنها به اعتراضات مذهبی و قومی متوسل می‌شوند. به نظرمی‌ رسد که تروریسم پست مدرن هیچ محدودیتی را چه در داخل و چه در خارج، برنمی‌تابد. این نوع از تروریسم بین‌المللی بوده و به عبارتی به طور واقعی جهانی به شمار می‌رود؛ شهروندان عادی را بیشتر از نظامیان مورد هدف قرار می‌دهد؛ همیشه در حال جابجایی است و از این جهت مثل زنبوران عسل در کندو عمل می‌کند؛ از تکنولوژی‌های جهانی ارتباطات و اطلاعات استفاده می‌کند؛ سلول‌هایش که نقش شبکه‌های اطلاعاتی را دارند، آن را قادر می‌سازند تا همیشه خود را بازیابی کرده و به قید و بندهای رسمی شناخته شده مقید نباشد؛ ازاهمیت رسانه‌های همگانی برای تحت تأثیر قراردادن افکارعمومی آگاه بوده و بر استفاده از آنها تأکید می‌کند؛ از نظر نظامی از آخرین پیشرفت‌های موجود در زمینه تعلمیات نظامی بهره‌مند است؛ درباره منابع مالی همانند کارتل‌های قاچاق دارو عمل می‌کند وعلاوه بر همه اینها، اطلاعات کافی از سلاح‌های بیولوژیکی نیز در اختیار این نوع ازتروریسم قرار دارد که هر زمان بخواهد، می‌تواند از آن استفاده کند.

تروریسم پست مدرن هم در کشورهای پیشرفته پدید می‌آید وهم در کشورهای درحال توسعه(طراحان و مجریان اصلی حملات 11 سپتامبر بیشتر شهروندان کشورهای آلمان، مصروعربستان سعودی بودند).

به هرترتیب، شایدریشه گسترش تروریسم قديم وجديدرا بتوان دربی‌عدالتی‌های سیاسی،اقتصادی واجتماعی موجود درجهان، نژادپرستی، نابرابری دررشد وتوسعه میان کشورهای شمال وجنوب،نقض گسترده حقوق بشر، گرسنگی وفقریافت وبه طورکل، شکست سرمایه‌داری جهانی وظهورتروریسم جهانی درارتباطی تنگاتنگ با یکدیگرند.

 

دوشنبه: 1393/1/25-14جمادي الثاني1435- 14آوريل2014

 

 

 

منابع :

 

1- آقا بخشي، علي؛ فرهنگ علوم­ سياسي، تهران، نشر نوبهار، 1379.

2- طيب،عليرضا ،تروريسم، تهران ؛نشر­ ني، 1382.

3- صالحی،محمد،علل و عوامل توسعه تروریسم درجهان؛تجارت جنگ‌افزارو گسترش تروریسم پست مدرن،

سایت تابناک ، ٢٤ شهریور ۱۳۸٧.

4- عميد زنجانى، عباسعلى ، فقه سياسى تهران، اميركبير، 1377، چ سوم، ج 3 (حقوق بين‌الملل اسلام).

5- فلورى،موريس،«مبارزه باتروريسم ازرهگذرحقوق بين‌الملل»،ترجمه سيدقاسم زمانى،راهبرد21پاييز1380 .

 

 

 

 

پا سخ ما به پارلمان اتحادیه اروپا - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:11 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  پا سخ ما به پارلمان اتحادیه اروپا                      

   اسدالله افشار

 

قطعنامه‌ای که با عنوان راهبرد اتحادیه‌اروپا درباره ایران به تصویب پارلمان این اتحادیه رسید به اندازه‌ای عوامانه وكودكانه است که تصویب آن از سوی کشورهای اروپایی، آنهم در حالی که ضعیف‌ترین دوران حیات خود را تجربه می‌کنند، فقط با نگاه طنز قابل تفسیر است. دراین به اصطلاح قطعنامه، آرزوهای بر باد رفته آمریکا و متحدانش که طی 35 سال گذشته بارها زیرپای مردم این مرزو بوم لگدمال شده است، درهفت صفحه تهیه وتدوین واجرای آن ازایران اسلامی خواسته شده است!...اينك مروري كوتاه برمتن اين قطعنامه خواهيم داشت :

 ایران باید توافقنامه ژنو را بی‌کم و کاست اجرا کند!... عوامل زندانی فتنه 88 را آزاد کند!... به حصر سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 پایان بدهد!... ممنوعیت همجنس‌بازی را لغو کند و به همجنس‌بازان اجازه رابطه جنسی آزادانه بدهد!... هر یک از نمایندگان یا هیئت‌های پارلمانی اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند اجازه ملاقات با محکومان امنیتی را داشته باشند!... دفتر نمایندگی اتحادیه‌اروپا در ایران تأسیس شود تا بر مسائل سیاسی و اجتماعی کشور نظارت مستقیم داشته باشد!... انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که منحل اعلام شده بازگشایی شود!... به آنچه از نظر اتحادیه اروپا نقض حقوق‌بشر تلقی می‌شود خاتمه بدهد!... به احمد شهید گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران داده شود و بتواند آزادانه با مجرمان و هرکس دیگری که می‌خواهد ملاقات کند! و...

درقطعنامه اتحادیه اروپا، انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم غیردموکراتیک تلقی شده و به چند نمونه دیگر از قوانین جاری کشور نیزبه اصطلاح اعتراض شده است!

اكنون پاسخ مابه ياوه گويي هاي آنان :

1- در ابتدا بايد گفت كه با توجه به موقعيت پارلمان اروپا در مجموعه اتحاديه اروپا و به ويژه اينكه پارلمان فعلي روزهاي آخر خود را سپري مي‌كند، نمي‌توان اين قطعنامه را به عنوان اقدامي مؤثر و تعيين‌كننده از سوي اتحاديه اروپا ارزيابي كرد.

2-ايران به هيچ عنوان به کشورهاي اروپايي اجازه دخالت درامورداخلي خود را نخواهد داد. ايران با صلابت درمقابل تمام درخواست هاي غيرمنطقي اتحاديه اروپا خواهد ايستاد.

3- بايد فرمايشات امام خميني(ره) ورهبر معظم انقلاب در اين باره هميشه آويزه گوش ما باشد؛ اگرما در برابر استکبارجهاني ضعف نشان دهيم قطعا آنهاجلوترمي‌آيند واين حرکت رو به جلوي دشمن حد ومرزي نخواهد داشت.

4- مسئولان ما در برابر ياوه‌گويي‌هاي دشمنان بايد با منطق قاطعانه و مستحکم بايستند و در چنين حالتي است که دشمن از ياوه گويي‌هاي خود دست برخواهد برداشت.

5- اتحاديه اروپا با صدوربيانيه به دنبال اين است که ملت و مسئولان ما را نسبت به ارزش‌هاي ديني و اخلاقي آزمايش کند، و از ما مي‌خواهد اموري را که جزء منفورترين و زشت ترين مسائل ديني ما و به لحاظ ارزشي خط قرمز کل اديان آسماني است به رسميت بشناسيم. مسئولان بايد با برخورد قاطعانه خود نشان دهند که جاي اين ياوه گويي‌ها در برابر ملت شريف و فرهيخته ايران اسلامي نيست.

6- اگر وزارت خارجه در زمان سفر هيئت پارلمان اروپا و كاترين اشتون به تهران به وظيفه خود درست عمل مي‌كرد، حداقل طرف اروپايي متوجه مي‌شد كه نمي‌تواند يك طرفه و به دلخواه خود براي ايران شرط و شروط بگذارد تا چه برسد به اينكه روند مذاكرات هسته‌اي را در پيوند با موضوع حقوق بشري مطرح بكند. بي‌دقتي و تا اندازه زيادي خوش‌بيني دستگاه ديپلماسي به طرف غربي در جريان آن سفرها اين جرأت را به پارلمان اروپا داده تا حتي انتخابات سال گذشته را زير سؤال ببرد.  

7- قطعنامه یاد شده دریک کلام ازایران‌ اسلامی  ومردم این مرزوبوم دعوت می‌کند که ازاسلام، انقلاب، استقلال، آزادی، حاکمیت ملی وهمه داشته‌های دیگرخود دست بکشند و به یکی از مستعمرات قرون وسطایی آمریکا و متحدان اروپایی آن تبدیل شوند! آیا از به اصطلاح قطعنامه مورد اشاره برداشت دیگری می‌توان داشت؟!

8- اين قطعنامه فاقد اعتبار و ارزش حقوقي براي ملت برزگ ايران است. تصويب اين قطعنامه بر پايه نظام حقوقي غربي تدوين ومباني حقوق بشر مورد ادعاي آنها برمبناي فرهنگ غربي است نه برپايه فرهنگ و تمدن امت اسلامي. سياستمداران غربي همواره ازقواعد حقوقي براي تحکيم سلطه خود برسايرکشورها استفاده ابزاري مي کنند. درتصويب اين قطعنامه ارزش هاي الهي و معنويت ناديده گرفته شده وتصويب آن ضد اخلاق و ارزش هاي متعالي و فطري است. ادعاي کذب دفاع ازحقوق بشرزمينه افزايش جرم، جنايت، قتل و ناهنجاري هاي اجتماعي غرب را بيش از گذشته در جهان فراهم مي کند.

9- ملت و دولت ايران هيچ ارزشي براي بيانيه اخير پارلمان اروپا ، قائل نيستند. اين بيانيه هيچ خللي درعزم واراده ملت قهرمان ما ايجاد نخواهد کرد. راه عزت واقتدارکشور ما همان طوري که بارها مقام معظم رهبري روي آن تاکيد فرموده اند همان ايستادگي براصول، حفظ ارزش ها وانسجام ملي است. عزت و هويت کشور ما در تمسک به ارزش ها ، ايستادگي و مقاومت و ولايت محوري است.

10- با وجود آنچه رفت به نظرمي‌رسد «انديشه وتفکرکردن» مقدمه اقتدارملي ايران است وهمانطور که غرب با توجه به سنت و داشته‌هاي خود مي‌انديشد وراهبردِ دخالت درامورداخلي کشورها راتنظيم وبه تصويب مي‌رساند،ما نيزبايددرجهت خنثي‌سازيِ چنين راهبردهايي، کاخي ازانديشه برافرازيم تا اتحادية اروپا به خود اجازه ندهد تالارهايش را با دفتر نمايندگي مزين سازد.

 

یکشنبه : 1393/1/24- 13جمادي الثاني1435- 13آوريل2014

 

 

حفظ هوشياري درمذاكرات هسته اي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:3 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  حفظ هوشياري درمذاكرات هسته اي                      

  اسدالله افشار

 

ازگذشته تاكنون سه راه پيش روي ديپلماسي ايران بوده است: اول "تفاهم" با 1+5 که در صورت موفقيت بهترين و پرمنفعت ترين نتيجه را در پي دارد ، دوم ايجاد شکاف درون 1+5 و "منزوي کردن" آمريکا همانند سال هاي85 و 86 و سوم وارد کردن بازيگران جديد به عرصه ديپلماسي هسته اي همانند دوره وارد کردن روسيه و چين به مذاکرات. راه اول توسط آقاي ظريف به جد درحال پيگيري است و همچنان بايد در دستورکار قرارداشته باشد. باتوجه به اينکه اوباما،بوش نيست وهم اکنون سه کشوراروپايي نيزخود جزو تحريم کنندگان اصلي ايران محسوب مي شوند راهبرد دوم يعني شکاف بين اروپا وآمريکا مشابه دوره سالهاي 85 و 86 را مي توان منتفي تلقي کرداماراهبرد سوم مي تواند فرصتي باشد براي دولت روحاني درميان دولتمردان کشورهاي"اروپاي دوم"(اشتباه نشودمنظورمااز«اروپاي دوم»کشورهاي فقيراروپايي نيست بلکه اتفاقا منظور اصلي کشورهاي مهم اروپايي مانند ايتاليا، اتريش، فنلاند، نروژ، هلندو...هستند که اتفاقا از نظر اقتصادي و رفاه جزوکشورهاي توسعه يافته تلقي مي شونداما بدون درنظرگرفتن منافع ملي ومنطقه اي براساس غفلتي تاريخي ازلحاظ سياسي دنباله روچشم وگوش بسته کشورهاي فرانسه،انگليس وآلمان هستند)به عنوان بازيگران جديد.دراين راهبرد،همزمان که براي"تفاهم"تلاش مي شود، به جاي شکاف در1+5 شکاف دراتحاديه اروپا هدف دوم ديپلماسي قرارمي‌گيرد .

والبته برخي ازكارشناسان دراين خصوص نگراني جدي داشته ودارندومعتقدند؛استراتژي تک راهبردي تيم هسته اي ايران درشرائط حساس كنوني منطقه که صرفا بربه"تفاهم"رسيدن با1+5 تمرکزدارد ممکن است باعث فرصت سوزي بزرگي شده وخطرانفعال ديپلماتيک رادرآينده ايجادکند.استراتژي تک راهبردي مذکوربردوپايه استواراست:اول حقانيت ومنطقي بودن مواضع صلح آميزهسته اي جمهوري اسلامي ودوم پذيرش اين مواضع توسط کشورهاي مقابل درصورت ديپلماسي فعال همراه بامنطق وانعطاف.اماآيا اعتمادصرف به اين دومبنا امري پرريسک محسوب نمي شود؟

اكنون كه دورجديد مذاكرات شروع شده است ضروري به نظرمي رسد تيم مذاكره كننده ايراني ضمن حفظ هوشياري درمذاكرات، دغدغه صاحب نظران راجدي تلقي وباحساسيت بيشتري مذاكرات رابه سرانجام رسانند.البته نبايداين موضوع رادرباره نقش آمريکا درمذاکرات هسته‌اي فراموش کردکه قدرت‌هاي اروپا تحت تاثيرايالات متحده هستند وبه همين دليل نظرات نماينده اين کشوردر1+5 بسيارمهم است.اما اين دليل نمي‌شودکه مادرقبال آن‌ها نرمشي غيرمنطقي داشته باشيم واصول خودراناديده بگيريم. به همين دليل دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي بايد بيشترازهميشه دقت کنند وبعدازبررسي‌هاي کار‌شناسي اقدام به تصميم گيري کنند.اين راهم بايددرنظرگرفت که آن‌ها تحت هرشرايطي اهداف ومنافع خودراپيگيري مي‌کنند و همچنين نمي‌توانند نسبت به خواسته‌هاي رژيم صهيونيستي بي‌تفاوت باشند.

پرونده هسته‌اي ايران و مذاکرات جمهوري اسلامي با 1+5 در حال حاضر يکي از پرسش‌هاي بي‌پاسخ دنيا است و براي همه اهميت دارد که اين مساله پيچيده با چه روشي و چطور به سرانجام برسد و البته هم افکار عمومي اذعان دارد که دو کشور ايران و آمريکا در اين بين بيشترين تاثيرگذاري را در روند مذاکرات دارند.

 

يكشنبه : 1393/1/17- 6جمادي الثاني1435- 6آوريل2014

 

نقشه راه درسال1393 - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 6:46 بعد از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} 1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} نقشه راه درسال1393                         

اسدالله افشار

 

تعیین شعارسال وتبیین آن درسخنرانی آغازین روزازبهارتوسط مقام معظم رهبری،نقشه راهی است که برمبنای مسایل موجودجامعه ونیازهای اساسی کشورترسیم می شود.شعار سال 93 نیز سامان بخشی به اقتصاد وفرهنگ نامگذاری شدکه بادواستراتژی مهم عزم ملی وحرکت جهادی باید برای دستیابی به آن تلاش کرد .

كارشناسان معتقدند؛پس از6 سال پیاپی نام‌گذاری سال‌ها باعناوین اقتصادی،درسال 87 « نوآوری و شکوفایی اقتصادی»،88«اصلاح الگوی مصرف»،89 «همت مضاعف وکار مضاعف»،90«جهاد اقتصادی»،91« تولید ملی؛ حمایت ازکاروسرمایه ایرانی»و92«حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی»وهمچنین ابلاغیه24ماده‌ای اقتصاد مقاومتی درواپسین روزهای سال 92 توسط مقام معظم رهبری، نامگذاری سال93 باردیگربا عنوان وتأکید بر اقتصاد دورازانتظارنبوده است. وازديگرسو لازم است اشاره شودكه پیرامون اهمیت مسائل اقتصاد ي دربیانات رهبری ذکرهمین نکته بس که در سخنرانی ۸۵۶ کلمه ای ایشان، پس از واژه مردم با ۱۴بارتکرار، واژه اقتصاد به صورت مفرد وترکیبی ۱۱ بارتکرارشده است.گره خوردن واژگان مردم بااقتصاددرسخنان ایشان وبازخوانی پیامهای سالهای اخیرنشان دهنده نگرانی عمیق رهبرمعظم انقلاب نسبت به اقتصاد ووضعیت معیشتی مردم کشورمان است که به خصوص با تحریمهای خصمانه غرب وعدم توجه مسئولین به اجرای سازوکارهای دفاعی اقتصاد مقاومتی درشرایط دشواری به سرمی برند.

اينك درخصوص نامگذاري امسال، به برخي نكات كليدي دراين زمينه اشاراتي خواهيم داشت: 

يكم) جهاداقتصادي:

جهاد اقتصادي مفهومي ارزشي در فرهنگ اسلامي است كه بيانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه هاي مختلف اقتصادي است در دهه هاي گذشته نيز شاهد حضور اين مفهوم به همراه موضوعاتي از قبيل جهاد نظامي، جهاد سازندگي، جهاد علمي، جهاد فرهنگي و... بوديم. خاستگاه مفهومي جهاد، ايثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضايت باري تعالي است. اضافه شدن كلمه جهاد به ديگر مفاهيم و موضوعات موجب ارتقا و تعالي معناي آن موضوع مي شود.جهاد اقتصادي به معناي كار و كوشش ايثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادي با دشمن است، بر اين مبنا لزوم تحول و تغيير نگاه و رويكرد به مقوله اقتصاد ضرورت مي يابد. جهاد اقتصادي نظريه ممتازي در بين نظريات اقتصادي موجود دنيا است. كه در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابي عظيم در عرصه اقتصاد جهاني خواهيم بود.پرواضح است كه منظورازاقتصاددر«جهاد اقتصادي»، پرداختن به علم اقتصاد و استغراق در نظريه پردازي ها و سرگرم شدن به مجادلات بيهوده مكاتب اقتصادي نيست.«جهاد اقتصادي» ناظر به اين است كه «ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامى را درزمينه‌ى حل مشكلات اقتصادى به همه‌ى دنيا نشان دهيم؛ الگورابرسردست بگيريم تا ملتها بتوانند ببينندكه يك ملت درسايه‌ى اسلام وباتعاليم اسلام چگونه ميتواند پيشرفت كند».البته لازمه وصول به اين اقتداروالگوسازي،دراختيارداشتن ديدگاهها، راهكارهها وبرنامه هاي فوري وراهگشاست كه براي رسيدن به اين مقصود بايد ازمشورت عالمانه مديران مجرب،كارشناسان خبره، اساتيد مبرزودانشمندان فاضل ودلسوز بهره جست. معارف والاي اسلام،مواد اصلي واركان اين راهبردها را تشكيل خواهد داد، نه نسخه برداري هاي ناشيانه ازاسميت وريكاردو وكينزو...

دوم) اقتصاد مقاومتی ومديريت جهادي :

مقام معظم رهبری برای نخستین‌بارادبیات اقتصاد مقاومتی رادرمقابله با تحریم‌های بین‌المللی مطرح نمودند. ایشان همواره براین مساله تأکید داشته‌اندکه اقتصاد ایران باید برمبنا واصول درستی گام نهد تا ازاین رهگذر بتواند بر تحریم‌های بین‌المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند.ایشان درسخنان خود در موارد مختلفی دراین باره تأکید داشته اندوهمواره عنوان کرده‌اند که«تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور، نگاه به ظرفیت‌های بیشماردرونی است ونه نگاه به بیرون وبرداشته شدن تحریم‌ها. به دشمن نمی‌توان چشم دوخت وازدشمن نمی‌توان انتظار داشت.»رهبرمعظم انقلاب «تکیه بر نیروی داخل» را نجات‌دهنده کشور و زمینه‌ساز حل مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانستند. آنچه مسلم است با وجود تاکیدات معظم‌له اما همچنان اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو است و متولیان بخش اعظم این معضلات را به تحریم‌های ناجوانمردانه نسبت می‌دهند درحالی که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بخش قابل توجهی ازاین مهم را به سوءمدیریت‌ها و... نسبت می‌دهند.رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در۲۴ بنددراسفندماه1392 برای اجرا ابلاغ کردند تا از این پس، سیاست‌های اقتصادی کشوراز الگوی اقتصادی بومی وعلمی برآمده ازفرهنگ انقلابی واسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند.طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌هایی جامع و فراگیر است که باید در اجرا هم با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد و اگر این سیاست‌ها به طور جدی پی‌گیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی کشور در میان مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود.ایشان استفاده از همه ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند. در این میان روند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صورت یک حرکت مستمر و متوقف نشدنی ادامه داد و هر یک از قوا هم برکار خود نظارت دقیق خواهند داشت.اگراهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش نرخ تورم، تأمین معیشت مردم،ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، رشد امنیت اقتصادی و اهمیت دادن به تجارت جهانی ومدیریت صحیح واردات وکمک به صادرات بدانیم، روح حاکم دراین طرح خودباوری است ومهمترین پیامش این است که جامعه باید روی پای خود بایستد.معظم له با تأکيد برمديريت جهادي حجت رابرهمگان تمام كرده وديگرنمي توان مديريت هاي ناکارآمد وکم تحرک را تحمل نمود.ديگرنمي توان ازمسئولان فقط توقع ابلاغ سياست ها به دستگاه هاي مربوطه را داشت وازآنان نظارت براجرا رامطالبه نکرد.ديگرفعالان فرهنگي ورسانه اي نمي توانند به جاي گفتمان سازي در حوزه اقتصاد مقاومتي، مردم را به موضوعات جنجالي و دست چندم سياسي مشغول سازند. اقتصاد مقاومتي پنجره اي را گشوده است که اگر از روزنه آن به اقتصاد نگاه نکنيم ديگر اميدي به فرجام اقتصاد ايران نيست. اين آخرين و کامل ترين نسخه براي درمان اقتصاد بيمار است، البته اگر همه به مسئوليت خود عمل کنيم.

سوم) رابطه متقابل فرهنگ واقتصاد :

شایدبتوان اقتصاد وفرهنگ رادومقوله همپای هم تعریف کردوازدوواژه"اقتصادفرهنگ"وفرهنگ اقتصاد"نام بردکه هردوبا پسوندی اسلامی قابل تعریف می باشد.دراین تعریف اقتصاد فرهنگ شامل کلیه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت افزار، فضا وامکانات می باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثری درپیشرفت فرهنگ اسلامی درسطوح مختلف جامعه دارد. به عبارت دیگراگرتوسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی برفرهنگ اقتصادی منبعث ازاسلام نباشد،نه تنهاموجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی شود،بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده ومخرب عمل می کندومانع پیشرفت فرهنگ اسلامی درتمامی ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامی راپایه واساس شکل گیری تمامی پدیده هاازجمله نظام اقتصادی بدانیم،آنگاه درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی ازفرهنگ اقتصاد می باشد.

 

فرهنگ اقتصادی نیزمجموعه ای ازباورهای دینی وعلمی راشامل می شودکه رعایت آن باعزم ملی و همگانی می تواند بنیانهای اقتصادی جامعه را تقویت بخشد.تحقق عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت وعقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع ومصرف اقتصادی و بهینه ازجمله مواردی مهمی است که در پرتو همگانی ساختن فرهنگ اقتصادمحقق می شودزیرااسلامیت اقتصادبه وجودمعنویت، عدالت،عقلانیت درعرصه تولید،توزیع ومصرف ثروت،برخاسته ازفرهنگ اسلامی است وفرهنگی که برپایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بناشود، فرهنگ سالم ، مقتدر و بالنده خواهد بود.آنگاه حضوروجریان این فرهنگ درسایرابعادجامعه از جمله حضورفرهنگ درنظام سیاسی ، حضورفرهنگ در نظام فرهنگی وحضورفرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می شود.

نكته قابل توجه دراين خصوص اين است كه ؛ هزينه‌هاي بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصادفرهنگ است وشامل هزينه‌هايي است كه بايد صرف نيروي انساني،ابزارهاي متناسب بامقدورات ديگر فرهنگ شود. آنچه مسلم است اين است كه سرمايه گذاري براي توليدابزارهاي فرهنگي متفاوت باسرمايه گذاري براي توليدابزارهادرديگربخش‌هاي جامعه است.درشرايط اجتماعي،همان گونه كه اقتصادبرفرهنگ تاثير              مي گذارد،فرهنگ هم براقتصاد تاثيرمتقابل دارد وفرهنگي هم كه دراقتصاد جاري مي‌شود، دربستراقتصاد پرورش مي يابد. بنابراين، درچنين مرحله اي مي‌توان به جاي"اقتصاد فرهنگ"،"فرهنگ اقتصاد" را به كار برد، چون فرهنگ دراقتصاد جاري شده و اقتصاد بسترفرهنگ واقع شده و همه بخش‌هاي اقتصاد تحت تاثيرفرهنگ شده است.

جان كلام آنكه ؛تعریف وتدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ وشناخت ابزار و تكنیك های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ واقتصاد نیازمند تلاشی مستمر،آگاهانه وعلمی است، ازاین منظراقتصاد فرهنگ ناظربرشناخت تعاملات بین حوزه های تولید وآفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و   جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی قادر خواهد بود، دولت رادر تخصیص و تجهیز مكفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری كرده و دراتخاذ شیوه های حمایتی وهدایتی مناسب برای تشویق مشاركت بخش غیر دولتی درفعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاه های فرهنگی وهنری،در تولید و عرضه كالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی هدایت كند.

 

 

پنجشنبه : 1393/1/14- 3جمادي الثاني1435- 3آوريل2014

 

منابع:

1- اقتصاد فرهنگ، محسن خزايي، روزنامه ايران.

2- 'اقتصاد فرهنگ'و 'فرهنگ اقتصاد' اولویت با کدام است؟ ، علي هاشمي- قدس آنلاین، 1/1/1393.

3-  اقتصاد فرهنگی و تجربه‌های جهانی، علي فلاح پسند، روزنامه اطلاعات. 

 

 

 

كشور؛ نيازمند تصحيح فرهنگي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 7:42 قبل از ظهر
1024x768

كشور؛ نيازمند تصحيح فرهنگي                         

اسدالله افشار

اهمیت و جایگاه فرهنگ در شکل گیری و تکوین انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست؛ آنچنانکه اصلی ترین مؤلفه پیروزی شکوهمند ملت ایران، قبل از آنکه ماهیت سیاسی داشته باشد، از اهمیت ویژه ای در فرهنگ جامعه برخوردار است. «دین مبین اسلام» به عنوان محرک محوری در قیام تاریخی امام خمینی(ره) یکی از عناصر اصلی درفرهنگ به شمار می رود؛ بلکه باید آن را اصلی فرهنگ ساز در نظر گرفت و شالوده شکل گیری بسیاری ازفرهنگ ها را به دین منتسب کرد. ازدیگر سو انقلاب اسلامی برای ادامه حرکت خود و در راستای تثبیت و توسعه ارکان حکومتی اسلام، نیازی اساسی به فرهنگ دارد؛ چرا که فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد اصلی جامعه، نقش بسزایی درموجودیت آن دارد.بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هرجامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است.اساسا فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد وبا انحراف فرهنگ هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک ومیان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچاردیگرابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند وبالاخره درآن مستهلک می شود وموجودیت خود رادرتمام ابعادازدست می دهد.استقلال و موجودیت هرجامعه ازاستقلال فرهنگ آن نشات می گیرد وساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال درابعاد دیگر یا یکی ازآنهاامکان پذیراست.

برنامه ريزي واجراي سياست هاي مناسب براي حوزه هاي گوناگون سياسي واجتماعي درچارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران تنها با لحاظ كردن اهداف وآرمان هاي واقعي نهفته در ارزش هاي والاي انقلاب اسلامي ممكن خواهد بود.ارزش هاي بي بديلي كه از يك سو دركلام و عمل رهبركبيرانقلاب وازطرف ديگر درانديشه هاي مقام معظم رهبري به صورت كلي منسجم ويك پارچه وجود دارند. درواقع سياست گذاري درچارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها با در نظرگرفتن اصول اساسي حاكم بر اين دو منبع عظيم وگرانقدر است كه مي تواند مفيد واقع شود ومردم ونظام مقدس اسلامي را هرروز در مسير هاي جديد ترقي و منازل استوار توسعه پايدار به پيش راند.پر واضح است كه انديشه مقام معظم رهبري بعنوان يك كل منسجم و واحد درافق هاي بلند مدت خود نقاط روشني را دنبال مي كند. خطابه ها وتذكراتي كه ايشان هر بارمتناسب با شرايط ومقتضيات سياسي- اجتماعي براي هدايت دولت مردان نظام درراستاي اجراي وظايف قانوني شان دردوره هاي متفاوت زماني ايرادكرده اند هركدام بخش هاي متنوع اين كل منسجم را نشان   مي دهند. توجه مقام معظم رهبري به فرهنگ در ارتباط مستقيم با ارزش ها و آرمان هاي اصلي پديد آورنده انقلاب اسلامي است. ارزش هايي برآمده از فرهنگ ايراني- اسلامي جامعه ايراني كه در نهايت به دنبال آفرينش زندگي سربلند ملي متناسب با خواست هاي ديني مردم مسلمان ايران است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی دردیداررئیس واعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی درآذرماه1392، با تبیین اهمیت حیاتی مقوله فرهنگ وجایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ با تأکید براینکه فرهنگ وارزشهای فرهنگی، هویت وروح یک ملت است، خاطر نشان کردند:" فرهنگ، حاشیه وذیل اقتصاد و سیاست نیست بلکه اقتصاد وسیاست حاشیه و ذیل فرهنگ هستند..."

به زبان ساده‎‌‎تریعنی شرایط اقتصادی یا سیاسی نباید موجب جهت‎‌‎دهی فرهنگی شوند یا جریان‎‌‎ها و کنش‎‌‎ها و منازعات سیاسی نباید برایمان اولویت فرهنگی تعریف کنند بلکه اگر فرهنگ اصل قرار گیرد سیاست واقتصاد می‎‌‎توانند خود رابا آن هماهنگ کنند ودر زیرچتر آن قرارگیرند و بسیاری ازمسایل ومشکلاتی که کشور دچار آن می‎‌‎شود با ارتقا ورشد فرهنگی وثابت قدمی در اصول وارزش‎‌‎های فرهنگی به راحتی قابل حل وفصل است. درحقیقت دریک کلام می‎‌‎توان گفت همه درزیرچترفرهنگ درست بهتر زندگی می‎‌‎کنند ودرآن جای می‏‎‌‎گیرند.‏ازمنظرمقام معظم رهبري ؛ اين كشورنيازمند يك تصحيح فرهنگي است وعلاج مشكلات آن نيزتنها با اصلاح فرهنگي امكان‌پذيراست. بنابراين بايد مسائل فرهنگي با يك ديد وسيع وعميق مورد توجه قرارگيرد و از تعهد اسلامي، روحية انقلابي وآمادگي ملت ايران به عنوان يك فرصت ارزنده درجهت انجام اصلاحات فرهنگي و اخلاقي استفاده شود.درتمامي تصميمات فرهنگي ودرهدايت واداره امورفرهنگي بايد روحيه اسلامي و انقلابي موردتوجه قرار بگيرد. گرايش انقلابي وحركت اسلامي را نيزمي‌توان با يك مديريت وهدايت صحيح، دقيق وحساب شده تضمين كرد. بنابراين هدايت فرهنگي جامعه براساس گرايش‌هاي انقلابي يك ضرورت است.معظم له باتأكيدبراهميت اصلاح فرهنگي درجامعه براين باورندكه؛ مسألة فرهنگ را بايد مسألة اول اين كشور به حساب آورد وبدون ترديد باپشتيباني وتقويت بنيه‌هاي فرهنگي،پيشرفت اين كشوردرتمامي زمينه‌ها تضمين خواهد شد.امااگرفرهنگ كشوراصلاح و پايه‌هاي آن مستحكم نشود، به احتمال زياد برنامه‌ريزي درهمه كارها ابترخواهد بود وبه نتايج قطعي آن نمي‌توان اميدواربود.مقام معظم رهبري فرهنگ رابستراصلى زندگى انسان مى‌دانند؛نه فقط بستراصلى درس خواندن وعلم آموختن. فرهنگ هرکشور، بستراصلى حرکت عمومى آن کشوراست. حرکت سیاسى وعلمى‌اش هم دربستر فرهنگى است. فرهنگ، یعنى خلقیات وذاتیات یک جامعه وبومىِ یک ملت؛ تفکراتش، ایمانش،آرمانهایش؛ اینها تشکیل دهنده‌ى مبانى فرهنگ یک کشوراست؛اینهاست که یک ملت رایاشجاع وغیوروجسورومستقل مى‌کند، یا سرافکنده وذلیل وفرودست وخاک‌نشین وفقیر مى‌کند. فرهنگ، عنصرخیلى مهمى است.

 رهبرفرزانه انقلاب مبتنی براین نگرش بعدی به فرهنگ،شعار«مهندسی فرهنگی» را درراستای تحقق «انقلاب فرهنگی»، سرلوحه کار متولیان فرهنگ کشور قرارداده اند؛چراکه وقتی فرهنگ اساس موجودیت یک جامعه باشد و بستر زندگی فردی و اجتماعی را ساماندهی نماید، مدیریت هماهنگ آن جامعه و دستیابی به «هندسه عام و خاص» آن درجهت سرپرستی ارکان حکومت، تنها از شاهراه فرهنگ ممکن خواهد بود. با این بیان می توان مهندسی فرهنگی کشوررا به معنای سیاستگذاری، هدایت ومدیریت همه جانبه وهماهنگ ساختارهای حکومتی ـ اعم ازسیاست، فرهنگ واقتصاد ـ مبتنی برنگرش فرهنگی واززاویه نگاه فرهنگ دانست؛مدیریتی فرهنگی که نه فقط فرهنگ جامعه بلکه همه ارکان وابعاد درونی حکومت راپوشش می دهد. البته مسلم است که برای مهندسی فرهنگی یک جامعه، دررتبه قبل باید فرهنگ آن را مهندسی کرد.در حقیقت تا زمانیکه فرهنگ انقلاب اسلامی مبتنی بر نگاه متعالی و در جهت هدف، سازماندهی ومدیریت نشود و«مهندسی فرهنگ» کشور بر اساس ارزش های دینی وملی تحقق نیابد، سخن گفتن ازمهندسی همه جانبه فرهنگی چندان صواب به نظر نمی رسد.

نویسنده معتقد است، چارچوب فکری و نظام اندیشه فرهنگی مقام معظم رهبری ، شباهت ها و تطابق های غیر قابل انکاری با نظام فکری ـ فرهنگی حضرت امام (ره) دارد وحتی دربرخی ازموارد،رهبری فرزانه،  به عنوان ادامه دهنده راه امام راحل، متاثرازمقتضیات زمان و مکان و مسائل مستحدثه و با حفظ چارچوب های کلی، به توسعه وتکامل این اندیشه ها پرداخته اند.به نظرمی رسد،مقایسه محتوایی این دومنشور، با همه نقص ها و کاستی های موجود،دلیل عینی براثبات ادعای فوق خواهد بود؛غیرازاینکه،مخاطب محترم می تواند با مطالعه هردو اثر، به شمایی کلی از موقعیت، ماهیت وآرمان ها فرهنگی انقلاب اسلامی دست یابد.

شنبه : 1392/12/24- 13جمادي الاولي1435-15مارس2014

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

رابطه ، رانت و فساد اقتصادی - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 9:21 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

رابطه ، رانت و فساد اقتصادی                            

  اسدالله افشار

 

يكم)موضوع مفاسد اقتصادي در سيستم اداري و در جوامع گوناگون، در طول تاريخ، همواره مسئله اي اسفبار و دردناك و عامل بسياري از نابسامانيها و دردها و رنجها و اختلافهاي فاحش طبقاتي و بي عدالتيها و تبعيضها و شورشها و چالشها و گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است. شرايط لازم رشد و توسعه وامنيت اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري واعتماد متقابل دولت وملت و بالعكس و اعتماد كارفرما وكارگر وكليه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامت ِجريان اقتصادي كشوروپرهيزاز فرصت طلبي واحتكار و انحصار و تمركز ثروت و تكاثر وكنزورشوه خواري و اختلاس و پورسانت وغارت وغصب بيت المال و ربا و فساد و تخريب اموال عمومي و... فراهم مي آيد.رشد وتوسعه وسرمايه گذاري واشتغال كامل و سالم ومولّد، نياز به ثبات وامنيت وآرامش اجتماعي وعدالت واطمينان عمومي دارد ودرصورتي كه جامعه،ازروندحركتهاي اجتماعي و سياسي، مطمئن باشدواحساس آرامش كندوبه نتيجه دسترنج وزحمات خود اميدوارباشد،قطعاً، فعال تروبانشاط ترعمل خواهد كرد.

دوم)موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یكی ازمصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود كه هم به شكل ایجابی و هم به شكل سلبی به آن توجه شود. مثلاً ازنظرایجابی باید عواملی را كه موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت كرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف كرد.

مفاسداقتصادی به شكل غیرمستقیم نیزباجهاد اقتصادی مرتبط است.تا زمانی كه درنظام پولی ومالی و اقتصادی كشورفساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود.انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت كافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه كسانی كه شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان كسانی با استفاده از رابطه ورانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند كه توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

سوم) بیماری مزمن مفاسد اقتصادی درکشورکه چندین سال متمادی گریبان‌گیراین مردم و نظام است، متاثر ازسرطان مهلکی است که شالوده‌های نظام اقتصادی کشوررا غیرایمن ساخته است.این مرض مهلک شاید چیزی شبیه به ویروس ایدز برای کالبد انسان باشد که بخش‌های ایمن بدن را ضعیف می‌کند وجسم انسان را نسبت به کوچکترین بیماری‌ها ناتوان می‌نماید.نظام اقتصادی کنونی کشور نیز شبیه به یک بیمار مبتلا به ایدز است. بیماری که پس از 35سال ازانقلاب اسلامی، هنوزدرآن اصل ۵۳ قانون اساسی که درموضوع تمرکز دریافت‌های دولتی درخزانه کل است به درستی رعایت نمی‌گردد وتوسط دولت‌های مختلف این اصل نقض شده است.

چهارم)  درعصر نبوی و علوی، شخصیت های فراوانی بودند كه به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط كردند كه دربرابرپیامبراكرم(ص)ایستادندوبرولیّ خدا وحجّت حق شمشیركشیدند وهماهنگ با دشمنان اسلام عمل كردند و این گرفتاری چیزی جز نتیجه فساد مالی آن ها نبود. فساد مالی افراد علاوه براین كه خود آن ها راازرشد و تعالی بازمی دارد، زمینه شیوع فساددرجامعه را نیز فراهم می كند. در صورتی كه افراد از اموال عمومی به طور نامشروع بهره مند شوند و به نحوی وابسته به حكومت اسلامی باشند، زیان سیاسی و اجتماعی آنها مضاعف خواهد بود; چنان كه در عصر خلفا، چنین افرادی وجود داشتند.

پنجم)باگسترش فساد مالی درجامعه، به طورطبیعی، عدالت اجتماعی رنگ خواهد باخت وجای آن را تبعیض، فساد و فقر خواهد گرفت ودرنتیجه،حكومت دینی فلسفه وجودی خود را، كه همانا برقراری عدالت اجتماعی درابعاد گوناگون است، ازدست خواهد داد و در مواردی، حتی ممكن است واكنش طبقات محروم و نابودی حكومت را به دنبال داشته باشد. اساساً هدف كلی ادیان الهی برقراری موازین عدالت اجتماعی و متعادل ساختن سازمان های اجتماعی است تا از این طریق، زمینه تكامل اخلاقی و معنوی افراد فراهم آید.

فلسفه اصلی حكومت اسلامی نیزبرقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم دیده از ستمگرو پاس داشتن حقوق مادّی و معنوی افراد است؛چنان كه علی(ع) درباره علت پذیرش خلافت پس ازعثمان، به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیرسیروگرسنه گرسنه را ذكرمی كنند.درصورتی كه فساد مالی شیوع پیدا كند واموال عمومی دراختیارعده ای خاص قرارگیرد، فلسفه حكومت زیرسؤال می رود ودراین صورت، طغیان مردم و نافرمانی مدنی امری طبیعی خواهد بود. علی(ع)به صراحت، استیثار(خود را بردیگران مقدّم داشتن) وخودكامگی واستبداد رامایه اضمحلال حكومت عثمان و هلاكت او معرّفی می كنند.

ششم) درحال حاضردرذائقه عمومي مردم احساس خوب ورضايت بخشي درمورد مبارزه بامفاسد اقتصادي وجود ندارد واين رويکرد باعث شده که تشنگي درجامعه براي رسيدن به عدالت موج بزند، همواره درکشور شعارعدالت ومبارزه با مفاسد اقتصادي داده مي‌شود اماظهور و بروز چنداني ندارد.مبارزه با فساد،مطالبه‌ جدي مردم ما نيزهست ومردم به‌طور جدي دنبال اين هدف هستند ودرمراجعات خود به دستگاه‌هاي مختلف، اين مسئله را مطالبه مي‌كنند. اگرقرار باشد دهه‌ چهارم انقلاب، دهه‌ پيشرفت وعدالت باشد واگرقرارباشد تبعيض از بين برود وكشوردرمسيراعتدال پيشرفت كند، حتماً بايد فساد ريشه‌كن شود. اگراين فساد ريشه‌كن نشود، منابع ماكه نامحدود هم نيست به خوبي تخصيص داده نمي‌شوندونظام توليدونظام اقتصادي ماپيشرفتي نخواهد كرد.

به‌نظرمی‌رسدشفافیت درمبارزه بامفاسداقتصادی،تبیین محدودیت‌هاوموانع مبارزه با مفاسداقتصادی،

تواناسازی دستگاه‌های نظارتی،اصلاح ساختاراقتصادی کشورازوضعیت کنونی، تبیین تلازم فساد اقتصادی با فساد سیاسی وفراهم کردن زمینه‌های مردم باوری مبارزه با فساد اقتصادی و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب لوازمی است که برای مواجهه با مفاسد اقتصادی باید فکری عملی برای اجرای آنها کرد. 

 

چهارشنبه : 1392/12/21- 10جمادي الاولي1435-12مارس2014

رسالت‌ رسانه‌ها، رسالت ملي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 7:35 قبل از ظهر

رسالت‌ رسانه‌ها، رسالت ملي                         

 اسدالله افشار

 دردنياي امروزكه عصرارتباطات وانفجاراطلاعات است، درحقيقت ارتباطات وضع جديدي راخلق كرده‌است و ما نمي‌توانيم اين جهان را بدون حضور رسانه‌ها ترسيم كنيم. رسانه‌ها مهمترين و كليدي‌ترين نقش را در دنياي امروز به عهده دارند و يكي از كاركردهاي جدي رسانه در دنياي جديد عيان و شفاف كردن اتفاقات و رخدادهاست و ديگر انجام كارهاي پشت پرده به واسطه‌ي وجود رسانه‌ها بسيار محدود شده است.رسالت‌ رسانه‌ها، رسالت ملي است ودرراستاي منافع ملي هر كشوري محسوب مي‌شود دريك چنين شرايطي رسانه ‌از اهميت واعتبار ويژه‌اي برخوردار است وبايد به رسالت خود واقف باشد وحاكميت نيزدرمقابل اين نقش راهبردي وظيفه‌ي تدارك ديدن بستر لازم براي اين كار و برجسته‌تر كردن اين نقش را عهده دار است.

امروزرسانه ها دردنيا فكر، فرهنگ، رفتار و درحقيقت هويت فرهنگي انسانها را القاءمي كنند وتعيين كننده هستند.رسانه ها مي توانند:  در بهبود وضعيت زندگي انسان مؤثر باشند؛ در گسترش صلح و امنيت جهاني مؤثر باشند؛درارتقاي اخلاق ومعنويت درميان انسانها ؤثر باشند و مي توانند انسانها را خوشبخت تر كنند. والبته رسانه ها نيزمي توانند : وسيله برافروختن جنگهاي خانمان سوز باشند؛ عادات و آداب و رفتارهاي مضر را در ميان مردم رايج كنند؛ ملتهايي را از هويت انساني و هويت ملي خودشان تهي كنندو احساس تبعيض را در انسانها زنده كنند.با استفاده ازرسانه ها می توان درجامعه انگیزه وحرکت ایجاد کرد ویا فرهنگ عمومی را پایه ریزی و گسترش داد وهمینطور افکار عمومی را دررابطه با موضوع خاصی تبیین نمود .

 وظيفه‌ي راهبردي رسانه آشنا كردن مردم با حقايق وواقعيات اجتماع است. البته بازگو كردن مسائل و نكات منفي ومثبت جامعه بايددرچارچوب منافع ومصالح ملي صورت پذيردورسانه اي كه ازآن تخطي نمايد درمسيرخلاف آب شنا كرده است.

يك رسانه دركنارحاكميت بايدمنافع ملي ومنافع جامعه رادرنظرگرفته ودرراستاي وظيفه‌ي خود براي تقويت پايه‌هاي نظام وامنيت ملي گام بردارد. رسانه‌ درهركشوري نشان دهنده‌ي فرهنگ يك جامعه است ودر حقيقت مي‌توان گفت كه فرهنگ يك جامعه با رسانه‌هاي آن سنجيده مي‌شود.

نقش رسانه‌ها درساختار و شكل دادن به افكار عمومي بي‌بديل است ودر واقع امروزه تمام قدرت‌هاي بزرگ به اين نتيجه رسيده‌اند كه داشتن ادوات وتجهيزات نظامي درواقع نمي‌تواند به اندازه‌ي رسانه درشكل و سمت وسو دادن به يك اتفاق مؤثر باشد.

ازمهم ترین کارکردهای رسانه ها،می توان به ایجاد یک فضای مجازی درمقابل دشمنان برای ایجاد فضایی از قدرت درمقابل آن ها اشاره کرد؛به طورمثال پوشش کامل ، فنی وحرفه ای رسانه ها ازیک رزمایش بزرگ نظامی می تواند تأثیربسزایی دررعب آفرینی دردل دشمنان داشته باشد.

امروزه جنگ، جنگ رسانه هاست و توجه به محتوای برنامه ها به همراه پخش مناسب آن امری لازم وانکار نا شدنی است.چه این که رسانه هایکی ازمهمترین ابزارقدرت نمایی واقتدارنمایی هستند وهیچ زمان نباید نقش بی بدیل آن ها را مورد غفلت قرار داد.    

رسانه‌ها عامل اصلي توزيع اطلاعات در جوامع معاصر به شمارمي‌روند و نقش هايي، ازجمله ناظران اجتماع، سازندگان افكارعمومي ومشوقان مردم درامرمشاركت سياسي، براي آنها منظور شده است. اما رسانه‌ها در عمل، با توجه به رژيم هاي سياسي متفاوت، با محدوديت‌هايي مواجهند،كه گاه به صورت سانسوروگاه به شكل فشارهاي مالي و گاه متأثرازخواست مخاطبان ظاهر مي‌شوند.

 

جان كلام :

1- رسانه می تواند در ترسیم اهداف، اولویت ها و تبیین برنامه ها و همچنین بسیج نیروهای جامعه نقشی بسزا داشته باشد. 2- انعکاس واقعیت های اقتصادی واجتماعی بدون تردید یکی ازملزومات فعالیت های رسانه یی است.دراین امررسانه باید به هیچ وجه جانب گروه ها و نهادهای خاص ومختلف را نگیرد و برای هر دو سوی جریان یعنی مخالفان وموافقان فرصت کافی برای اظهار نظرواعلام نظرات خود را درنظر بگیرد.

3- مطمئناًاگررسانه یی بتواند نقش خود رادرانعکاس بدون کم وکاست وواقعی یک اتفاق وماجرای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رعایت کند خود گام مهمی در ایجاد و شکل دهی افکار عمومی برای نقد مسائل برداشته است.4- توجه به درستی وصحت اخبارواهمیت آنها همراه با تازگی وسرعتی که درانتشارآن باید درنظرگرفت، نقش مهمی رادرایجاد اعتباربرای رسانه ایفا می کند.

 درهرحال اهميت وجايگاه رسانه ها درجهان امروزبرهيچ كس پوشيده نيست.رسانه ها چنان درتاروپود زندگي بشر رخنه كرده اند كه امروز زندگي انسان ها كاملا به آن وابسته شده است. بسياري ازمردم به وسيله رسانه ها به زندگي خويش معني مي دهند. رسانه ها درجهان امروز، جهان ذهني و غيرواقعي را به دنيا مخابره مي كنند. آنها ديگر به وسايل انتقال واقعيت فكر نمي كنند بلكه خود، سازنده واقعيت اند و با تكامل بشر پيوند مستقيم دارند.

 

دوشنبه : 1392/12/19- 8جمادي الاولي1435- 10مارس2014

بحران اوکراین وتحليل ها - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 7:52 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  بحران اوکراین وتحليل ها                        

اسدالله افشار

بحران فعلی اوکراین شاید خطرناک‌ترین برهه زمانی را از زمان پایان جنگ سرد تاکنون در تاریخ اروپا رقم زده باشد. رویارویی مستقیم میان نیروهای روسی و اوکراینی به هر ترتیب پای آمریکا را نیز وسط خواهد کشید. با وجود آنکه همچنان زمان برای حل این بحران وجود دارد اما این بسیار مهم است که هدف هر یک ازطرف‌های دخیل دراین بحران رادرک کنیم.بحران اوکراین همچنان درصدراخبار بین‌المللی قراردارد . تفسیرها و برداشت‌های گوناگون ومتنوع در مطبوعات داخلی وخارجی نوشته شده است ودرچند روزگذشته خوانندگان ایرانی ازگذشته تاریخی و سرزمینی اوکراین تا بررسی وقایع جدید دراین کشور و مواضع روسیه دربرابر آن واتحادیه اروپا وآمریکا اطلاعات بسیاری را به دست آورده‌اند.دراين نوشتاربه برخي مواضع كه ازسوي سياستمداران دولتي وغيردولتي وكارشناسان بين المللي والبته برخي صاحب نظران داخلي مطرح گرديده است؛اشاراتي خواهيم داشت :

يكم) ویلیام هیگ وزیرامورخارجه انگلیس ، بحران اوکراین را بزرگترین بحران اروپا درقرن 21 خواند. وی گفت: روسیه در حال حاضر کنترل عملیاتی منطقه کریمه اوکراین را در دست دارد؛ روسیه حق قانونی برای نگه داشتن نیروهایش در پایگاه‌های خود درمنطقه را دارد اما کرملین درحال حاضرباید به نیروهایش دستور دهد به پادگان‌هایشان برگردند. هیگ از دو طرف اوکراینی و روسی خواست مذاکرات را آغاز کنند.

دوم) وزیرامور خارجه آمریکا درمصاحبه‌هایی جداگانه با شبکه‌های خبری ای بی سی، ان بی سی و سی بی اس اعلام کرد، واشنگتن وکشورهای متحد آن به دنبال منزوی کردن روسیه هستند؛ درصورتی که مسکو به نگه داشتن سربازان خود در شبه جزیره کریمه ادامه دهد. جان کری،‌ دراین مصاحبه‌ها درباره غیرقابل قبول بودن حمله وتهاجم به یک کشوریکپارچه براساس "بهانه‌های واهی" وبرای "اصرارورزیدن برمنافع شخصی" سخن گفت و اعلام کرد: در قرن 21 کشوری نمی‌تواند رفتاری همانند قرن نوزدهم داشته باشد و با اصرار ورزیدن بر منافع شخصی خود به کشور دیگری حمله کند.این اقدام درحقیقت تهاجمی است علیه یک کشور که باعث افزایش تنش می‌شود.مواضع متخذه جان كري انسان را نا خدا آگاه به خنده وامي دارد وگويي آمريكائيان كه دستشان تامرفق به كشتارانسانهادرسراسرجهان آغشته است  مبري ازافاضاتي است كه جنابش مطرح نموده است!دنياهرروزشاهد دخالت هاي بيجاي آنان در5 قاره جهان به بهانه هاي واهي چون نقض حقوق بشر، تروريسم و... هستند!

سوم) اوباما دخالت نظامی روسیه دراوکراین را محکوم می‌کند،درحالی که آمریکادرکارنامه‌اش تجربه حمله نظامی واشغال«گرانادا»راداردودر«پاناما»نیزبا حمله نظامی مشکل راحل کرد.حال اگر عراق، افغانستان وحمله نظامی ناتو به لیبی را در همین لیست قرار دهیم، آن ضرب‌المثل«رطب خورده»رادر ادبیات فارسی به یاد می‌آورد که روسیه نیز تکرارتجربه بکارگیری قدرت نظامی راهمچون آمریکا به میدان آورده است.

چهارم) درتهاجم اتحاد جماهیر شوروی به مجارستان، چک و اسلواکی، افغانستان و... توپخانه کلامی آمریکا و متحدانش در دفاع از اصول بین الملل فعال می شود و در تهاجم نظامی که آمریکا در ویتنام راه انداخت، نیکاراگوئه، پانوما، گواتمالا، عراق و افغانستان توپخانه روسیه از شرمندگی آمریکا درمی آید.دربحران کانال سوئز، کره و بحران های مختلف خاورمیانه رقبای جنگ سرد علیه یکدیگرصف آرایی می کنند.گویی که رعایت اصول وقواعد حقوق بین الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی وبه عنوان ابزار تبلیغاتی علیه رقیب ضروری است.

پنجم) تحولات اوکراین نگاه تازه‌ای به صحنه بین‌الملل را در پی داشته است. منازعه نسبتاً پرشدت غرب و روسیه بر سر مسائل اوکراین نشان می‌دهد که صحنه بین‌الملل در سالهای آینده و تا شکل‌گیری یک نظام مشخص حقوقی در این صحنه دستخوش رخدادهای پرتنش خواهد بود، این تحولات سبب گمانه‌زنی‌های زیادی در سطح بین‌الملل شده است. بعضی از ناظران آن را نشانه شکل‌گیری مجدد نظام دوقطبی و باز تولید مناسبات پس از جنگ جهانی دوم دانستند. بعضی دیگر از این ناظران قدرت‌نمایی روسیه در ماجرای اوکراین را نشانه بالینی بازگشت روسیه به عرصه جدی رقابت‌های بین‌المللی تلقی کردند و بعضی دیگر از تحلیل‌گران این تنش‌ها را آخرین رویارویی‌ها و اعلام وجود نظام پیشین بین‌الملل دانستند.درتحولات اوکراین، روسیه با استفاده ازنیروی دریایی خود موفقیت برنامه غرب درباره اوکراین را با سؤالات وابهامات زیادی مواجه کرد.متقابلاً آمریکایی‌ها وانگلیسی‌هاهم- البته به گونه‌ای احتیاط‌آمیز-از«گزینه نظامی» سخن به میان آوردند. این خود گواه آن است که درقدرت ملی یک کشورقدرت نظامی حرف تعیین‌کننده‌ای می‌زند.

ششم)اوكراين ازجايگاه ژئوپليتيك و ژئواكونوميك ممتاز و انحصاري دراروپاي شرقي برخورداراست؛ تاآنجا كه با عدم نفوذاتحاديه‌ اروپا دراين كشور،اين كشورنه تنها مي‌تواند سدي بزرگ دربرابر برنامه‌هاي درازمدت اتحاديه درزمينه‌ گسترش به سمت شرق باشد، بلكه اين مسئله ممكن است نقش ونفوذ روسيه را درمسائل اروپاي شرقي پررنگ‌تر كند.به لحاظ اقتصادي نيز اين كشور محل ترانزيت 80 درصد گاز طبيعي و 75 درصد نفت خام وارداتي اتحاديه اروپا از روسيه است. ويژگي‌هايي از اين دست، اوكراين را به كشوري ذاتاً بين‌المللي تبديل كرده است.از همين رو، اوكراين را بايد محل تلاقي منافع قدرت‌هاي بزرگ منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي نظير روسيه، اتحاديه‌ اروپا و ايالات متحده آمريكا ناميد. در حقيقت، همان‌گونه كه از ميان رفتن نفوذ روسيه در اين كشور موجب كم‌رنگ شدن هويت اروپايي روسيه مي‌شود، عدم گرايش كي‌يف به سمت ساختارهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي غربي نيز سبب مسدود شدن نفوذ ايالات متحده‌ آمريكا و اتحاديه‌ اروپا در منطقه اروپاي شرقي مي‌شود.

هفتم) "استفن مایستر"، از کارشناسان مسائل روسیه واروپای شرقی بنیاد فکری شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) در گفتگو با روزنامه "هندلز بلات" آلمان در پاسخ به این پرسش که آیاخطرجنگ روی شبه جزیره "کریمه" وجود دارد گفت:این مسئله بعیداست.روسیه هیچ علاقه ای به جنگ ندارد. رئیس جمهوری روسیه ازتحولات دراوکراین احساس شکست دارد.حالا پوتین شبه جزیره کریمه رابه عنوان یک برگ برنده به کارمی برد تاازنفوذ کشورش دراوکراین دفاع کند.وغربي هانيزبراين باورند که شايد براي اولين باراست که پس ازشصت سال فدراسيون روسيه تسلط کاملي برشبه جزيره کريمه بدست آورده است؛شبه جزيره اي که شصت سال پيش (19 فوريه 1954)خروشچف به عنوان اقدامي نمادين  به اوکراين اهداء کرد.

جان كلام :

برخي تحليل گران درتحليل هاي خوددرروزهاي گذشته اظهارداشته اند؛به نظرمی رسد که ایالات متحده آمریکا وفدراسیون روسیه بعدازاستراحتی کوتاه مجددا به شرایط جنگ سرد برگشته اند وهردوکشورازسیاست واحدی درقبال حقوق بین الملل پیروی می کنند وآن اینکه حقوق بین الملل بالذاته فاقد هرگونه ارزش واعتباری است ومی توان آن را پای منافع ملی واراده حاکمان قربانی کرد.حضور نظامی فدراسیون روسیه به تجویزدومای آن کشورو نادیده گرفتن حاکمیت ملی کشور اوکراین نقض آشکاروکاهش حقوق بین الملل است.مواضع اتخاذی مقامات کرملین نشان می دهدکه آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت ها ندارد ودغدغه اصلی آن کشورنباید قواعد حقوق بین المللی باشد بلکه بایدتامین امنیت خوددرحیاط های خلوتی که به بهای نادیده گرفتن استقلال وتمامیت ارضی کشورهای پیرامون فراهم کرده، باشد.

جمعه : 1392/12/17-  6جمادي الاولي1435- 8مارس2014

اندیشه اعتدالی دین - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 7:48 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

اندیشه اعتدالی دین                               

اسدالله افشار

 

اسلام قانون الهي است و فلاح و رستگاري انسان‌ها، درگروعمل به اين قانون است. فهم درست ازاين قانون الهي همان است كه حضرت امام خميني (ره)، ازآن با عنوان اسلام ناب محمدي (ص) يادكردند وتمامي برداشت‌هاي ناصحيح را، ذيل عنوان اسلام امريكايي فهرست نمودند. اسلام ناب درآراوانديشه‌هاي آن عزيز سفركرده تجلي يافت ودرقانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان ميثاق ملي ايرانيان نهادينه گرديد.

در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش‌تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت‌های بزرگ، غفلت از اصول دین و به‌طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه ویاد خدااز عوامل اصلی خروج ازاعتدال محسوب می‌شود که درنقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق‌گرایی قراردارد. سنگ محک سنجش اعتدال درامورنیز به‌طور مشخص در2 کفه متعالی عقل وشرع خلاصه می‌شود. درمبانی دینی واحکام حکومتی اسلام بویژه درحوزه سیاسی واجتماعی نیزمفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش‌معنا که عدل به معنای استواری درراه حق ونلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی وکیفی متجلی می‌شود.

ازآموزه‌های قرآنی به دست می‌آید که اعتدال و میانه‌روی امت زمانی تحقق می‌یابد که همه شاخص‌ها و مولفه‌های آن مراعات شود. پس همان گونه که درزندگی فردی و شخصی انسان باید نخست در شخص و شخصیت خود اعتدال برقرار کند واجازه ندهد تا قوای نفسانی به سمت افراط وتفریط بروند و مثلا در مسائل نفسانی افراط کرده و اجازه داده شود تا شهوت وغضب چیره شده و عقل به کناری گذاشته شود یا آنکه تفریط کرده و شهوت سرکوب شود، بلکه باید با مدیریت عقل، رفتاری عقلانی در پیش گرفت که همان ایجاد تعادل در بهره‌مندی همه قوای انسانی است؛ همچنین باید در زندگی اجتماعی، به دور ازهرگونه افراط و تفریطی اجازه داده شود که عدالت برقرار گردد.

از نظرآموزه‌های معرفتی قرآن، عقل می‌تواند به عنوان حاکم معتدل به ایجاد عدالت وتعادل واعتدال کمک کند، پس باید مدیریت جامعه را به عقل سپرد؛ چرا که انسان موجودی است که از ترکیب قوای متضاد پدید آمده است و زمانی می‌تواند به اعتدال و تعادل و تناسب موزون و منطقی برسد که هرچیزی در جای مناسب خود قرار گرفته و حق هر چیزی به خوبی و درستی ادا شود که همان مفهوم عدالت واقعی است. این عدالت واقعی می‌بایست نخست در نظام شخصیت فردی و باطنی شکل گرفته و سپس ازطریق افراد در جامعه تحقق یابد و نهادینه شود.

دین اسلام از آدم (ع) تا خاتم(ص) آیینی مبتنی براعتدال ومیانه‌روی است تا هماهنگی میان تکوین و تشریع وجود داشته باشد. خود قرآن و آموزه‌های آن می فرماید کتابی معتدل وبه دوراز هرگونه انحراف و کژی است (انعام،آیه ۱۱۵؛کهف، آیات۱ و۲) وتنها برمدارعدالت واعتدال مردم را تعلیم وتزکیه می‌کند تا توده‌های مردم به عدالت قیام کنند واعتدال ومیانه‌روی را اصل درزندگی خود قراردهند. (حدید، آیه ۲۵)

اصل اعتدال یکی ازارکان اساسی وعناصرزیربنایی دراندیشه اسلامی است، بدون تردید نمی توان درزمینه نظریه پردازی،نظام سازی وتولیدعلوم مختلف؛ماننداخلاق،عرفان،فلسفه،حقوق،اقتصاد،علوم تربیتی،روانشناسي،

جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی و... وهمچنین درطراحی نقشه جامع علمی وفرهنگی و نیزدربرنامه ریزی کلان اجتماعی وترسیم الگوی توسعه وپیشرفت متوازن،متعادل وهمه جانبه وتبیین رویکردآن ازمنظراسلام، این اصل را در کانون توجه قرار نداد.

توجه به اعتدال به عنوان یکی ازخطوط اصلی درتفکر و عمل اسلامی، منجر به کشف نظردرست و دقیق دین درعرصه های مختلف می شود. ودرواقع اندیشه اعتدالی دین یکی ازآموزه های کلی دین است که برموارد بی شماری،قابل تطبیق می باشدوپاسخگوی نیازانسان به دانستن نظروراه حل اسلام درزمینه مسائل وچالش های گوناگون زندگی انفرادی واجتماعی می باشد. ازآنجا که اسلام را مکتب اعتدال می دانیم، باید بپذیریم که در طول تاریخ، هرگاه مسلمانان ازخط میانه ومتعادل،خارج شدند،دچاراسراف، افراط ویا کوتاهی وتفریط شده،درواقع ازصراط مستقیم وراه درست بازمانده وبه بیراهه رفته اندکه دراین صورت سعادت اخروی وعظمت دنیوی خویش را به مخاطره انداخته اند.

جان كلام آنكه ؛ اعتدال به عنوان عنصرتمدن سازاستراتژیک درتمامی سطوح ولایه های تمدن کامل اسلامی ازرویکردها، زیرساخت ها، مبانی، شاخص ها، مدل ها وعوامل تا مظاهر، روبناها، آثار، نتایج وفراورده های نرم افزاری و سخت افزاری آن بروز و ظهور دارد.

 

سه شنبه : 1392/12/13- 4جمادي الاولي1435- 2مارس2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد مقاومتي؛ استحکام نظام اقتصادي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 9:39 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

اقتصاد مقاومتي؛ استحکام نظام اقتصادي                 

 اسدالله افشار

 

اقتصاد مقاومتي يک مفهوم يکپارچه است يعني استحکام نظام اقتصادي بايد به گونه اي باشد که قدرت انعطاف،قدرت حرکت، قدرت تصميم سازي وکارکردهاي خودش درشرايط چالش راهم داشته باشد.درواقع اقتصاد مقاومتي يک استراتژي است که مي‌تواند در يک برهه مشخص ضمن تحقق استقلال اقتصادي، کشوررا درعرصه اقتصادي به جايگاهي برساندکه تحريم ومحاصره اقتصادي درآن تأثيرگذارنباشدولذا بهترين راه مقابله بافشار‌ها وتحريم‌هاي خارجي اقتصادي اجراي اقتصاد مقاومتي است.درجريان رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي چالش‌هايي هم وجود دارد.ابتدا بايد نگرش مسئولين اقتصادي تغييريابدکه برنامه‌هاي پژوهشي در دستگاه‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي در تصميم‌گيري‌ها گنجانده شود.

اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار یا درشرایط کنونی تحریم ومتعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن ودر شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت، که قطعا باورومشارکت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي ومدبرانه پيش شرط والزام چنين موضوعي است.اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي هاوتأکيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است.وصد البته منظوراز اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال وپویاست نه یک اقتصاد منفعل وبسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت وکوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.بنابراین مسئولان واندیشمندان باید مراقب باشند درراه رسیدن به اقتصاد پویا دردام اقتصاد بسته وخود محورنیفتند.درواقع هدف دراقتصاد مقاومتی آن است که برفشارها وضربه‌های اقتصادی ازسوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نظيرمديريت مصرف، اجتناب از خام فروشي نفت، خصوصي سازي اقتصادي، اتکا بر شرکت‌هاي دانش بنيان درتوليد ثروت وغيره؛ بيش ازآنکه اقداماتي پدافندي وستادي باشد، يک استراتژي بلند مدت به منظوراولويت بندي سياستگذاري‌ها درعرصه اقتصاد به منظور پيشرفت کشور است واقتصاد ايران با دراختيار داشتن سرمايه‌هاي عظيم طبيعي، ساختاري، انساني وفکري درسه دهه گذشته همواره ازفقدان يک استراتژي منسجم به منظورمديريت اين منابع بي‌بهره بوده است.

درشرایطی که غرب با اعمال تحریم ها وفشارهای سیاسی واقتصادی تلاش می کند شریان اقتصادی کشورما را فلج کند محور قراردادن اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب ناپذیراست.حمایت ازتولید داخلی وپشتیبانی از سرمایه گذاران، زمینه مناسبی رابرای محقق شدن اقتصاد مقاومتی فراهم کرده وکشوررا به سمت توسعه و آبادانی سوق خواهد داد.

با تکیه براقتصاد مقاومتی اقتصاد کشورازوابستگی به نفت رهایی یافته وصادرات غیرنفتی به مرورجای نفت را دربازارهای جهانی خواهدگرفت.با حمایت ازتولید کنندگان داخلی،چرخ های اقتصادی کشورروانترو سریع تربه حرکت درآمده وتولید کنندگان با امیدواری بیشتری تولید خواهند کرد.دراقتصاد مقاومتی بجای آنکه ثروت ملی وارد جیب دشمنان شود درجهت توسعه هرچه بیشتراقتصادی کشوربه کارگرفته خواهد شد.

گردش سرمایه درداخل کشورورونق کسب،کار و تولید ازشاخصه های اقتصاد مقاومتی است که زمینه اشتغال مناسبی را برای جمعیت بیکارفراهم کرده وبه جای برنامه ریزی برای واردات،امکانات داخلی درجهت صادرات به کارگرفته خواهد شد.

چهارشنبه : 1392/12/7- 26ربيع الثاني1435- 26فوريه2014

مذاكرات هسته‌اي يك ماراتن نفس گير - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 1:17 بعد از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مذاكرات هسته‌اي يك ماراتن نفس گير                   

 اسدالله افشار

 مذاكرات ايران و1+5 كه از صبح سه‌شنبه 29 بهمن درمقرسازمان ملل دروين درباره بررسي گام نهايي و تدوين دستوركار مذاكرات دراين‌باره آغاز شده بود پس از سه روز مذاكرات فشرده، 5 درباره برنامه كاري و چارچوب مذاكرات جامع براي گام نهايي توافق كردند.طرفين همچنين موافقت كردند دوربعدي مذاكرات آخراسفند در وين اتريش برگزارمي‌شود.

طرفين مذاكره كننده همگي برمثبت بودن سه روزمذاكرات اذعان داشته ومعتقدند:

1- سه روزكاري بسيارمفيدوفشرده داشته اند واحساس دوطرف اين است كه شروع خوبي براي كاردشواري كه پيش رودارند،بوده است.

2- دراين مذاكرات همچنين درمورد چارچوبي كه براي رسيدن به راه حل نهايي به طرفين كمك كندتوافق شده است؛ودرهمين رابطه متخصصان فني درماه مارس2014 با يكديگرملاقاتي خواهند داشت ووزيرخارجه ايران باخانم اشتون نيزدرروز17مارس قبل ازفرارسيدن نوروزجلسه بعدي را بايكديگرخواهند داشت.

3- مقام ارشد آمريكايي حاضردرمذاكرات هسته‌اي وين هم خاطرنشان كرد:هدف ما از انجام مذاكرات جامع باايران اين است كه در مهلت 6ماهه تعيين شده در مذاكرات ژنو به توافق نهايي دست يابيم.

4- اين مقام ارشدآمريكايي مذاكرات سه روزه وين راسازنده ومفيد خواند وتاكيدكرد: پيشرفت درمذاكرات پيچيده وسخت هسته‌اي را به خوبي احساس مي‌كنيم.

5- طرفين دراين مرحله درنشست‌هاي رسمي ودوجانبه، ديدگاه‌هاي خودرا به صورت شفاف و بي‌پرده مطرح كردند.

6- روند مذاكرات هسته‌اي يك ماراتن نفس گير است كه در عين حال بايد با سرعت طي شود. دوطرف در مذاكره بسيار جدي بودند ودر برخي موارد، جزئيات نيزمورد بحث وگفت وگو قرار گرفت.

7- دوربعدي مذاكرات كه قراراست از17 تا19 مارس (26 تا28 اسفند) دروين برگزارشود،سخت‌ترو حساس‌تر خواهد بود، پيش‌بيني مي‌شودهرچه به توافق نهايي نزديك‌ترمي شويم،مذاكرات فشرده‌ترمي شود.

اهداف مذاكره كنندگان تيم ايراني:

اماآنچه تيم مذاكره كننده مابه دنبال آن است وبرآن تأكيد داشته ودارند وباهوشياري وارد مذاكره شده اند؛

عبارت ازمواردي است كه درذيل مرورمي نماييم:

1-  نمي‌پذيريم كسي براي ما نسخه بپيچدوهيچ كس اين امكان را نداشته ونخواهد داشت كه به ما موضوعي را تحميل كند.

2- قصد ما اين است كه دركوتاهترين فرصت به نتيجه برسيم و اين كوتاهترين فرصت طبق توافق شش ماه اول است كه تا پايان تيرماه به پايان مي‌رسد.

3- هيچ موضوعي جزموضوع هسته‌اي دراين مذاكرات بحث نمي‌شود وهمه روي اين تفاهم داريم و چارچوب بحث را هم برنامه اقدام مشترك ژنو مشخص كرده و بر اين اساس گفت و گو خواهيم كرد.

4- دراين راه بيش ازهرچيز يكدلي، همراهي و حمايت همه اقشارمردم و نخبگان جامعه نيازي ضروري احساس مي شود وحتي بيش ازآن به دعاي خير.

5- تيم مذاكره كننده ايراني رسما اعلام كرده‌است؛ هيچ سايتي درايران تعطيل نمي‌گردد .

6- آمريكايي‌ها بايد اين واقعيت را بپذيرند كه تحريم‌ها هم غيرقانوني است و هم ناكارآمد و هيچ تاثيري بر اراده مردم ايران نداشته است.

7- هدف ما آب كردن يخ‌ها و رفع سوءتفاهم هاست.

روند مذاكرات هسته‌اي وين ازنگاه رسانه هاي خارجي :

رسانه‌هاي خارجي با پوشش اخبار مربوط به تازه‌ترين مذاكرات هسته‌اي ايران با هيات‌هاي مذاكره كننده، بلافاصله چشم انداز مثبتي از اين نشست‌هاي در صدر اخبار خود ترسيم كردند.

اكثررسانه‌هاي فارسي زبان خارجي از "راديو فردا"، "بي بي‌سي"، "دويچه وله"، "صداي آمريكا"، "راديو زمانه"،"راديو فرانسه"، "العربيه" وديگرمنابع خبري خارجي با انتشارگزارش‌هاي متعدد ومتنوعي چشم انداز روشني ازاين گفت وگوها دررأس اخبارشان تصويركردند؛ كه به گوشه اي ازاين اخباراشاراتي خواهيم داشت :

1- ايران و آژانس هفت گام با يكديگر راه آمدند.

2- دو طرف بسيار شاد وخندان بودند وراضي به نظرمي‌رسيدند.

3- ايران به مفاد توافق ژنو عمل كرده است.

4- از زمان روي كار آمدن دولت روحاني قدم‌هاي مهمي برداشته شده است.

5- همه حاضران مصمم به رسيدن به توافق بودند.

6- مذاكرات براي رسيدن به توافق فراگير ادامه مي‌يابد.

7- تمام مسائلي كه بايد براي رسيدن به توافق نهايي به آنها پرداخته شود، مشخص شده است.

8- تمام طرف‌ها علاقه‌مند هستند جدي و عملگرا باشند.

جان كلام :

ملت ايران،چيزي بيش ازحق قانوني خود مطالبه نكرده و نخواهد كرد واحقاق آنچه قانون براي اين ملت درنظرگرفته،كاري است كه هيأ‌ت ايراني مذاكره كننده با توجه به كارنامه مثبتي كه تا اينجا به دست آورده، مي‌تواند ازعهده آن برآيد. اين قلم اطمينان دارد تيم مذاكره كننده ايراني درمقابل زياده‌خواهي طرف آمريكايي در مراحل بعدي مذاكرات خواهدايستاد .

 

يكشنبه : 4/12/1392- 22ربيع الثاني1435- 22فوريه2014

درباره اقتصاد مقا ومتي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 2:10 بعد از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

درباره اقتصاد مقا ومتي                             

 اسدالله افشار

 

با گذشت حدود ۲ سال ازطرح مفهوم اقتصاد مقاومتي ازسوي رهبرمعظم انقلاب، سياست هاي کلي«اقتصاد مقاومتي»توسط ايشان ابلاغ شد تا اقتصاد ايران درزماني که دوران پررنگ شدن فشارهاي اقتصادي ازخارج بوده است، آماده تجديدنظري اساسي دراقتصاد وابسته به نفت شود.مروري بر۲۴ بندسياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي نشان مي دهداين سياستها درحقيقت مروري آسيب شناسانه برنقاط ضعف اقتصاد ايران در حوزه هاي گوناگون ازصنعت،کشاورزي،تجارت خارجي ونظام توزيع تاموضوع هدفمندي يارانه ها وصنعت نفت وگازکشوراست و محورهايي که بايد باتکيه برآنها برنقاط ضعف فائق آمد، نيزدراين سياست هامشخص شده است.

اين سياست‌ها يكي ازمولفه‌هاي مهم واساسي استحكام ساخت درون است. بحث اقتصاد مقاومتي ازسال 1386 ازسوي رهبرمعظم انقلاب موردتاكيد قرارگرفت وهدف ازآن مقابله‌ با طراحي‌هاي دشمن براي فشار اقتصادي بركشور وجلوگيري از ضربه زدن به اشتغال و رشد ملي و طبعا رفاه ملي برشمرده شد.تاكيد براقتصاد مقاومتي برپايه فشارهاي خارجي استواراست. ضرورت اقتصاد مقاومتي با توجه به جملات رهبرانقلاب، به مذاكرات هسته‌اي و نتيجه آنها مربوط نمي‌شود و در صورت حل اين مسئله، موضوعي جديد براي فشار برملت رونمايي خواهد شد. درپی ابلاغ این سیاست‌های مهم، رئیس جمهوردرنامه‌ای به محضرحضرت آیت الله خامنه‌ای نوشت؛بی شک با ابلاغ این سیاستها،تلاش های گسترده تری بایدسامان داده شود.دستگاههاوبخشهای مختلف دولت ، بی درنگ در جهت اجرای این سیاستها موظف به اقدامات مشخص شده‌اند.

اينك ضروري به نظرمي رسد درخصوص بحث اقتصاد مقاومتي بايد نكاتي مطرح وبيان گردد كه اين قلم به برخي ازآنهادرذيل اشاراتي خواهد داشت :

يكم)اقتصاد مقاومتي روشي براي مقابله با تحريم‌ها عليه يك منطقه ياكشورتحريم شده مي‌باشد.درشرايطي كه صادرات وواردات هيچ كدام براي آن كشورمجاز نمي‌باشد.اين اقتصاد به معني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقباً تلاش براي كنترل وبي‌اثركردن آن تاثيرهامي‌باشد ودرشرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است همچنين براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌ها خارجي كاهش يابد وبرتوليد داخلي كشورو تلاش براي خوداتكايي تاكيد گردد.

دوم) درباره اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد درک صحيح ازاقتصاد ملي وهمچنين فضاي اقتصاد جهاني ومتعاقبا شدت فشاري که نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم وبه عبارتي نظام سلطه بعدازنااميدي هايي که درفضاي تخاصم بامحوريت نظامي ديد،چند سالي است که درحوزه اقتصاد به طمع افتاده است و نااميدي درحوزه هاي نظامي باعث شده تا اقداماتي را به صورت جريان پازل واربراي تحت تاثيرقراردادن محيط اقتصادي با هد ف ‌هايي که تضعيف نظام وفشارروي آحاد مردم است دردستورکارقراردهد ودراين راستا تلاش کرده که پازل خود را کامل کند.

سوم) تردیدی نیست که امروز کشوردر شرایط حساسی قرار گرفته و دشمنان یک «جنگ اقتصادی» تمام عیار را علیه ما سازماندهی کرده‌اند. تحریم‌های فراقانونی بمنظورعقب‌نشینی ایران ازمواضع بحق وحقوق مشروع ومسلم خود به وضعیت پیچیده‌ای رسیده وکشوردرحال عبوراز یکی ازسرنوشت‌سازترین سنگلاخ‌های تاریخ انقلاب است.حتی جنگ زرگری بین آمریکاورژیم صهیونیستی درموردحمله به تاسیسات اتمی ایران واختلاف‌ نظرهای ظاهری ورسانه‌ای آنان نیز می‌تواند به عنوان حلقه‌ای اززنجیره اقدامات مرتبط باجنگ اقتصادی ارزیابی شود. به بیان دیگردرپازل جنگ اقتصادی نقش تعیین شده برای رژیم صهیونیستی،دمیدن در شیپورجنگ است اما همه تلاش‌های دشمنان ملت ایران درراستای ایجاد فشارومشکل اقتصادی برای مردم با هدف حذف حمایت آنهاازسیاست‌های نظام درخصوص پافشاری برحقوق هسته‌ای ایران جهت‌دهی شده است.

چهارم) اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کند ازنخبگان کشوربویژه نخبگان علمی بیشترازگذشته استفاده شود وتوان این افراددرسطوح مختلف قابل استفاده است.وقتی فناوری‌های نوین مشمول تحریم قرارمی‌گیرند وکشورهای دشمن اجازه نمی‌دهنداین فناوری‌ها به ایران برسند،اگرازنخبگان حمایت شود می‌‌توان فناوری‌ها راتبدیل به فعالیت تجاری کرد.میدان دادن به نخبگان درعرصه صنعت،تجارت وکشاورزی ازویژگی‌های اقتصاد مقاومتی ا ست.حتی اگر افرادی خارج ازدولت هستند که درشرایط عادی ازآنها استفاده نمی‌شود بایددر شرایط اقتصاد مقاومتی ازظرفیت آنها نیزاستفاده شود تا مقاومت اقتصاد کشور افزایش یابد.باید شرایط به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برده تا کشورعزیزمان نیزازاین امتحان الهی سربلند بیرون آید .

پنجم) بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار«مدل بومی پیشرفت» و حرکت از سمت «مقاومت اقتصادی» به سوی یک «اقتصاد مقاومتی»که رهبری بارهادرسخنان خودبدان‏ها اشاره داشته‏اند،میسرنخواهد بود. دستیابی به این مدل‏ها،نیازمند تدوین شاخصه‏ها ومؤلفه‏هایی است که بایدتوسط اندیشمندان اقتصادی حوزه ودانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی برناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری وتبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه‏ی عمومی درجامعه‏ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات    پی درپی مقام معظم رهبری درقالب‏های خاص خود، اجرایی شود.

ششم) اقتصاد مقاومتي به جامعه اسلامي كمك مي كند تا ضمن تامين يكي ازمهم ترين مولفه هاي جامعه يعني آسايش واقتصاد،اجازه ندهد تا دشمن ازاين چشم اسفنديار و نقطه ضعف جامعه استفاده كرده و با تيرهاي زهرآگين تحريم وفشار،جامعه را فلج كند؛زيرااقتصاد مقاومتي جامعه راچنان مصون مي دارد كه اين نقطه ضعف به يك نقطه تحرك وپرش براي جامعه مطرح شده و جامعه اسلامي رابه عنوان يك الگوي برتر به جهانيان معرفي نمايد؛ زيرا توده هاي مردمي كه جزدنيا هدفي ندارند، به اين نتيجه وباورمي رسند كه اگر دنيا بخواهند سبك زندگي اسلامي را در پيش گيرند. اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصادي كه برمنابع انساني و مالي ومادي داخلي جامعه تكيه كرده است و با عناصري ازخلاقيت، باور واعتماد، همه نيازهاي خود را توليد وتامين مي كند ومستقل وخودكفاازديگران به راه رشدو شكوفايي خود ادامه مي دهد،اين امكان را به جامعه اسلامي مي دهد تا همه فشارهاي سلطه گران ومستكبران را تحمل كرده وآنها را پس زند .

هفتم) اقتصاد مقاومتي اقتصادي پويا،توانمند،درون‌زا ومولد است وبراي به ‌وجود آمدن چنين اقتصادي، بايد ظرفيت سازي صورت گيرد.بايدجاذبه فعاليت‌هاي دلالي ازبين برود وشرايط كسب وكار نيزبهبود يابد.درحال حاضرگرايش بنگاه‌ها وسرمايه‌هاي موجود دركشور به سمت خريد وفروش و مبادلات است.اين دلال بازي‌ها دردي ازاقتصاد مادوا نخواهدكرد،زيراهيچ توليدي درآن وجودنداردما بايد تلاش كنيم با ايجاد ظرفيت‌هاي مناسب، نقدينگي موجود درجامعه را به سمت توليد سوق دهيم.

 

شنبه: 1392/12/3- 21ربيع الثاني1435- 21فوريه2014

امام خميني (ره) ؛ بنيانگذارعنصراعتدال - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 12:31 بعد از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

   امام خميني (ره) ؛ بنيانگذارعنصراعتدال               

  اسدالله افشار

 

گفتمان اعتدال مجموعه مختصاتی است که وقتی درکنار هم قرارمی گیرد پیام مشخصی را می رساند.رشد، اعتلاوتوسعه کشورمهم ترین شاخصه گفتمان اعتدال است.اعتدال دراین تعریف وسیله ای برای توسعه و پیشرفت کشورمحسوب می شود. معمولا اولین معنی ازاعتدال که به ذهن متبادرمی شود میانه روی است. اما آن چیزی که درذهن ما است توازن میان آرمان ها وواقعیت هاست.اعتدال یعنی اینکه ما سازوکاری برای ایجاد توازن بین آرمان ها وواقعیت هاپیداکنیم که البته کاربسیارمشکلی است.درفقه شیعه هم توازن بین آرمان وواقعیت بسیارمورد توجه است.

گفتمان اعتدال، یک رفتار فراگیراست. یعنی نباید آن را تنها در چند حوزه خاص محدود و محصور کرد. وقتی می گوییم به سمت اعتدال برویم تنها این نیست که افراط کاری ها را کنار بگذاریم. اتفاقا یکی از مهمترین موضوعات گفتمانی پیش روی ما همین است که به همه بگوییم به بسط این گفتمان اعتدال محور کمک کنند. بازهم تأکید می کنم که اعتدال، تنهادر اقتصاد یا سیاست خلاصه نمی شود. اعتدال در فرهنگ، رفتارهای اجتماعی و بسیاری ازموضوعات دیگر، پیش شرط حرکت به سمت وسوی ساخت آینده ای درخشان برای کشوراست. شمااگربه آموزه های دینی واسلامی هم توجه کنیدریشه این اعتدال راپیدا خواهیدکرد.امامان و بزرگان ما بارها تاکیدکرده اندکه حرکت درست درخط ومسیراعتدال است.ازرایج ترین توصیه ها هم همان اعتدال در گفتار است. حضرت علی هم بارها در کلامشان به اعتدال اشاره کرده اند و احادیث بسیاری داریم که این موضوع را تأیید می کنند. به هرجهت، رفتارمردم هم نشان دادکه همگی به این اجماع رسیده اند که باید در این مسیرحرکت داشته باشیم. تنها نیازامروز ما توسعه این رفتارواین گفتمان است.

امروزجامعه ما بشدت نيازمند حركت به سوي"اعتدال" است. اعتدال بايد به بدنه جامعه تعميم داده شود و اعتدال بايد به يك فرهنگ تبديل گردد. اين هدف متعالي فقط هنگامي تأمين خواهد شد كه قواي سه گانه درتمام بخش‌ها واجزاء،تعادل درحرف وعمل را رعايت كنند وسپس براي تبديل ساختن"اعتدال"به فرهنگ رايج درجامعه برنامه‌هاي عملي داشته باشند. اعتدال باشعارمحقق نمي‌شود،باعمل مي‌توان اعتدال رادرجامعه تعميم داد.

با توجه به مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) بوضوح روشن می گرددكه اساسا انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی ایران برشالوده تفكراعتدالی به اسلام  شكل گرفته است . درواقع مفهوم اعتدال نه مفهومی نوین ونه مفهومی بیگانه درچارچوب مبانی فكری نظام ما است بلكه عنصراعتدال را حضرت امام(ره)بواسطه معرفی اسلام ناب درذات تفكرانقلاب اسلامی نهاده است. لذادرشرایط امروزجامعه مااعتدال چیزی جزپیروی ازخط امام و رهبری، وپرهیزاز افراط و تفریط وحركت درمسیراسلام ناب و انقلاب اسلامی نخواهد بود . بنابراین تفسیر صحیح واصولی ازاین مفهوم حتما مسیر تكاملی را برای نظام وانقلاب اسلامی رقم خواهد زد  .

امام به مثابه یك مصلح دینی و یك احیاء گر بزرگ ، در تلاش برای معرفی اسلام اصیل از قرائتهای افراطی و تفریطی از اسلام ، رویكردی جامع و معتدل به اسلام داشتند . عصاره تفكر دینی حضرت امام را كه بعنوان فقیه و اسلام شناسی بر جسته مورد تایید همگان بوده اند می توان در به تعبیر ایشان اسلام ناب محمدی (ص) جست. ایشان اسلام ناب را در تقابل با رویكردهای افراطی متحجرین و تفریطی متجددین قرار می دادند ، رویكردهای كه بطور كلی آنها را در قالب تعبیراسلام آمریكایی عنوان می كردند.اسلام ناب واسلام آمریكایی دو تعبیری بودند كه حضرت امام وارد فرهنگ سیاسی و گفتمان انقلاب اسلامی نمودند.ایشان اسلام آمریكایی را شامل مواردی چون اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای كثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی شعورحوزه های علمی ودانشگاهی،اسلام نكبت وذلت،اسلام پول وزور،اسلام فریب وسازش واسارت،اسلام حاكمیت سرمایه وسرمایه داران برمظلومین وپابرهنه هاذكرمی‌كندواین اصطلاح رادربرابراسلام ناب محمدی، اسلام پابرهنگان ومحرومان قرارمی‌دهد. شعاراعتدال،شعاربجا وشایسته وبایسته ای است که می بایدحول گرانیگاه اصل مترقی ولایت فقیه تعریف وصورتبندی شود. نمی توان به نام اعتدال،کام افراطیون را شاد نمود وبامطرح نمودن ادعاهای درشت وبی مایه ای ، آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت.

جان كلام :

اعتدال گرایی فرصتی است برای همگان؛ هم آنهایی که افراط کردند و ارزش های اسلامی واخلاقی را رعایت نکردند وبه منافع ملی کشورخسارت نشاندند وهم آنهایی که تفریط وکم کاریشان چرخ تولید را نگهداشت. دولت اعتدال، تدبیرش امید آفرین باید باشد.

در یک کلام مهم ترین مؤلفه های اعتدال درحال حاضر را باید قانون گرایی، خشونت گریزی کامل، افرایش آزادی ها ورعایت وتضمین حقوق اقلیت های گوناگون زبانی، قومی، دینی، سیاسی وکاهش نابردباری ها، فساد وبی عدالتی ونابرابری اجتماعی، میانه روی درگفتارورفتارهای سیاسی وتلاش برای رسیدن به نوعی خرد جمعی که بیشترین میزان ازکنشگران اجتماعی رادریک نظام با یکدیگرسازش دهد ومخرج مشترکشان باشد دانست.

 

يكشنبه : 1392/11/27- 16ربيع الثاني1435- 16فوريه2014

 

بن بست بحران آفريني درسوريه - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 10:30 قبل از ظهر
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;}

بن بست بحران آفريني درسوريه                    

   اسدالله افشار

تركيب كشورهاي شركت‌كننده درژنو 2 كه به اصطلاح براي حل بحران ومشكلات مردم سوريه دورهم جمع شده بودند، خود حكايت ازاين داشت كه هدف از برگزاري اين ژنو، نه كمك به حل واقعي بحران سوريه، بلكه تلاش براي دامن زدن به آن وفراهم كردن زمينه سقوط دولت قانوني وبركناري رئيس‌جمهوربرخاسته از راي مردم آن كشوراست.علاوه برآمريكا، انگليس،فرانسه وبرخي ديگرازهم پيمانان غربي آمريكاكه به صراحت اعلام كرده‌اندكه ازتروريست‌هاي سوريه،حمايت مالي وتسليحاتي مي‌كنندوحتي نيروي انساني دراختيارشان قرارمي‌دهند؛حضوركشورهايي مثل عربستان سعودي وقطربه عنوان اصلي‌ترين حاميان منطقه‌اي تروريست ها

 درسوريه دركنفرانس يادشده وهمچنين مانع تراشي دربرابرحضورتأثيرگذارايران دراين كنفرانس نشان داد كه چه اهداف پليدي درپس پرده خوش نقش ونگارژنو2 براي سوريه طراحي شده است.

بعد ازنشست ژنو1 تحولات ميداني به نفع دولت وارتش سوريه رقم خورده است وبنابراين مخالفان وحاميان خارجي آنها درشرايطي نيستندكه بتوانند مصوبات ژنو1 را به نفع خود تفسيركنند وآن را به كرسي بنشانند. يعني اين شرايط تحولات سوريه وبرگشت ورق به نفع دولت اين كشوربوده كه امريكا وديگرهم ائتلافي‌هاي واشنگتن را به سمت كنفرانس‌هاي ژنو1و2 واداركرد تا حداقل بتوانند جلوي ضرربيشتررا بگيرند. حتي خود مقامات غربي نيزبه اين واقعيت پي برده‌اند كه دوره درخواست كناره‌گيري بشاراسد ازقدرت سپري شده است ولذا آنها توجه و تلاش خود را براين متمركزكرده‌اند كه جلوي شركت بشاررا درانتخابات رياست جمهوري بعدي بگيرند وعلتش اين است كه براساس تحقيقات ميداني به اين نتيجه رسيده‌اند كه محبوبيت بشاراسد همچنان دربين مردم سوريه بالاست ودرصورت شركت درانتخابات رياست جمهوري بازهم پيروز خواهد شد.

برگزاری کنفرانس ژنو2 که درادامه کنفرانس  ژنو1 برگزارگرديد،بیشتربه این دلیل بود که بحران‏آفرینى در سوریه به بن‏بست رسیده است،به‏همین‏خاطر کسى امیدى به نتیجه‏بخش بودن این کنفرانس نداشت.

آمریکا،کشورهای اروپایی، قطروترکیه ازجمله کشورهایى بودندکه باجدیت ازتشکیل ژنو2حمایت مي کردند وراه دیگرى هم غیرازاین‏که ازطریق یک برنامه سیاسى بتوانندجبهه ازهم گسیخته مخالفان اسدراتا حدى کناریکدیگرنگه دارند،نداشتند.اماعربستان سعودى ورژیم اسرائیل ژنو2 رایک بازى شکست‏خورده تلقى کردند واز برگزاری آن حمایتی به عمل نیاوردند.آن‌ها معتقدندکه باید به سمت یک اجماع جهانى حرکت کرد تا یک اقدام نظامى علیه سوریه شکل بگیرد.

تحلیل‌گران معتقدندتا زمانی که کشورهای غربی وبرخی ازکشورهای منطقه  ازگروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند بحران سوریه پایان  نخواهد یافت. برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی نیزنمی‌تواند کارگشا باشد چرا که این گروه‌های تروریستی آن چنان خود را قدرتمند تصورمی‌کنند که حتی برای کشورهای حامی آنها به خطر بالقوه تبدیل شده‌اند به نحوی که این کشور‌ها از بازگشت این تروریست‌ها به کشورخود احساس ترس کرده وحتی برخی اعلام کرده‌اندکه برای ازبین بردن آنها به سوریه فرستاده شده‌اند. بدین ترتیب گروه‌های تروریستی که ساخته وپرداخته کشورهای غربی هستندبه عامل ترس این کشورهاتبدیل شده‌اند به همین دلیل شناخت این گروه‌های مسلح و تکفیری می‌تواند به نقش کشورهای حامی آنها دربحران سوریه کمک کند.

 

شنبه : 1392/11/26- 15ربع الثاني1435- 15فوريه2014

جناب روحاني؛ سعه صدرداشته با شيد - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 4:37 بعد از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 جناب روحاني؛ سعه صدرداشته با شيد                 

 اسدالله افشار

 

رئيس جمهور محترم روزسه شنبه مورخ15بهمن1392 در جمع روسای دانشگاه ها و مدیران پارک های علم و فناوری حضوريافت ومواضع جديدش رابيان كرد.مواضعي كه كمي متفاوت ترازقبل بودومهمتراينكه منتقدان وهمچنين مخالفان رويه وروند سياسي دولت را«كم سواد»دانستند. وي اين سخنان رادرقبال منتقدان مذاكرات وتوافقات ژنوعنوان كرد وگفت: «چرافقط یک عده معدود کم سواد ازجای خاص تغذیه می شوند باید ازتوافق ژنوحرف بزننداما اساتید دانشگاه های ما خاموش اند ودرباره این اتفاق بزرک بین المللی حرف نمی زنند؟چرا با مردم همراه نمی شوید.»اگرچه درطي چندروزگذشته به اين سخنان رييس جمهورروحاني انتقادهاي درست وبجايي مطرح گرديده است امااين قلم ذكرچند نكته رادراين خصوص خالي ازلطف نمي داند باشد كه جناب روحاني ازسعه صدربيشتري برخوردارگردند وازمشاوران ناصح ونكته سنجي درادامه راه بهره مند شوند وبامنتقدان دلسوزچون ائمه اطهار(ع) با گشاده روئي برخورد نمايند:

1- انتقاد پذیری مؤثر نتایجی چون؛تقویت سلامتی فکری و روحی، ایجاد عزت نفس،افزایش سطح بهره وری وافزایش رقابت، برای تضمین موفقیت را به دنبال دارد.اگرانتقاد کننده وانتقاد شونده میخواهند به هدف انتقاد سازنده که همانا تغییررفتارخاصی است دست یابند،باید بایک دیگرهمکاری کنند.2-ازانتقادها می توان برای ایجاد تحرک دراشخاص ونفوذدرآنها،آموزش،بیان نیازهاوخواسته‌هاویامحرکی برای اصلاح و پیشرفت خوداستفاده کرد.3-نسبت دادن کم‌‌سواد به تمامي‌ منتقدين پسنديده نبوده ويقيناازطرف رييس جمهورمحترم

نيزپذيرفته شده نيست ودورازمنطق و سياست‌کاري ايشان است.4-  منتقدين را نبايد با الفاظ نامناسب مورد خطاب قرارداد؛ هرچند که انتقاد آنها واقعا بي‌مورد و بي‌جا بوده و نشاني ازدلسوزي براي مردم وکشوردر نقدهايشان ديده نمي‌شود. 5- عرصه سياست، ‌عرصه تنگ نگري ويكصدايي نيست بنابراين نبايد انتظارداشت با تغيير رئيس جمهور كه داراي تفكرات و رويه هاي متفاوت ازرئيس جمهور گذشته است،‌ همه مخالفان ساكت بنشينندوتنها نظاره گرباشند.امااينكه بي سوادياكم سواددانستن منتقدومخالف ازجايگاه رياست جمهوري شنيده شود، طبيعي است كه مي تواند آسيب زا باشد.6- فضای نقد درکشور یک ضرورت است و دولت باید پذیرش آن را داشته باشد. اگرفضای نقد وبررسی در کشور نباشد کشوربا مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.7-  قطعا تخریب با نقد متفاوت است و دولت باید از نقد عملکرد خود استقبال کند. در جامعه ما نخبگان بسیاری وجود دارند که نقدهای دلسوزانه‌ای به دولت داشته و هیچ‌گاه هدفشان تخریب نیست.8- اگرکسی را قبول نداریم نبایدوی رامتهم کنیم تافضای کشورمنطقی باقی بماند. بایدازنقد‌هااستفاده شود. حیات جامعه و نشاط آن منوط به وجود فضای نقداست وباید تفاوت میان نقد وتخریب قایل شد.حق نداریم منتقدخود راکم سوادخطاب کنیم‌.9- اینگونه نیست که همه کسانی که توافقنامه هسته ای ایران را مورد انتقاد قرار داده اند افراد بی سوادی بوده اند. برخي مقالات استاتيد دانشگاهها راديده ام ومطالعه کرده ام.آنها به صورت دقیق وارد مفاد توافقنامه شده وسعی کرده اند مشکلات آن رابیان کنند. بنابراین اینگونه نیست که همه منتقدین توافقنامه بی سواد باشند.10- صاحب نظران وكارشناسان معتقدند؛ اگر رئیس جمهورمحترم در مقدمات صحبت ازفضای امن نقد و نقادی می کنند، انتظارآنست که در نتیجه گیری هم به آن مبانی ومقدمات پایبند باشند. فضای امن برای نقادی ملزوماتی دارد. رئیس جمهورنباید چهره ای نشان دهند که  تحمل نقد را ندارد. شما باید تحمل نقد را نشان بدهید. به نظر مي رسد این سخنان رئیس جمهور باعث شد نقدپذیری ایشان زیرسوال برود.

11- گروهي ديگرازتحليل گران درعرصه مطبوعات دريادداشت هاي خود دران زمينه يادآورشده اند؛آقاي رئيس جمهوردرحالي منتقدان توافقنامه ژنويعني بسياري ازعلما،مراجع،دانشگاهیان،

متخصصان حقوق بين الملل ودانش هسته اي را«کم سواد»معرفي کرده وبه آنان اهانت مي کندکه پيش ازاين،بارها برضرورت انتقادوحتي تشويق منتقدان تأکيدورزيده بود.اين دسته ازهمكاران مطبوعاتي معتقدند؛اين احتمال نيزبه ذهن خطورمي کندکه مبادا برخي ازاطرافيان رئيس جمهورمحترم براي فرارازپاسخگويي خود درقبال بي تدبيري خسارت آفرين توزيع سبدکالا ازاعتمادايشان سوءاستفاده کرده و حمله تند واهانت آميز به منتقدان توافقنامه ژنورا به وي پيشنهاد کرده باشند،تا ازاين طريق، ماجراي ياد شده درواکنش منتقدان به اهانت رئيس جمهور و معاون ايشان، به فراموشي سپرده شود! که دراين صورت، توجه ودقت بيشتررئيس جمهورمحترم نسبت به اين طيف ازاطرافيان ضرورت بيشتري خواهد داشت.12- جناب دكترروحاني شايسته بود منتقدان    بي سوادرادردادگاه ذهني خودآنهم درپايگاه فكروانديشه يعني دانشگاه محاكمه و محكوم نمي نموديد! بعيد مي دانم ایشان طالب آن باشند كه الگوي فكري خودشان را به منتقدان تحميل كنند. اينگونه برخوردها نه تنها سازنده نيست، بلكه بسيارنامناسب است.13- انتقاد صحيح داروي تلخ ولي مفيدي است كه زماني مؤثرخواهد بود كه به موقع ودرست تجويزشود، درغيراين صورت نه تنها باعث بهبودي نمي شود بلكه منجر به تشديد بيماري خواهد شد.14- پرده پوشی برواقعیات، یا خود را به بی خبری زدن، واقعیت هاراعوض نمی کند. وقتی درکسی یا جایی یارفتاروبرخوردی اشکال وجودداشته باشد،فرزانگان عاقل،ازهرتذکّراصلاحی استقبال میکنند،تاآن رابرطرف سازند.اماجاهلان وخودخواهان،دوست دارندکه درهمان موارد نیز،مدح وتملّق وثنا بشنوندوبرعیوب وکاستی هاوزشتیهاسرپوش بگذارند؛ من مطمئنم جناب روحاني ازاين دست افراد نبوده ونيستندواعتقاددارم ايشان دراين خصوص به اصلاح مواضع خود خواهند پرداخت. 15- منتقدان عزيزهم بدانند؛ نقد ازروی خیرخواهی و به قصداصلاح و کمک به اشخاص مورد نقد کجا، ونقد به قصد خراب کردن وجهه وموقعیت وکوبیدن وتخریب کجا! البته هشیاران، انگیزه های نهفته درورای نقدها را خوب می فهمند و می شناسند.نقد، نباید برخاسته ازحسد وغرض ورزی وتسویه حساب باشد. تذکّرهای حسودانه وکین توزانه، وضع را بدتر می کند. اصلاً مگرازیک حسود، نصیحت وخیرخواهی وتذکّر به قصد اصلاح برمی آید؟

جان كلام:

باری، «نقد پذیری» ، درمسایل اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی، ضامن سلامت رابطه ها ورشد افکارو اعمال است. این مسأله درمتون دینی با عناوینی هم چون: نصیحت وموعظه مورد توجه قرار گرفته است.

پایان این بحث را حدیثی ازامام سجاد علیه السلام قرارمی دهیم که درضمن بیان حقوقِ متقابلی که افراد در جامعه نسبت به هم دارند (دررساله ی الحقوق) ازجمله به «حقِ نصیحت گر» بر گردنِ «نصیحت شنو» و وظیفه ناصح ومتنصّح اشاره فرموده است:«وَحقّ الناصِحِ اَن تَلینَ لَهُ جَناحَکَ وَ تُصغِِیَ اِلَیهِ بِسَمعِکَ ، فَاِن اَتی بالصَّوابِ حَمِدتَ اللهَ عزوّجلّ وَ اِن لم یوافِق ، رَجَمتَهُ...: حق نصیحت کننده (و ناقد و پند دهنده) آن است که نسبت به او نرمش و انعطاف نشان دهی و به سخنش گوش فرا دهی، اگرحرفش بجا ودرست بود، خدای متعال را سپاس بگویی واگرتذکّرش موافق با حق نبود، نپذیری....» ( ميزان الحکمه ، ج 10 ، ص 57 )

صاحب اين قلم كه متجاوزاز20سال است مي نويسداميدواراست؛رييس جمهورانديشمندش مواضع اخيرخودرااصلاح نموده وبه استقبال نقد و نقادی بروند، چه خوشایند ايشان باشد وچه نباشد.

 

جمعه : 1392/11/18-  7ربيع الثاني1435- 7فوريه2014

 

حیات طیبه درعصرحاکمیت کفروالحاد - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 12:12 بعد از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  حیات طیبه درعصرحاکمیت کفروالحاد

  اسدالله افشار

 

يكم)هرانقلابی دارای اهداف وآرمان هایی است. هدف، آن مقصد نهایی است؛ ولی آرمان،آرزوهای مقدّس و متعالی را گویند. بدین ترتیب، اهداف ممکن است مرحله ای و یا نهایی باشد،امّا آرمان ها مرحله ای نیستند، بلکه نهایی اند. برای نمونه،آرمان های انقلاب اسلامی ایران همان اهداف سلبی وایجابی است که مردم به همراه رهبران خود برای دستیابی به آنها، برضّد نظام سلطنتی پهلوی دست به اعتراض گسترده وهمه جانبه زده وتا سقوط کامل آن رژیم ازپای ننشستند.

دوم)پس ازهرانقلابی، بانگاه به عملکردآن درمی یابیم که این انقلاب تا چه حددر رسیدن به اهداف وآرمان های خود موّفق بوده است.اکنون با نگاهی به عملکرد ودستاوردهای انقلاب اسلامی ایران می توان دریافت که با همه موانع و مشکلات داخلی و خارجی که انقلاب اسلامی با آن روبه رو بوده، تا حّد زیادی توانسته به اهداف وآرمان های خود دست یابد. گرچه یادآوری این نکته نیزلازم است که واقعیّت این است که هیچ انقلابی نمی تواند درمدّت کوتاهی به همه اهداف وآرمان های خود دست یابد. ازاین رو،نباید انتظارداشت که انقلاب اسلامی با توّجه به امکانات موجود درکشوربه ویژه پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، بتواند به همه خواسته های خود برسد.

سوم)اگرما نگاه کلان به انقلاب و حادثة پدید آمدن جمهوری اسلامی بکنیم، جزئی نگری ها نمی تواند ما را گمراه کند. گاهی جزئی نگری ونگاه نکردن به مسیرمستمرِازابتداء تا انتهاء،انسان را گمراه می کند؛حتّی گاهی آدم راه راگم می کند،هدف راگم می کند.نمی خواهیم بگوئیم جزئی نگرنباشیم؛چرا،نگرش به جزئیات، یعنی همان برنامه ریزی؛این رامامنکرنیستیم.برنامه ریزی،نگاه به فصول مختلف وبخشهای مختلف،یعنی جزئی نگری.می خواهیم بگوئیم این نگاه به بخشها واجزاء وابعاد موجب نشود که ما غافل بشویم ازنگاه به کل. چون نگاه به کل برای ما درس آموز است.

چهارم) با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بزرگ‏ترین تحول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست. بنیان گذار این انقلاب با قیام خود، غرور ملت‏های مستضعفی را که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند، به آنان باز گرداند. او نه تنها سرنوشت کشورش را تغییر داد، بلکه میلیون‏ها انسان گم‏گشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتاپرستی فراخواند.پیروزی انقلاب اسلامی، چه درداخل وچه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده‏ای تازه در صحنه سیاسی جهان روبه‏رو ساخت. این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خود، در هیچ‏یک ازمعیارهای سیاسی جهان نمی‏گنجد.

پنجم)اصالت انقلاب اسلامی ایران دوبُعددارد:نظری و عملی. در بعد نظری و فکری، آرمان‏ها و ایده‏های این انقلاب، وارداتی نبوده، محصول جامعه و تاریخ ایران است. اسلام و عقاید اسلامی هزار وچهارصد سال قبل از سوی ایرانیان پذیرفته شده، در این مدت به عنصر اصلی واساسی فرهنگ و ملیت ما تبدیل شد. در بُعد عملی نیز می‏بینیم که مردم با نیروی خود و بدون کمک‏های مالی وتسلیحاتی شرق وغرب یا همسایگان و با اتکا به خداوند و شعار«پیروزی خون برشمشیر» به پیروزی رسیدند.

ششم) استقلال طلبی و نفی سلطه بیگانگان، اصالت دادن به معنویت وارزش های اخلاقی، احترام به کرامت انسانی، احیای تفکر عقلانی در حوزه معرفت دینی، طرح این اندیشه که دین از سیاست وعلم ازدین جدانیست، بازگشت به هویت دینی وفرهنگی، احیا واصلاح باورهای مذهبی، مقدم داشتن جمعی به جای منفعت طلبی های فردی، عدالت اجتماعی، ایجاد وضع مناسب برای رشد مادی ومعنوی انسان ها وسرانجام وحدت و عزت امت اسلامی از اصلی ترین اهداف انقلاب اسلامی است. درحقیقت وجه غالب انقلاب کوشش درراه احیای فرهنگ و تمدن اسلامی وتشکیل حیات طیبه درعصر حاکمیت کفروالحاد است.

هفتم) آنچه امروزتوجه اهل نظرو کارشناسان مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده است، بروز فاصله میان قشرها و طبقه های مختلف جامعه است. فاصله ای که می تواند اجزای جامعه رادچارازهم گسیختگی سازد. شاید سخن گفتن ازگسست قشرهای جامعه مسئله خوشایندی نباشد، ولی چشم بستن برروی واقعیت نیز به سرانجامی ناگوارترخواهد انجامید.بی گمان، انقلابی که دربستر وحدت وهمدلی گروه های مختلف جامعه به وقوع پیوست، نمی تواند پایداری وپویایی خود را دربستری جزاین حفظ کند.بنابرتعبیرمعمار انقلاب، حفظ نظام ازاوجب واجبات است. ازاین رو، بررسی وشناسایی عواملی که تهدید کننده ثبات واقتدارنظام باشد نیز امری بایسته است. درواقع، بروزفاصله میان یک طبقه، قشر یا گروه سنی با طبقه، قشر یا گروه سنی دیگر را گسست می گویند. این فاصله می تواند یک نوع فاصله فکری، فرهنگی، ایدئولوژیکی، روحی و عاطفی، فیزیکی، جغرافیایی و یا تفاوت در شرایط و سطح زندگی افراد باشد.گسست فکری، فرهنگی، روحی وعاطفی میان نسل جدید انقلاب با نسل پیش ازآن، می تواند به عنوان خطری جدی انقلاب را تهدید کند، بنابراین، نباید این امر، ازنظرها پنهان بماند وازتوطئه خناسان وبدخواهان غافل شويم.

هشتم)درشرایط کنونی، وظیفه مردم به ویژه دست اندرکاران امورفرهنگی است که انتقال ارزش های انقلاب اسلامی واندیشه های ناب انقلاب اسلامی، حضرت امام رحمه الله ورهبرفرزانه انقلاب به نسل های بعد را، سرلوحه کارخود قرار دهند. کوتاهی دراجرای این وظیفه مهم آثارناگواری به دنبال خواهد داشت. توجه عملی داشتن به مقولاتی همچون بحران هویت،ازدواج سالم،اشتغال،رشد اخلاقی وعلمی، تعادل دینی و رفتارفردی اجتماعی،جلوگیری ازاشاعه مظاهرفساد اخلاقی،ایجاد محافل فرهنگی وتفریحی وورزشی وسعی در برقراری ارتباط نزدیک میان علما وجوانان، ازمهم ترین وظایف برنامه ریزان دراين اموراست.

 

خیزید که هنگام نشاط سحرآمد                        شب رفته و خورشید زمشرق به درآمد 

برپا شده صد ولوله درگلشن توحید                  کز بام فلک مرغ صبا خوش خبرآمد 

آمد پی ایجاد سحرناجی خورشید                      برجان خدایان دروغین تبرآمد 

 

 

دوشنبه : 1392/11/14- 3ربيع الثاني1435- 3فوريه2014

 

 

پيروزي انقلاب اسلامي؛چالش سيا سي درغرب - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:13 قبل از ظهر
1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

پيروزي انقلاب اسلامي؛چالش سيا سي درغرب             

اسدالله افشار

 

انقلاب،ازمهم ترین پدیده های اجتماعی است که به ندرت اتفاق می افتد.بررسی تاریخی نشان می دهد،هرقدر به زمان حاضر نزدیک شده ایم،ازتعداد انقلاب های اجتماعی کاسته شده است.تا جایی که برخی سخن از پایان انقلاب گفته اند وعمرآن را به خصوص درقرن بیست و یکم به سر آمده تلقی کرده اند.با این حال تفکر و تأمل نظری درباره این پدیده نه تنها افول نکرده است؛ بلکه هر روز شاهد افزایش حجم تحقیقات و پژوهش ها و رشد اطلاعات دراین باره هستیم. فراوان آثاری را می بینیم که انقلاب های اجتماعی، به خصوص انقلاب های بزرگ را مورد بازبینی و تحلیل قرار می دهند. پرسش زمانی عمیق ترمی شود، که می بینیم در میان این انقلاب ها، آخرین انقلاب بزرگ؛یعنی انقلاب اسلامی ایران،حجم زیادی از پژوهش های غربی را به خود اختصاص داده است. اگرهدف نظریه و نظریه پردازی رساندن کثرت به وحدت باشد و بپذیریم که نظریه پردازی انقلاب برای نظام مند کردن افکار و اذهان، در قدم اول پیرامون یک انقلاب و در مرحله بعد همه انقلاب ها، شکل گرفته است، چه وحدتی می توان میان یک انقلاب دینی وچندین انقلاب غیردینی یا سکولار در نظر گرفت.به ویژه زمانی که به گفته بسیاری ازصاحب نظران،انقلاب ایران چالش های بزرگی فراروی اصول تفکراجتماعی درالگوی غربی آن، پدیدآورده است. به راستی چه نیازی را این نظریه پردازی وبازبینی برآورده می سازدکه چنین گسترده بدان پرداخته شده است. آیا ناسازگاری محوری متغیرهای این انقلاب با انقلاب های دیگر، مجال همانند سازی و وحدت یابی را به پژوهش گران غربی انقلاب اسلامی خواهد داد.یا آن که برای نجات الگوها ومدل های خود ناگزیرند دست به تقلیل و تفسیر متغیرهای ناسازگار بزنند.به نظرهمین سرّ گستردگی میل به پژوهش و نظریه پردازی غربی ها درباره انقلاب اسلامی است.

اینکه انقلاب ایران توجه بسیاری ازنظریه پردازان انقلاب را به حوزه فرهنگ معطوف ساخت از سویی نشان ازتزلزل کلان روایت ها وگفتمان مسلط غرب وازطرف دیگرتجدید حیات،حضورو معارضه رقیب دیرینه تفکرغرب؛یعنی تفکردینی وحیات معنوی را می رساند.گسترده گی نظریه پردازی غرب نیزبه سمت این پدیده، نه به این دلیل که درگوشه ای از جهان یک اتفاق بزرگ و عجیبی رخ داده است؛ بلکه نگرانی ودلواپسی نسبت به تزلزل الگوی بزرگ غربی است که آنها را به چنین تحرک وسیعی واداشته است. شکاف و تزلزلی که این انقلاب دربنیان ها وشالوده های تفکرغرب ایجاد کرد،عظیم ترازآن بودکه نظام پژوهشی غرب نسبت به آن بی تفاوت باشد.

گیدنز،جامعه شناس مشهورانگلیسی تحت عنوان«تحولات جاری دردین؛انقلاب اسلامی»می نویسد:دیدگاهی که«مارکس»، «دورکهایم» و«وبر»درآن سهیم بودند، این بود که دین سنتی بیش ازپیش در دنیای مدرن به صورت امری حاشیه ای درمی آید ودنیوی شدن فرایندی اجتناب ناپذیر است. ازاین سه جامعه شناس شاید تنها وبرمی توانست حدس بزند که یک نظام دینی سنتی؛مانند اسلام ممکن است تجدید حیات عمده ای پیدا کند و پایه تحولات مهم سیاسی دراواخر قرن بیستم شود؛ با این همه، این دقیقاً آن چیزی است که دردهه 1980 درایران رخ داد.فوکومعتقد است مردمی که روی این خاک زندگی می کنند، درجستجوی چیزی هستند که ما غربی ها امکان آن را پس از رنسانس وبحران بزرگ مسیحیت ازدست داده ایم وآن «معنویت سیاسی» است.

پيروزي انقلاب اسلامي دردودهه پاياني قرن بيستم ميلادي، ضمن ايجاد دگرگوني عمده واساسي داخلي، تحولات مهم وبعضاً سرنوشت سازي درجامعه جهاني به وجود آورد. وازآن روكه اين انقلاب نه فقط انقلاب تَن ها،كه انقلاب فكرها وانديشه ها نيزبود، علاوه بربازتاب ها وتأثيرات عيني و عملي متعددي كه برجامعه جهاني وروند تحولات آن برجاي گذاشت، در بعد فكري و نظري نيز آن را به دگرگوني عميقي واداشت.انقلاب ايران،عرصه اي جدّي براي آزمون،تأييد،تعديل وابطال بسياري ازنظريات رايج ومرسوم در علوم اجتماعي محسوب مي شد. ابعاد اين انقلاب بسيار گسترده تر از آن بود كه درابتدا به نظر مي رسيد، چرا كه تنها به دگرگوني ساختارسياسي، اجتماعي واقتصادي يك رژيم اكتفا نكرد، بلكه در شالوده كاخ رفيع دانش اجتماعي نيزلرزه افكند.

نظريات انقلاب ونظريه هاي تحليل آن،ازنفوذناپذيرترين عرصه هاي نظريات ونظريه هاي علوم اجتماعي بودند كه با وقوع انقلاب اسلامي ايران تأثير بسياري گرفتند. پيروزي اين انقلاب زمينه مناسبي براي آزمون نظريات انقلاب وجرح وتعديل آن ها به شمارمي آمد، همچنان كه بستر مناسبي را براي طرح نظريات وديدگاه هاي جديد فراهم آورد؛ به گونه اي كه امروز،با طيف متنوعي ازديدگاه ها ونظريات درزمينه انقلاب مواجهيم كه ازدگرگوني انقلابي درايران تأثيرپذيرفته اند.

با توجه به وضع کنونی عالم ومقوله جهانی سازی و بحران در تفکر غربی وآنچه که در غرب در چالش های نظری و عملی خود بدان دچار شده است؛ نظریه پردازان غربی، انقلاب اسلامی را درمرحله نهضت و نظام سیاسی همراهی می کنند وحتی برخی به چالشی که میان نظام لیبرال دموکراسی، با نظام دینی پیش می آید، اذعان می کنند، ولی آنان حاضر نیستند تا مرحله تمدن سازی، درمورد نظام دینی پیش بروند. این مسئله به معنای چالش جدی با غرب و اصول آن است و«جوهر افول یابنده غرب» را در بُعد تمدنی، به چالش کشیده، نوعی نظام بدیل را نشان می دهد.وضعی که در عالم جدید به وجود آمده است، عکس العملی دارد که در تاریخ ظاهر خواهد شد و عدم موفقیت غرب در تحقق آرمان های خود توجه به دین را بیشتر می کند. آینده، آینده ای است که نهضت های دینی رو به سوی آن دارند؛ پس آینده ای که نهضت های دینی به آن نوید می دهند، درست در جهت مقابل آینده ای است که مدرنیته به آن نوید می داده است. در جامعه مدرن، درنهایت دین می تواند حضور داشته باشد؛ اما صفت دینی به جامعه دادن و دین را در همه شئون جامعه، ساری و جاری ساختن امر دیگری است. دراین مسیر است که درنهایت نسبت جدید، میان انسان و هستی برقرارمی شود.می دانیم درغرب جدید، ایدئولوژی های موجود همگی به «نیست انگاری» می رسند؛ لذا راه برون رفت ازعالم غربی وتغییردرنسبت میان انسان وعالم، وجود ندارد؛ همچنان که این«ایسم ها»در تغییروتحول تاریخی جدید دیگر، برای غرب، به طورعمده منشأ اثر نیستند؛ اماانقلاب اسلامی بسترمناسب، برای ظهور تفکرجدید است. ازمقدمات انقلاب واقعی، تذکرنسبت به حقیقت تاریخ غالب است.

جان كلام :

فلسفه سياسي انقلاب اسلامي ايران خود را با فلسفه سياسي غرب درگيركرده است و ازبنيان، پيش فرض ها،مباني،اصول،متدوغايات،آن را به چالش كشيده است.اين چالش به قدري سريع ودرعين حال،فراگير بوده است كه درغرب، نظريه پردازان انقلاب ها را با حيرت وسرگرداني روبه رو كرده است.«درواقع،مطابق نبودن وناسازگاري پاره اي ازتئوري هاي انقلاب، برانقلاب اسلامي، نظريه پردازان بسياري رادچارمشكل وبه تعبيرلاكاتوش، آنان رامجبوربه رفوكردن وترميم هاي متعددي درتئوري هايشان كرد.»

 

جمعه : 11بهمن1392- 29ربيع الاول1435-31ژانويه2014

انقلاب اسلامی؛ انقلاب بازنگری و بازسازی - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:11 قبل از ظهر
1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

انقلاب اسلامی؛ انقلاب بازنگری و بازسازی               

 اسدالله افشار

بزرگداشت پیروزی انقلاب وايام اللّه دهه فجردر بهمن ماه هرسال به معنای بزرگداشت آرمان های اسلامی واعتقادات دینی است،که جوهره انقلاب را تشکیل می دهند. به عبارت دیگرحضورآگاهانه در صحنه هایی این چنین، از مصادیق پاسداری ازریشه های انقلاب است. ازاین رو، امید می رود مردم آگاه وبیدار ایران اسلامی دراين ايام مبارك وخجسته، باردیگربه دشمنان خارجی و داخلی بفهمانند که برپیمانی که با امام بزرگ خویش درجهت تحقق بخشیدن به احکام اسلام وبنای جامعه دینی بسته اند، استواربوده اند و خواهندبود وهیچ توطئه نظامی، اقتصادی ، فرهنگی وسياسي آنان راازصحنه ها خارج، ونسبت به اسلام و انقلاب دلسرد نخواهد کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی درایران، بزرگ‏ترین تحول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست. بنیان گذاراین انقلاب با قیام خود، غرورملت‏های مستضعفی را که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند، به آنان باز گرداند. او نه تنها سرنوشت کشورش را تغییر داد، بلکه میلیون‏ها انسان گم‏گشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتاپرستی فراخواند.پیروزی انقلاب اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده‏ای تازه در صحنه سیاسی جهان روبه‏رو ساخت. این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خود، در هیچ‏یک از معیارهای سیاسی جهان نمی‏گنجد.

انقلاب اسلامی ایران درشرایط ومقتضیات خاصی روی داد که سبب شد متغیرهای جدی و جدیدی در عرصه مطالعات مربوط به رهیافت انقلاب پدید آید وبسیاری از نظریه های کلاسیک و جدید در جامعه شناسی سیاسی انقلاب بازنگری و بازسازی شوند. تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، نظریه پردازان با بررسی نمونه های متعددی از انقلاب ها(نظیرانقلاب فرانسه، روسیه، چین و انقلاب های ضداستعماری دیگری که در قرن بیستم به وقوع پیوستند) و وجوه مشترک آنها، کوشیدند تا نظریه ای جهانشمول عرضه دارند تا درپرتو آن بتوانند هر انقلاب اجتماعی دیگری را تفسیر کنند و آینده جوامعی را که شرایط عینی و ذهنی آنها برای وقوع تحولات سیاسی آماده است، پیش بینی نمایند؛ ولی انقلاب اسلامی ایران به مثابه نظریه ای جدید، متغیرهای مختلف موجود در رهیافت های جامعه شناسانه و روان شناسانه انقلاب رامتحول کرد؛ چرا که این انقلاب از نظر پیدایش، چگونگی استمرار نهضت، مشارکت مردم، بسیج عمومی ونقش روحانیت درچارچوب نظریه های موجود قرار نمی گرفت. علاوه براین یکی از نتایج آشکارانقلاب اسلامی ایران، لغو نظریه های تک علتی در عرصه مطالعات انقلاب شناسی است. این انقلاب نشان دادکه تحلیل های افرادی چون«کرین برینتون»، «جورج اس پی تی»و«اسکاچ پل» و...که انقلاب را با رویگردانی قشرروشنفکر وطبقات متوسط جدیدازنظام پیشین همسو می دانند، به هیچ وجه با همه اجزای تشکیل دهنده جامعه که مظهربروزتحول سیاسی است، قابل مقایسه نیست.

انقلاب اسلامى در همه‏ى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سياسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسيار بلندى براى مردم و دولت ترسيم نموده است.اين اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمينى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‏اند.اين اهداف درمنبع قانون اساسى بصورت رسمى و قانونى به تأييد و تصويب امام و امت رسيده‏اند. بطوربسيار عادى وعقلايى وحقانى، اين اهداف يكى از بهترين ملاك‏ها براى سنجش وضعيت كنونى نظام وارزيابى آثارونتايج انقلاب اسلامى هستندوهركس مى‏تواند بپرسد:

بعد از سه دهه ازوقوع انقلاب واستقرار نظام جديد، اهداف فوق چقدر محقق شده‏اند؟

ووضع موجود با اهداف فوق چقدر فاصله دارد؟

آيا اصولاً وضع موجود انقلاب و نظام در راستاى تحقق اهداف فوق هستند يا خير؟

اهداف انقلاب ونظام جمهورى اسلامى دراصل سوم قانون اساسى ترسيم شده‏است وهرخواننده‏اى مى‏تواند با مطالعه‏ى آنها وبا اتكاء به اخبارواطلاعاتى كه شخصاً از وضع موجود دارد نسبت به آثارونتايج انقلاب اسلامى ارزيابى وقضاوت نمايد.البته حق آن است كه اين سنجش دريك پژوهش گروهى وسيع و عميق متكى به آمار وارقام و اسناد صورت بپذيرد و نتيجه‏ى آن براى همگان تبيين شود.

مهمترین عوامل آسیب رسان به تحقق اهداف انقلاب :

درچشم‏اندازآینده چند چالش عمده درپیش روی انقلاب اسلامی است که می‏تواندباپیوند باآسیب‏های وارده تا این مرحله ومشکلات موجود وتشدید فعالیت‏های دشمنان انقلاب،آسیب رسان باشد.اهم آن عبارت است:

1- اتكا به درآمدهاي نفتي. 2- بیکاری افرادتحصيل كرده. 3- كاهش جمعيت جوان.4- عدم حرکت موزون و منسجم اقتصاد جامعه برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد. 5- موانع اقتصادی، فرهنگی درمسیرازدواج جوانان . 6- نا کارآمدی نظامهای فرهنگ سازداخلی. 7- اوج گیری انتظارات مردم ازدولت درکنارکاهش توان اقتصادی دولت.8-تلاشهای دائمی دشمنان اسلام و انقلاب و درمحاصره قراردادن ایران دربین کشورهای وابسته. 9- ایجاد بحران‏های منطقه‏ای در اطراف کشور و تلاش دائمی برای به انزوا کشاندن ایران در سطح جهانی. 10- به وجود نیامدن نظام آموزش عالی مناسب برای حل مسائل جامعه. 11- عدم شکل گیری نهاد برنامه‏ریزی مناسب برای تدوین برنامه‏های توسعه همه جانبه وپایداردر کشور.12- به وجود نیامدن نظامهای آماری، اطلاعاتی برای شناخت تحولات جامعه درابعاد مختلف به عنوان پشتوانه برای نظامهای برنامه ریزی. 13- به وجود نیامدن نظامهای نظارتی و ارزشیابی. 14- عدم شکل گیری بخش خصوصی سالم و فعال و در خدمت منافع ملی. 15- تخصیص غلط منابع اقتصادی به نفع افرادی که در کارهای فیزیکی جامعه ایفای نقش می‏کنند و به ضرر افرادی که در کارهای نرم افزاری و علوم انسانی فعالیت می‏نمایند.16- عدم انتقال علم و تکنولوژی مناسب به ساختارهای مختلف : اقتصادی، سیاسی، مدیریتی‏و فرهنگی.17- رشد نا متعادل و توسعه ناموزون مناطق مختلف کشور.18- عدم ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد.19- عدم شکل گیری ساختار نظارت عمومی مردم بر تصمیم‏گیری مدیران اجرایی و دستگاههای دولتی.  20- از بین رفتن حساسیت درمورد مصرف بیت المال واموال عمومی درفرهنگ رفتاری تصمیم گیرندگان و مديران.21- تخریب نظام قضاوت جامعه نسبت به عناصر حکومت و دولت . 22- بسته بودن دايره نخبگان.23- وجودفقرو شكاف طبقاتي. 24- وجود مراكز متعدد تصميم گيري.

جان كلام:

تاریخ انقلاب را باید نگاشت وهرروز آن را مرورکرد تا موریانه های غفلت ازدرون تهی مان نکنند. تاریخ انقلاب را باید برای نسل جوان انقلاب خواند تا بدانندکه نیاکانشان برای پیروزی وتداوم آن چه خون دل ها خورده اند، وچه شکنجه ها ومرارت ها وتبعیدها به جان خریده اند. باید به نسل جوان ونسل انقلاب یادآوری کرد تامیراث گرانسنگ انقلاب راارزان ازدست ندهند وآن را بیهوده درپای دنیاخواهی وشهوت طلبی نامحرمان ، نااهلان ، ناكثين، مارقين وقاسطين قربانی نکنند.

یاد تمامی شهیدان انقلاب اسلامی  گرامي وتا همیشه تاريخ پربار وكهن اين سرزمين رشيد سبز باد.

 

پنجشنبه : 10بهمن1392- 28ربيع الاول1435-30ژانويه2014

 

متهمان دیروز؛ مدعيان امروز - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:11 قبل از ظهر
1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

متهمان دیروز؛ مدعيان امروز                           

اسدالله افشار

 

کنفرانس ژنو۲ازروزچهارشنبه2بهمن1392-22ژانويه2014

باحضورنمایندگان۴۰کشوردرشهرمونتروسوئیس برگزارگرديده وتا روزجمعه 4بهمن1392-24ژانويه ادامه خواهدداشت.دراين كنفرانس دولت سوریه،ائتلاف مخالفان سوریه ومتحدان بین‌المللی آن‌ها ‌، شرکت دارند.اكنون باتوجه به فضاي بين المللي به وجودآمده ضروري به نظرمي رسد چند نكته را درخصوص سوريه ، اين كنفرانس ومخالفان سوريه يادآورشويم:  

يكم) از زمان آغاز بحران سوريه در بهمن ماه 1389، طبق آمار و ارقام ارايه شده از سوي سازمان ملل، تاكنون بيش از صد هزار نفر كشته شده و نزديك به دو و نيم ميليون آواره سوري به كشورهاي همجوار پناه برده‌اند. ضمن اينكه بيش از 4 ميليون نفر از مردم اين كشور هم به ترك خانه و شهرهاي خود و نقل مكان به ديگر شهرها و مناطق سوريه مجبور شده‌اند. براين اساس، بحران سوريه بحراني است كه نه تنها براي اين كشور نتايج وخيمي به همراه داشته است بلكه با تسري آن به ديگر كشورهاي منطقه باعث گرديده تا خاورميانه بعنوان منطقه بحران خيز، بحراني‌تر گردد.

دوم) كارشناسان براساس شواهدمعتقدند؛ بحران سوریه درپایان جنگ 33 روزه لبنان برنامه‌ریزی شد. جنگی که درپایان سال 1385 منجر به شکست رژیم صهیونیستی ازحزب‌الله لبنان شد. در بررسی‌های انجام‌شده از سوی کمیته وینوگرادکه متشکل از یک گروه 80 نفری ازشخصیت‌های حقوقی، نظامی، سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی بود علت شکست ارتش این رژیم در مقابل حزب‌الله را کمک‌های تسلیحاتی سوریه به آنها اعلام کردند.درآن زمان گفته شد که اگرقرار باشد معادله امنیتی به نفع اسرائیل عوض شود باید نظام سوریه تغییر کند و اساساً وضع فعلی سوریه که به عنوان عضو جبهه مقاومت فعالیت می‌کند دگرگون شود. ازآن سال به بعد آنها به دنبال این بودند که این تغییر وضعیت را در سوریه شروع کنند.

سوم)کنفرانس ژنو2 که درادامه کنفرانس سال90 ژنویک برگزار می‌شود بیشتر به این خاطر برگزارمی‌شودکه بحران‌آفرینی درسوریه به بن‌بست رسیده است و ازاین طریق مانع ازبین رفتن سرمایه‌های غرب دربحران سوریه شود.به همین خاطرکسی امیدی به نتیجه‌بخش بودن این کنفرانس نداردوکنفرانس ژنو2ازیک کنفرانس فعال به یک کنفرانس منفعل و ضعیف تبدیل شد.

چهارم)بازيگران اصلي اين كنفرانس، آمريكا وروسيه مي‌باشند. با اينكه واشنگتن ومسكو براي برگزاري نشست هم نظر بوده‌اند ولي اختلافات اساسي ميان آنان وجود داردكه درهمان روزنخست واظهارات وزراي خارجه اين دوكشوركاملاً نمايان بود.دراين ميان، دعوت بان كي مون ازايران براي شركت درژنو2 وسپس، پس گرفتن آن كه به يك رسوايي براي دبيركل سازمان ملل ودست اندركاران اين نشست تبديل شد ازحاشيه‌هاي مهم اين نشست بود.كاملاً واضح بود كه اين عقب‌نشيني دبيركل سازمان ملل دراثر فشارهاي آمريكا بوده است.دراين حال، بسياري ازناظران ايران راغايب بزرگ اين نشست عنوان كرده وتأكيدكردند بدون حضورايران به عنوان قدرت بزرگ منطقه،اميدي به حصول نتيجه ازژنو2وجود ندارد.

پنجم)اگرنگاهي به رويكرد طرف‌هاي درگيردربحران سوريه وطرف‌هاي حاضردرنشست ژنو2، بياندازيم، متوجه خواهيم شدكه اين نشست بربستراختلاف‌هاي بنياديني قرارگرفته است.ازيك سواختلاف نظرهاي شديدي بين گروه‌هاي معارض سوري كه خودرا"گروه‌هاي مخالف"مي‌نامند،وجود دارد، وازديگرسو،شكاف عميق بين كشورهاي شركت‌كننده دراين اجلاس برسرچگونگي رسيدن به يك راهكاربراي حل بحران ياد شده ديده مي‌شود كه اين امر باعث مي‌گردد تا نتيجه بخش بودن اين كنفرانس درسايه ترديد قرار گيرد.

ششم)برخي حاضران دراين نشست خود ازمتهمان قتل‌عام مردم سوريه هستند ونماينده واقعي مردم اين كشور نيستند. در واقع كساني كه اين مذاكرات را هدايت كرده و مدعي حمايت از سوري‌ها و منافع آنها هستند، كشورهايي هستند كه طي سه سال گذشته با حمايت‌هاي مالي وتسليحاتي ازبنيادگرايان به خشونت درمنطقه دامن زده‌اند.چنانچه درميان اين متهمان افرادي ازكشور‌هاي اروپايي هم حضوردارند.

نهايتا آنچه براي سوريه باقي مانده است كشوري آسيب ديده وجمعيتي آواره وبي‌سر پناه است.مسئول اين رويداد تروريست‌هاوخصوصا اعراب،ر‍ژيم صهيونيستي، آمريكايي‌ها واروپايي‌ها هستند كه درحال حاضر داعيه حمايت ازمردم سوريه را دارند. اين كشورها نه‌تنها نماينده واقعي مردم نبوده بلكه عامل اتفاقات ومصائب رخ داده نيزهستند.

هفتم)غربي‌ها، اعراب واسرائيلي‌ها به كرات ثابت كرده‌اندكه فقط به منافع خود فكرمي‌كنند وتنها مردم سوريه هستندكه شايستگي مديريت برسرنوشت كشورخود را دارند . لذاباتوجه به حضورنمايندگان كشورها در

 مذاكرات وتحريم آن توسط نمايندگان واقعي مردم ، اين مذاكرات به شكست خواهد انجاميد.زيرا اين كشورهاهيچ جايگاهي درميان اذهان مردم سوريه ندارند.

درمجموع مي‌توان گفت كه هر يك ازمخالفان وموافقان با دستوركارويژه خود وتفسيربه رأيي كه ازمصوبات ژنو1 دارند به نشست ژنو2 آمده اندكه اين امكان به نتيجه رسيدن به توافق دراين نشست را بسيارضعيف نشان مي‌دهد.حد‌اكثرنتيجه‌اي كه مي‌توان ازاين نشست انتظارداشت اين است كه در‌باره نشست ياحتي نشست‌هاي بعدي توافق شود. درچنين شرايطي تحولات ميداني است كه كماكان حرف اول رادرعرصه بحران سوريه خواهد زد.

با اين حال باتوجه به فضاي كنفرانس ژنو2وواقعيات جاري درسوريه،بسياربعيداست ؛اين كنفرانس نتيجه‌اي به همراه داشته باشد.

 

جمعه : 1392/11/4- 20ربيع الاول1435- 24ژانويه2014

ناتوانی آمریکا درتاثیرگذاری برتحولات خاورمیانه - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 3:45 بعد از ظهر
1024x768

ناتوانی آمریکا درتاثیرگذاری برتحولات خاورمیانه             

 اسدالله افشار

يكم)دردوران جرج بوش پسر، طرح پرطمطراقی با عنوان خاورمیانه بزرگ مطرح شد. فارغ ازمسایل بسیاری که دراین طرح و حاشیه آن وجود داشت دوهدف عمده دراین طرح مورد توجه طراحان بود. هدف اول چاره جویی برای یک تناقض(پارادوکس)در سیاست خارجی آمریکا ودیگر یافتن راهکارهای جدی وعملی جهت تامین امنیت رژیم صهیونیستی. البته دراین طرح گامها به گونه ای دیده شده بودکه با تحقق هدف اول، مقصددوم هم حاصل می شد.اماآن تناقض درسیاست خارجی آمریکا که به شکل هجوگونه ای درآمده و هنوزهم آن مسیراستمراردارداین بودکه چگونه می شود آمریکای مدعی حقوق بشر، دموکراسی وارزش های انسانی،درمنطقه خاورمیانه ازمستبدترین ودیکتاتورترین و ضدترین ها علیه حقوق بشروانسانیت حمایت        می نمایدواتفاقاً همه این حکومت ها جزهم پیمانان ایالات متحده آمریکا هستند.سیاستمداران وطراحان خاورمیانه بزرگ با درکی که ازشرایط منطقه،افکارعمومی حاکمان دیکتاتورووضعیت رژیم صهیونیستی داشتنداین طرح را هوشمندانه ارائه کردندامادولت بوش بدلایل بسیارزیاد موفق نشداین طرح رااجرانماید.

دوم) تحولات حساس خاورمیانه در سال های اخیر، بیم وامیدهای فراوانی درمنطقه به دنبال داشته است.حل وفصل بحران هاي اين منطقه(مثل بحران لبنان، سوریه، مصر،بحرين، يمن ، اسرائیل و...)وسفرهای متعدد مقام‌های آمریکا به منطقه برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه(!)،درعین داشتن تبعات گوناگون برای سرنوشت منطقه،یک نقطه مشترک دارندکه تذکرمهمی به بازیگران اصلی این صحنه می‌دهد:ناتوانی آمریکا در تاثیرگذاری برتحولات خاورمیانه، روزبروزمشهودترمی‌شود وبازیگران منطقه‌ای درحال اثبات این مدعا هستند که بدون حضورآمریکا، بهترمی‌توانند به بحران‌ها و یافتن راه‌حل برای آنها بیاندیشند.

سوم) با فروپاشی شوروی وخارج شدن رقیب دیرینه وبرهم خوردن موازنه قدرت باعث شد که ایالات متحده آمریکا احساس کند که زمینه سلطه بلامنازع غرب به رهبری آمریکا فراهم شده است وفرصت طلائی در جهت تثبیت قدرت یک جانبه گرائی وزمان مناسب برای اعمال قدرت واجرای استراتژی جدید آمریکا برای جهان فراهم شده است درچنین شرایطی حادثه مشکوک وپرابهام یعنی حمله به ساختمان های دوقلوی آمریکا که به حادثه 11 سپتامبر معروف گشت به وقوع پیوست.که بلافاصله آمریکا با نشانه رفت بسوی خاورمیانه با شعار مبارزه با تروریست، حقوق بشرو... با حضورنظامی دراین منطقه پروژه برای عملیاتی کردن استراتژی جدید این کشور برای جهان کلید خورد.ایالات متحده آمریکا برای اجرائی کردن طرح خاورمیانه بزرگ(Greate Mddle East) که شاه بیت آن سلطه غرب درلوای دموکراسی غربی است حمله نظامی خود را به خاورمیانه آغازنمودکه این حمله وحضورنظامی تاثیرات زیادی رادرمنطقه خاورمیانه بعنوان هسته مرکزی بیش ازدیگر نقاط جهان تحت تأثیراین حادثه قرارداد؛كه البته آمريكابه طوركامل به هيچ يك ازاهداف استعماري ازپيش تعيين شده خود دركشورهاي مدنظرنائل نيامدوشدآنچه كه امروزشاهد آن درخاورميانه هستيم وهرگوشه اي ازاين منطقه تبديل به باروت شده است ، كه هرلحظه امكان انفجارآن مي تواند جهان راباخطرنابودي مواجه سازد.

چهارم)تحرکات سیاسی ودیپلماتیک، چانه زنی های سیاسی با قدرت های هم سنگ و هم وزن درتعاملات بین المللی،استراتژی خبری ورسانه ای وتبلیغات بنگاه های بزرگ خبرپراکنی وامپراطوری های گسترده و اختاپوسی خبری استکباری،استفاده ازنفوذ ولابی غیرقابل انکاروغیرموجه آمریکادرنهادها وسازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل وشورای امنیت وپیمان آتلانتیک شمالی ناتووگروه های کوچکترمانندکشورهای صنعتی ونیز نهادهای اقماری مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، آژانس بین المللی انرژی اتمی و... همگی بگونه ای سازماندهی وجهت دهی می شوند که کاخ سفید رادرنیل به اهداف آمریکا درخاورمیانه یاری نماید.

پنجم)استراتژی تهدید نرم، تحریم اقتصادی، تهدید نظامی، راه اندازی وتحریک انقلاب های رنگین، حمایت ازحکومت های دست نشانده ودولت های همسو، سنگ اندازی درمسیر موفقیت وپیشرفت کشورهای مخالف وحمایت ازاپوزیسیون های داخلی درآنها، تلاش جهت روی کارآمدن گروه ها وشخصیت های سیاسی نزدیک به آمریکا درمنطقه، امنیتی نمودن خاورمیانه وایجاد فضای رعب ووحشت درمنطقه وایجاد بدبینی و بدگمانی بین کشورها،دروغ پردازی وشایعه پراکنی، سیاه نمایی و... برخی ازبرنامه های آمریکا درتحقق اهدافش در خاورمیانه است. شوی مضحک و نخ نمای مبارزه با تروریسم، دفاع ازحقوق بشر، صدوروبرقراری دموکراسی، مبارزه بااستبداد و... نیزتلاشی جهت پوشش نهادن براهداف واقعی و خطرناک آمریکا درمنطقه و نیزکسب اجماع نسبی جهانی وایجاد بسترروانی مناسب درسطح دنیا برای توجیه وهمراهی با اقدامات آمریکائیان است.

 

 

پنجشنبه : 1392/11/3- 21ربيع الاول1435- 23ژانويه2014

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

خانواده ، تربيّت و سازندگی - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 10:57 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

خانواده ، تربيّت و سازندگی                                 

  اسدالله افشار

 

خانه کانونی مقدس ونخستين پايگاه برای تربيّت ، سازندگی وحتی آفرينندگی انسان است.اين کانون گرم وروشن که مبتنی بردورکن عاطفه وخرد است می تواند افرادی بپروراند آزاد،آگاه ،آشنا به حدود و وظايف ومسئوليت،سرباز، نگهدارخود وجامعه خويش.خانه می تواندآموزشگاهی باشد که درآن افراد درس مهر ، آشتی، بردباری ،ايمان، اخلاق وتعادل را می آموزند يا مدرسه ای که درآن درس کينه وانتقام ، ترشروئی ، نابکاری،خيانت ودوروئی آموخته می شود. با همه نفودهائی که آدمی درطول مدت حيات ازجامعه و مدرسه و همبازيها می گيرد باز نفوذ خانواده دراوبيشتروتا پايان عمردراو وجود دارد به  همين نظرازنظر عالمان تربيت نقش خانواده نقشی فوق العاده ومؤثر ترازنقش ديگرمؤسسات است. خانواده درفرزندان سازندگی ايجاد می کنند، آنها را به مبانی فرهنگی ، دانش ، آگاهی های روزمجهز می سازند طريق زندگی صحيح وآداب اجتماعی رامی آموزند، درس مهرواخلاق به فرزندان می دهندوبالاخره آنان را به اخلاق وادب مجهزمی نمايند.محيط خانواده مدرسه اي است که می تواند استعدادهای درونی اطفال رابپرورد وبه آنها درس عزت نفس وشخصيت،رشادت وشهامت، بخشش وسخاوت وساير سجايای انسانی را بياموزدنه کود کستان.

دامن پدرومادراولين محيط مقدس تربيت انسان دردوران کودکی است . خوشبخت قرزندانيکه پدران و مادران پاکدل وبا ايمان بخوبی درتربيت ايشان کوشيدند وکودکان راازاول با فضيلت بارآوردند . دين مبين اسلام به چنين پدرومادری احترام بسيارکرده واحسان به آنان را بعد ازپرستش خدا توصيه فرموده است، به فرزندان سفارش کرده  که دربرابرآنها مؤدّب ومتواضع باشند وبه پاس تربيت درباره پدرومادر دعای خير کنند .

پدران ومادران ازنظردينی و علمی موظفند درراه احترام به کودکان واحياء شخصيت آنان ازتمام فرصت ها استفاده کنند وازعملی که مستقيم يا غيرمستقيم موجب تحقيروتوهين فرزندان است اجتناب نمايند، زيرا اهانتهای دوران کودکی،شخصيت واستقلال طفل رادرهم می شکند واورادچاربيماری"عقده حقارت"      می کند. گاهی اين حالت روانی تا پايان زندگی باقی می ماند ودربعضی ازمواقع بيمارراازصراط مستقيم منحرف نموده وعملااورا به کارهای ناپسندواميدارد. يکی ازوظائف اولياء ، درراه پرورش صحيح شخصيت کودکان حفظ عدل وتوازن بين آنها است . پدران ومادرانی که چند فرزند دارند لازم است درطرزرفتارو کفيت احترام نسبت به هرکودکی مراعات شخصيت سايرکودکان خود را بنمايند، تمام آنها را عملاً فرزند خود بحساب آورند و با همه عادلانه و بطور متساوی رفتار نمايند .

حضرت علی(ع) بدون مبالغه يک انسان کامل ويک شخصيت نمونه ای درجهان بشريت است. کليه صفات انسانی وملکات فاضله اخلاقی بنحواکمل دروجود اين مرد الهی آشکاراست . اومعلم مدرسه انسانيت ومثل اعلای بشرمتکامل است.دوست ودشمن،مسلم وغيرمسلم وخلاصه هرکس که تاريخ درخشان زندگی اين رادمرد رامطالعه کنددربرابراوسرتعظيم فرودمی آورد.اين شخصيت بزرگ الهی درکمال صراحت به پرورشهای دوران کودکی خود تکيه می کند وازتربيت های عاطفی وعقلی خويش که درخردسالی فرا گرفته سخن می گويد وبه مربی لايق وبزرگوار خود يعنی پيغمبرگرامی اسلام (ص) مباهات می نمايد .

 

سه شنبه: 1392/11/1- 19ربيع الاول1435-21ژانويه2014

 

مذاکرات ژنو2 وحضورکشورهاي جنگ افروز - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 10:55 قبل از ظهر

1024x768

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مذاکرات ژنو2 وحضورکشورهاي جنگ افروز             

 اسدالله افشار

 

خبرگزاری‌ها ازتشکیل نشست ژنو۲ برای بحران سوریه دردوم بهمن‌ماه خبرداده‌اند.ائتلاف ملی»که تشکل اصلی علیه دولت بشاراسداست درنشست ژنو۲شرکت خواهدکرد.اين تشکل دارای۱۲۰عضواست ومرکزآن درترکیه مي باشد.دولتهاي آمریکا،عربستان،ترکیه وقطرخواهان شرکت ائتلاف ملی درژنو ۲هستند. درسوی دیگرایران، روسیه وسوریه درنشست خود درمسکو برای هماهنگی مواضع تشکیل جلسه دادند وگفتگو کردند.

عليرغم مخالفت آمریکا ودولت عربستان باحضورايران دراين نشست ، دولت‌های روسیه،آلمان وانگلیس با بیان اهمیت جایگاه ایران درخاورمیانه ودر موضوع بحران درسوریه، خواهان دعوت رسمی ازجمهوری اسلامی ایران برای شرکت درنشست ژنو۲ شده‌اندكه اين امرنيزمحقق گرديدوايران نيزدراين نشست فعالانه حضوري دلگرم كننده براي دفاع ازحقوق ملت مظلوم وبي دفاع سوريه خواهدداشت. کنفرانس ژنو۲برای حل بحران سوریه بايدواقعیت هارامدنظرقراداده وازحقوق ملت سوريه بدون قيدوشرط حمايت ودفاع نمايد. كارشناسان معتقدند اين كنفرانس بايد نكات زيررا براي دستيابي به يك صلح پايدارمنظورنظرقراردهند:

1-بحران سوریه راه‌حل نظامی نداردوباید ازطریق سیاسی وگفتگو پایان یابد.2-آتش‌بس فوری ضروری‌ترین اقدام برای آغازمرحله سیاسی وادامه گفتگوها تا رسیدن به راه‌حل نهایی است.3- احترام به آراء مردم این کشورازطریق برگزاري انتخابات ملی وآزاد.4- ضرورت ممانعت ازادامه خشونت توسط گروه‌های تروریستی درداخل سوریه. 5- تعهد قدرت هاي درگيربرعدم تجهيزگروه هاي تروريستي وخلع سلاح آنان.6- امنيت وآزادي حق مردم سوريه است وبايد اين مهم دراين نشست تأمين گردد.7- خواست جامعه جهاني خاتمه جنگ سه ساله درسوريه است و نشست آتي ژنو2بايد اين خواست بين المللي رامحقق سازد.

جان كلام :

کشورسوريه که امروز محل جنگ کشورهاي ديگرشده است، سابقه‌اي بس درازدرتاريخ دارد که مورخان، اين قدمت را به حدود پنج هزارسال پيش ‍ مي‌رسانند. شهردمشق که پايتخت سوريه‌ است رادروازه تاريخ مي‌نامند ومعروف است که اين شهرازکهن‌ترين شهرهاي جهان مي‌باشدکه از8 تا 10هزارسال قبل ازميلاد پيوسته محل سکونت انسان بوده‌است و به اين دليل آن را اولين پايتخت دنيا مي‌نامند. اين کشور با اين تاريخ و قدمت در اين روزها محل دعواي فرقه اي و مذهبي وبين المللي برخي از کشورها شده است به طوري که قدرتهاي بزرگ براي نشان دادن قدرت وتواناييهاي خود و با کمک گرفتن ازکشورهاي منطقه باعث تشديد اين جنگ خواهند شد. مذاکرات ژنو2باحضورپررنگ کشورهاي جنگ افروزدرروزهاي آتي برگزارخواهد شد اما بايد دانست که اين جنگ جزبا کناره گيري کشورهاي مداخله گروسپردن مسئوليت به خود مردم سوريه به پايان نخواهد رسيد.

 

سه شنبه: 1392/11/1- 19ربيع الاول1435- 21ژانويه2014

 

طلوع فجردر17ربيع‌الاول - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 4:37 بعد از ظهر

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  طلوع فجردر17ربيع‌الاول                          

    اسدالله افشار

 

یکم) درباب میلاد حضرت محمد(ص) :

17ربيع‌الاول زمين وآسمان مکه نورباران شدزمین وآسمان مکه نورباران بود و موج عطر گل می‌پیچید، امید زندگی در جان موجودات می‌جوشید، هوا آغشته ازعطر بهاران بود، شبی رویایی به‌شهر مکه می‌خندید، صدای حمد و تهلیل شباویزان خوش آهنگ به سوی کهکشان روانه بود. سپیده دم جمعه ۱۷ربیع‌الاول سال عام‌الفیل، ۵۷۱سال پس ازمیلاد مسیح (مطابق با ۲۸نیسان نوری) درگوشه‌ای ازحجاز و در نزدیکی کانون یکتا پرستی "کعبه" در منطقه‌ای به نام شعب ابیطالب، نوری به سوی آسمان بلند شد و محمد (ص) در حالیکه ذکر"الله‌اکبرالحمدالله کثیرا وسبحان‌الله بکره واصیلا" برلب داشت، گام بر جهان خاکی نهاد. پسری زیباتراز ماه و تابنده تر از خورشید چشم بر جهان گشود، محمد(ص) درحالی متولد شد که پنج ماه ازوفات پدرش عبدالله می‌گذشت و او هیچگاه موفق به دیدارپدرنشد ودردامان پرمهر مادروزیرنظرعبدالمطلب پرورش یافت.

آتشكده آذرگشسب، با طلوع حضرتش، به خاموشي مي گرايد، به نشان فرومردن فروغ دروغين آتش اهورايي، درجلوه جمال الهي وجلال كبريايي. واين"صبح صادق"رسيدن "روز" را نويد مي دهد، پس ازشب ديجور و ظلمت ظلم، پس ازقرن ها قساوت وسالها سفاهت. و با اين ميلاد لرزه وشكاف، دركاخ"كسري"مي افتد،به نشانه اينكه ازاين پس"كعبه"كوي عشق است وسكوي آزادي.وبناي يادبودعدالت وبرابري وتوحيد، وسمبل قيام مردم وقوام امت ورمزخضوع، دربرابرفقط "الله".

به بركت ميلادمحمد(ص) چهره ي جهان دگرگون شد، شرك ها به توحيد مبدل گشت، عبادت خدا جاي اطاعت از طاغوت ها را گرفت، نفاق ها به يكرنگي گرائيد و خصومت ها و دشمني هاي چندين ساله، به "اخوت اسلامي" تبديل شد، مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و عجم، يار هم گشتند و سفيد و سياه برابر گرديدند.

او هرگزدر واژه‏ها نمى‏گنجد وفراترازآن است. انسان‏كاملى كه تمام افلاك و موجودات را خدا به خاطر او آفريد واگراو نبود، هيچ چيز نبود. «لولاك لما خلقت الافلاك‏» والاانسانى كه تا قاب قوسين او ادنى بالا رفت و به جايى رسيد كه‏جبرئيل آن ملك مقرب وواسطه وحى الهى به آنجا هرگزنرسد وبا صراحت‏به او عرض كرد: اگر يك مو بالاتر روم به نور تجلى‏بسوزد پرم. ولى رسول الله رفت و به جايى رفت كه نه در خرد آيدو نه بر ورق نگاشته شود و نه حتى در وهم وخيال! اوست كسى كه‏خدايش درباره‏اش فرمود:«و انك لعلى خلق عظيم‏» پس مابه جاى‏اينكه حرفى بزنيم كه نه آغازش ونه انجامش ما را به جايى‏مى‏رساند چرا كه جز آفريده‏اش وبرادرش كسى اورا نخواهد شناخت‏«يا على ما عرف الله الاانا وانت وما عرفنى الا الله وانت وما عرفك الا الله وانا»پس روااست كه لب فرو بنديم وسخن كمترگوئيم. بيائيم دراين سخن ربانى كه پيامبررا داراى منشى سترگ واخلاقى عظيم معرفى مى‏كند بيانديشيم واززبان روايت نمى ازاين‏اقيانوس پرفيض برگيريم، شايد برخى عزيزان به كار بندند وازرسول الله(ص)الگوى زندگى بگيرند كه قرآن فرمود:«و لكم فى رسول‏الله اسوه حسنه‏» .

ميلاد حضرت محمد (ص) نقطه عطفي درتاريخ کهن انسان وسرآغازي بر تحول زندگي بشري برکره خاکي است روزي که سرآغاز دگرگوني تفکر انديشه ورزوخداگونه انسان برعالم امکان است. ميلاد نبي اکرم(ص) نقطه عطف تحول تاريخ انسان است، تحول درتاريخ و تمدن بشري وفرهنگ عظيم انساني. سرآغازاين حرکت فراگيرازجزيره العرب شروع شد وسپس همه جهان را درنورديد وفرهنگ بشري رامتحول و دگرگون ساخت.

دوم ) درباب میلاد امام جعفرصادق (ع) :

روزولادت رسول اکرم (ص) وروزولادت امام ششم امام صادق (ع) با هم مصادف شده و دوولادت بزرگ در این روز واقع شده است. امام جعفرصادق(ع) روز جمعه، هنگام طلوع فجرو به‌روایتی در روزدوشنبه، ۱۷ربیع الاول سال ۸۳قمری دیده به جهان گشود وعالم انسانی را با انوار طیبه خویش تابناک کرد. پدرش امام محمد باقر(ع) وی را به نام عموی نیاکانش جعفرطیار،"جعفر" نام نهاد، حضرت جعفربن محمد (ع)دارای یک کنیه معروف به نام "ابوعبدالله" ودوکنیه به نامهای "ابواسماعیل" و"ابوموسی" ودارای القاب صادق، صابر، طاهر و فاضل است.مادر گرامی امام جعفرصادق (ع)، فاطمه، معروف به "ام فروه" اززنان نیکوکار عصر خویش بود وازلحاظ فضیلت ومنقبت، سرآمدزنان روزگارخود بشمارمی‌آمد. امام جعفرصادق(ع) مدت۱۲سال، حیات با برکت جدش امام زین العابدین (ع) را درک کرد وازمکتب تربیتی وعلمی وی بهره وافریافت،همچنین آن حضرت مدت ۳۲سال ازوجود شریف پدرش امام محمد باقر(ع) برخوردار بود ودرتمام رویدادهای مهم درکنارپدرارجمندش قرارداشت. مدت امامت امام جعفرصادق (۳۳سال و۱۰ماه) بود و در ایام زندگی با برکتش با خلافت غاصبانه چند تن از خلفای اموی و دو تن از خلفای عباسی معاصر بود.

درخاتمه اين قلم ؛ میلاد مسعود پیامبراکرم (ص) وامام جعفرصادق (ع) را به تمامي مسلمانان جهان خاصه شيفتگان اهل بيت درايران،تبريك وتهنیت گفته واميدواراست جهان بشريت درمسيراين برگزيدگان وآيات نوراني الهي قدم برداشته وبه سرمنزل مقصود نائل آيند. 

 

 

پنجشنبه :1392/10/26- 13ربيع الاول1435- 15ژانويه2014

تروريسم ، امنيت ، باج خواهي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 1:22 بعد از ظهر
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;}

تروريسم ، امنيت ، باج خواهي                             

اسدالله افشار

يكم)تروريسم بين‌المللي يك معضل جهاني است. مهم‌تر آنكه تعداد چشم‌گيري ازاقدامات تروريستي عليه مسلمانان يا در داخل سرزمين‌هاي اسلامي واحيانا مستند يا منتسب به آنان انجام مي‌شود.از سوي ديگر، امنيت ازنيازهاي اوليه زندگي اجتماعي و برخورداري از آن ازآرمان‌هاي ديرين بشري است. كابوسِ وحشتناكِ ترس ناشي ازتجاوز، ظلم و تهديد و ارعاب همواره عامل ناگواري، ركود و نوميدي انسان در زندگي جمعي بوده است. رهايي ازاين كابوس واحساس امنيت در برابرعواملي كه آرامش زندگي وحقوق فرد و جامعه را به مخاطره مي‌افكنده و زندگي وآزادي وآسايش انسان را مورد تهديد قرار مي‌داده، هم وظيفه نخستين و غيرقابل انكارهمه حكومت‌ها، خواه ديني و خواه سكولار است و هم نيازمند تلاش جمعي همه ملت‌ها و بلكه يكايك ابناي بشراست؛ زيراامنيت حالتي نيست كه با فعاليت فردي و يا يك‌جانبه تحقق پذيرد، بلكه دراين راه تشريك مساعي افراد براي تأمين امنيت ملّي ومشاركت همگاني در تأمين امنيت جهاني اجتناب‌ناپذير است.تروريا ايجاد رعب و وحشت نيزازعوامل مهم تهديدكننده امنيت در سطح بين‌المللي است. ازاين‌رو، مقابله با تمام عوامل سلب امنيت درهرشكل وقالبي كه باشدـ ازجمله تروريسم ـ مسئوليت همگاني است؛ زيرا بي‌شك،كليه عوامل تهديدكننده امنيت ازمصاديق «منكر»، يعني زشتي و پليدي و ضد ارزش، هستند و مقابله با آنها مصداق «نهي از منكر» وزمينه تحقق «معروف» خواهد بود.

دوم) ابهام درمفهوم «ترور» و«تروريسم» موجب ناكامي در مبارزه جدّي با آن مي‌شود؛ زيرا ناكامي جامعه بين‌المللي درتعريف «تروريسم»، علتي سياسي دارد، نه فني. دولت‌هاي سرخورده و ناتوان يا آنها كه قرباني جرايم اقتصادي و اجتماعي هستند يا چنين چهره‌اي از خود ترسيم مي‌كنند، از گردن نهادن به تعريفي صرفا شكلي يا مبتني بر واقعيات از تروريسم سر باز مي‌زنند. اين دولت‌ها، بي‌آنكه آشكارا تروريسم را بستايند، تلويحا آن را توجيه مي‌كنند و غالبا آن را آخرين حربه ضعفا به شمار مي‌آورند؛همان‌گونه كه دولت‌هاي سلطه‌خواه و متجاوز با سوء استفاده از قدرت و نفوذ خود در مجامع بين‌المللي و رسانه‌هاي جهاني، تجاوزگري را «دفاع»، و دفاع يك ملت از حق تعيين سرنوشت و حاكميت سرزميني خود را «ترور، خشونت و تهديد» مي‌نامند؛ آنچنان‌كه در برخورد اسرائيل غاصب عليه ملت مظلوم فلسطين و «حزب‌اللّه» لبنان صورت مي‌گيرد.

سوم)درتبليغات مافيايي تروريسم، اثري وحرفي ازدموكراسي،آزادي،عدالت، علم، فرهنگ، ادبيات، هنر،سياست وحتي بازيهاي برابرنيست. هرچه هست،رگويي وتوهين وتحقير است.خط دادنها وخط خوردنهاوخط زدنهاوخط كشيهاي قرون وسطايي است.

هرچه هست،رسيدن سريع،نامشروع،غيردموكراتيك، باج خواهانه وطلبكارانه، به سوي قدرت سياسي است بدون اين كه حداقلهاي پرنسيبها وبازيهاي سياسي يا حتي نظامي، درنظر گرفته شود. بازي، هرچه هست، ازنوع يك طرفه ومفت بري تمام عياراست!نگاهي به تبليغات روزمافياي تروريسم ، گوياي حساسيت ونگراني شديد سياستهاي مافيا دردوران جديد است. مافيايي كه براي به دربردن تروريسم اززير تيغ دموكراسي ومردم، به هرترفند ودستاويزي چنگ مي زند تا شايد چند صباحي برعمر تروريسم و باج خواهي، بيافزايد.

چهارم) تروريسم درتاريخ جوامع بشري هميشه بوده، اما چيزي كه آن را مرگبارتر كرده، توليد سلاح هاي مدرن است و بدين خاطر ما آن را يك پديده نوظهور در جوامع اسلامي مي ناميم كه متأسفانه تبديل به يك فرهنگ اعتقادي در ميان قشري ترين افراد شده است و به همين دليل، هم ابعاد گسترده و بي سابقه اي يافته است و هم مردم بي گناه غيرنظامي و دور از صحنه نبرد را هدف مي گيرد.همه اين ويژگي هايي كه برشمرديم، دقيقا از زماني عارض جامعه بشري شده است كه ايالات متحده آمريكا پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 به منطقه لشكركشي كرده است.

پنجم) دربد زمانه‌ای زندگی می‌کنيم!در زمانه‌ای که بانکداران و نزولخواران جهانی که هراس انگيزترين نظام تا بن دندان مسلح امپرياليستی تاريخ را هدايت می‌کنند امروز مدعی بسط آزادی و دموکراسی درجهان شده‌اند.

والبته مردم وجامعه آمريکاخوداولين قربانيان اين هيولای جديد الخلقه‌اند. هيولايی که امروز با شعارمبارزه باتروريسم درپی تحقق بخشيدن به مخوفترين نظام توتاليترتاريخ بشراست. نظامی که با بردن دوربين‌های جاسوسی وميکروفونهای شنود به اعماق خانه‌‌ها وکنترل ذهن‌ها با هزاران کانال تلوزيونی ماهواره‌ای در پی ايجاد جامعه ١٩٨٤ جورج اورول درنيمه نخست ازاولين دهه هزاره سوم ميلادی است.

آری! در بد زمانه‌ای زندگی می‌کنيم!درزمانه‌ای که بنيادگرايان ارتجاعی دست دردست باندهای مخوف تجارت مواد مخدر، امروز مدعی استقلال طلبی و عدالت خواهی و مبارزه با "امپرياليسم" شده‌اند. والبته مبارزه ضد امپرياليستی!! آنان منفجر کردن اتوبوس‌های حامل شاگردان مدرسه و توريستها و يا زنانی است که برای خريد از خانه خارج شده‌اند،ويا انفجارمراسم عروسی ومنفجر کردن خانه‌های مسکونی است که در آنها زنان و کودکان بی‌گناه زندگی می‌کنند. ننگ و نفرت ابدی براين باصطلاح "مجاهدان ضدامپرياليسم" و جهادشان وسازمانهای جهنمی که آنها راهدايت می‌کنند.چه کسانی رامی‌خواهند فريب دهند؟ وگمان می‌کنند تا به کی مردم دنيا فريب اين بازی مشمئزكننده آنهاراخواهند خورد؟

 

چهارشنبه: 1392/10/25- 13ربيع الاول1435- 15‍ژانويه2014

تعميق بصيرت، وحـدت ود شمن شنا سي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:50 قبل از ظهر
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

تعميق بصيرت، وحـدت ود شمن شنا سي              

اسدالله افشار

 با وقوع انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷، حساسيت دشمنان اسلام براي ايجاد اختلاف و پراكندگي در ميان مسلمانان بيشتر شد. بنابراين حضرت امام خميني(ره) با درك اين موضوع كه دو مذهب تشيع و تسنن كه از پيروان زيادي در سراسر جهان برخوردار هستند، هر اندازه بتوانند ديدگاه‌هاي خود را به يكديگر نزديك كنند، تأثير بسيار مهم و ارزشمندي دراعتلا وعزت وسربلندي مسلمان درجهاني كنوني خواهند داشت و توطئه‌هاي هرروزه آن‌ها را نقش برآب خواهند كرد،روزهاي دوازدهم تا هفدهم ربيع الاول را تحت عنوان «هفته وحدت» نام گذاري كردند. ويكي ازمهم‌ترين راه‌هاي ايجاد وحدت ميان جامعه مسلمين را عرضه نمودند.

گرامي باد هفته ي وحدت، كه در آن ميثاق ها تحكيم مي شود، پبمان ها استوارترمي گردد، خون ها درهم مي جوشد، دست ها و بازوها درهم قرار مي گيرد، چهره ها بر يكديگر لبخند پبروزي و صفا مي زند، قشرها همه باهمند، امت، يكپارچه و منسجم است و شيعه و سني، به ياد سالروز ميلاد رسول گرامي اسلام (ص)، با هم و در كنار هم، دريك راه و به سوي يك هدف سرود وحدت مي خوانند.قبله ي مشترك، رسول مشترك، كتاب واحد و رهبر واحد، وحدت بخش قشرهاي اين امت است. گرامي باد هفته وحدت، سالروز ولادت پيامبر رحمت و مربي انسانها و سفيرگرانقدرالهي به سوي مردم.گرامي باد هفته وحدت كه در بردارنده ولادت ششمين پبشواي شيعه است.گرامي باد هفته ي وحدت،كه خنثي كننده ي توطئه هاي دشمنان،درمسير     تفرقه افكني است.

وحدت ويكپارچگى مسلمانان ولزوم اتحاد واتفاق كلمه ميان ايشان بلكه ضرورت توحيد كلمه برمحوركلمه توحيد براى همه موحدان وخداپرستان روى زمين،ازتعاليم وآموزشهاى اساسى آيين اسلام وازاصول فرهنگ قرآنى است.قرآن كريم يكى ازعمده ‏ترين وسازنده ‏ترين اهداف رسالت رسول اكرم(ص)راتأليف قلوب وايجاد انس وتفاهم به جاى خصومت ودشمنى بيان مى‏داردواگركسى درتاريخ، به ديده عبرت بنگرد اين معنى راازشاهكارهاى رسالت محمدى (ص)مى‏يابد.«واعتصموابحبل الله جميعا ولاتفرقوا:همگى به حبل ورشته خداوندى چنگ بزنيد وپراكنده نگرديد.»

طرح انديشه«وحدت جهان اسلام‏» يكى ازمشغوليت‏ هاى فكرى ديرينه واساسى حضرت امام (ره) بود كه او در طول دوران فعاليت اجتماعى - سياسى خود چه قبل ازپيروزى «انقلاب‏» اسلامى وچه بعد ازآن لحظه ‏اى از آن غفلت نورزيد.وفادارى صادقانه امام به «وحدت‏» نه تنها او را به برجسته‏ ترين شخصيت انقلابى جهان اسلام تبديل نمود، بلكه او توانست درميان فرقه ‏هاى اسلامى مختلف نيزجايگاه بس رفيعى كسب نمايد.

استراتژى مبارزاتى امام (ره)؛درجهت ايجاد بستروشرايط لازم براى تحقق وحدت و هميارى در جهان اسلام، اصولا روى دومحور عمده تمركزيافته است:«حركت فكرى - فرهنگى‏» و«حركت‏ سياسى - عملى‏». امام (ره) با توجه به مراحل مبارزه،«تعليم وتربيت‏» سياسى رازيربناى حركت ‏سياسى دانسته واولين وظيفه مردم رادر تحقق وتوسعه، امر«تبليغ‏»و«تعليم‏»قرارداده است.

پيام گران سنگ هفته وحدت اين است که بدانيم پافشاري برتاريخ، قشري گري است وبها دادن به اختلافات ظاهري، سطحي نگري. بايد ميراث نبوت را پاس داريم تا به قهقراي جهل و ظلمت سقوط نکنيم. پيام هفته وحدت اين است که بادست اتّحاد و ذهن هوشيار، درسايه دستورات پيامبرخدا وعترت پاک آن حضرت، مجال ازتفرقه افکني بيگانگان بگيريم. پيام هفته وحدت اين است که درسايه قرآن وسنت وسيره رسول اکرم(ص)، وحدت و يک رنگي خود را حفظ کنيم. در سايه امامت و ولايت، صراط مستقيم جمهوري اسلامي را بپيماييم وجزدرمقابل خدا ورسولش براي کسي سرخَم نکنيم.

بدون شک عزت وسربلندی و تعالی هرامت دریگانگی وهم بستگی آنهاست.اتحاد واتفاق بزرگ ترین عامل قدرت وشوکت هرجامعه وامت، ودرمقابل، ذلت وسرافکندگی وسقوط هرامت درتفرقه وپراکندگی آن نهفته است. برهمین اساس حضرت علی (ع)درخطبه 192 نهج البلاغه با بیان سرگذشت امت های پیشین، مردم را به عبرت گرفتن ازسرنوشت آنها وتفکردرعلل تعالی وسقوط آنها، فرا خوانده وبعد ازتحلیل این امر، مسلمانان را به کارهایی که موجب عزت وشوکت وقدرتشان می شود، تشویق فرموده است. آن حضرت چنین می فرمایند:«آن اموری که موجب عزت وشوکت امت های گذشته شد، دوری گزیدن ازپراکندگی و همت گماشتن وتوصیه وترغیب یکدیگربه رعایت هم بستگی بود.آنها ازهرامری که ستون فقرات امتشان را می شکست و قدرتشان راسست می کرد، دوری می گزیدند».

اين قلم اطمينان دارد همان‌گونه که تاکنون مردم آگاه وولايتمدارايران اسلامي خود را به عنوان الگوي مناسب وحدت وهمـدلي بـراي سـايـر مسلمانان جهـان معرفي کـرده انـد، با تعميق بصيرت، وحـدت و دشمن شناسي خودکماکان توطئه‌هاي استکبار جهاني وضد انقلاب داخلي و خارجي را با هوشمندي، اقتدار و صلابت خنثي نموده و با حضور خود در صحنه هاي مختلف دفاع ازاسلام وانقلاب زمينه برپايي حکومت عدل جهاني را فراهم خواهند آورد.

 

 

سه شنبه : 1392/10/24- 12ربيع الاول1435- 14ژانويه2014


سوريه؛ ‍ژنو2وتحليل ها - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:25 قبل از ظهر

  سوريه؛ ‍ژنو2وتحليل ها                  

   اسدالله افشار

مرکزآوارگان درسازمان ملل باهشداردرباره قحطی سوریه گزارش داده است که هم‌اکنون ۵۲ میلیون نفر آواره جنگی درجهان وجود دارند که بیش از۶ میلیون نفر آنان را شهروندان سوریه تشکیل می‌دهند. در این آمار تعداد پناهندگان سوری به کشورهای همسایه، در لبنان بیش از۸۰۰ هزار نفر، دراردن ۶۰۰ هزار نفر و در ترکیه بیش از۵ر۲ میلیون نفرگزارش شده است. درخواست سازمان ملل جمع‌آوری ۵ر۶ میلیارد دلار برای کمک به آوارگان سوریه است که به آن نیاز فوری دارد. سازمان جهانی غذا نسبت به خطر قحطی درسوریه هشدارداد واعلام کرد اگربحران جنگ دراین کشورادامه یابد، تا یک سال دیگر۷۵ درصد سوری‌ها به کمک خارجی‌ وابسته خواهند بود. این سازمان اوضاع سوریه راوخیم‌ترین بحران انسانی دهه‌های اخیر توصیف و اعلام کرد که حدود نیمی از جمعیت سوریه درمرز گرسنگی قراردارند و حدود یک سوم مردم به صورت مبرم وفوری به کمک غذایی نیازمند هستند.هم‌اکنون سازمان‌های امدادرسان بایدحدود هفت میلیون سوری رازیرپوشش بگیرندوبخصوص به وضعیت بحران‌‌زده کودکان ودانش‌آموزان رسیدگی کنند.

كارشناسان معتقدند؛سقف ادامه جنگ درسوریه به انتها رسیده است.اگرچه هنوزچند کشورعربی با دلارهای نفتی شبکه‌های تروریستی را درداخل سوریه، لبنان وعراق هدایت می‌کنند وهرروزامواج ترور،کشتار و انفجار دراین کشورها خبرسازاست. واقعیت این است که بعد ازسه سال،غربی‌ها (آمریکا واروپا) دریافته‌اند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد.قراراست کنفرانس ژنو2 برای مذاکره درباره یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه، پس ازتعطیلات ژانویه در22همين ماه تشکیل گردد.تلاش‌ها تاکنون به دلیل‌ تأخیرهایی که بالاخص از ناتوانی آمریکا در ترغیب رهبران اپوزیسیون سوریه برای شرکت درمذاکرات ، ناشی می‌شدند ، خدشه‌دار شده‌اند. هنوزمشخص نیست چه گروهی اپوزیسیون را نمایندگی کرده وچه گروهی نیزنمایندگی دولت را عهده خواهند داشت. اما آنچه دراين خصوص مهم است ؛ حضور و شرکت بازیگران کلیدی ذینفع درمناقشه سوریه درگفت‌و‌گوهای صلح ژنو2حیاتی است.تنهاکنفرانسی که شامل تمام طرف‌های عمده در سوریه، منطقه وجهان است می‌تواند راه‌ را برای نیل به صلح هموارسازد. همکاری اخیربین روسیه،آمریکا وایران برای ترغیب دولت سوریه به نابودکردن تسلیحات شیمیایی‌اش ، مایه دلگرمی است.

صاحب نظران به اين نكته كليدي اذعان دارندكه؛گفت‌و‌گوهای ژنو2اگرتمام طرف‌های ذینفع مربوطه به مانندایران،اسدورهبران اپوزیسیون درآن شرکت جویندمی‌تواندثمربخش باشد.

این گروه بایددعوت به یک آتش‌بس واقعی نمایدکه ازپشتیبانی قدرت‌های منطقه‌ای وبین‌المللی برخورداراست.آنچه دراين كنفرانس بايد مدنظرباشد و شركت كنندگان برآن پاي فشارندتازمينه هاي تحقق يك وفاق به وقوع پيونددعبارتست از:

1- ازتجزیه سوریه جلوگيري به عمل آيد؛2-توسط تمهیداتی کینه‌توزی‌های فرقه‌ای کاهش يابد؛3- ساختارهای کلیدی دولتی، نظامی وامنیتی باید حفظ شوند ؛4- عناصرتروریست وافراطی به حاشیه رانده شوند؛5- بایدازکمک‌های بشردوستانه برای کاهش رنج‌های مردم غیرنظامی حمایت کنند ؛ 6- برای پرداختن به چالشهای امنیتی کنونی وآتی درمنطقه،یک مکانیزم همکاری منطقه‌ای ايجادوآن راموردبررسي قراردهند.

درتحليل ديگربرخي ديگرازتحليلگران براين باورندكه ؛درآستانه برگزاری کنفرانس ژنو2 شرایط کنونی نسبت به گذشته تاحدود زیادی تغییرکرده است ازجمله اینکه،متحدسوریه به‌ویژه ایران وروسیه درحوزه دیپلماتیک به پیروزی رسیده‌اند ومانع بروزیک جنگ علیه سوریه ازسوی آمریکا ومتحدان غربی‌اش شده‌اند. به عبارت دیگر،آمریکایی‌ها درپرونده سوریه ازگزینه نظامی فاصله گرفته‌اند وراه‌حل سیاسی را به گزینه نظامی ترجیح می‌دهند که این مسئله برای واشنگتن نوعی شکست سیاسی- نظامی محسوب می‌شود.به همین دلیل مقامات کاخ‌سفید می‌کوشند با دردست گرفتن نبض کنفرانس منافع خودراتأمین کنندتا بازنده ازمیدان خارج نشوند و شکست سیاسی خود را به نوعی جبران کنند.

نكته آخر:

ممانعت آمريكا ازحضورايران درژنو2 حاكي ازرويكردنه چندان واقع‌گرايانه ايالات متحده درامور ديپلماتيك است وبه نظرمي‌آيد تصميم اين قدرت بيانگرنوعي بي‌منطقي درمعادلات سياسي است.آمريكا بايددرنظر داشته باشد كه جمهوري اسلامي ايران كشوري قدرتمند در منطقه بوده كه تصميمات وحضورآن درامورمرتبط با منطقه تأثيرگذاراست و مي‌تواند برروند هرمذاكره‌اي تاثيرات جدي داشته باشد.حضورايران درمذاكرات مربوط به عراق وافغانستان نشان مي‌دهد كه هيچكدام ازدول منطقه نمي‌توانند نقش مهم ايران درخاورميانه و همسايگانش را ناديده بگيرند.چه بسا ناديده گرفتن اين كشور درمسيرهرمذاكره‌اي دولت‌هاي درگيررا به بن بست خواهد كشاند. جان كلام اين كه؛ عدم حضورايران درژنو2 بي‌شك اين مذاكرات را بي‌نتيجه خواهد ساخت. زيرا جمهوري اسلامي كشوري است كه در خاورميانه حضور جدي داشته و بي‌توجهي به اين قدرت و عدم حضور آن در هر معادله سياسي، سايردولت‌ها را با سردرگمي روبه‌روخواهد ساخت.

 

جمعه : 1392/10/20-  8 ربيع الاول1435- 10‍انويه2014

ویروس ایدزدراقتصاد کشور - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 2:55 بعد از ظهر

 ویروس ایدزدراقتصاد کشور               

  اسدالله افشار

پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فسادکرسنت ، اختلاس‌های پی‌در‌پی ، خرید و فروش سئوالات کنکور، سلطان شکروفولاد ، زمین خواری کلان ، فساد۳هزارمیلیاردی ودرنهایت بابک زنجانی همه وهمه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری درمورد مبارزه بامفاسد اقتصادی دارد .

اينك باتوجه به شرائط حساس جامعه و نامه چند روزاخيررییس‌جمهور به معاون اول خودمبني بر"اقدامات لازم برای شناسایی ومجازات کسانی که باتبانی وسوءاستفاده ازامتیازات خاص،زمینه ویژه‌خواری ودرآمدهاي

 غیرموجه رافراهم کرده‌اند ، دراولویت کارقرارگیرد؛ وموارد سوءاستفاده ازشرایط تحریم مورد رسیدگی وبرای حراست ازحقوق مردم وبیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد وگزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد" ؛ اين قلم بنابروظيفه شرعي ورسالت ذاتي مطبوعاتي خود مواردي رادرباب فساداقتصادي مطرح ويادآوري مي نمايد :

يكم) فساد اقتصادي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است ازفساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظيرسرطان وياايدزكه بطور بي‌رحمانه ازيك سازمان به سازمان ديگرواز يك نهاد به نهاد ديگرسرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود راتحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود.رواج فساد اقتصادي به درستي به عنوان يكي ازمهمترين موانع درراه پيشرفت هاي موفقيت‌آميزاقتصادي، براي كشور برشمرده شده است.

دوم) سطح بالاي فساد اقتصادي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري واقتصادي را ازشكل مولد آن به سوي رانتها وفعاليت هاي زيرزميني سوق دهد فساد اقتصادي مي‌تواند موجب پرورش سازمانهاي وحشتناكي مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگيريكي ازنشانه‌هاي ضعف حاكميت است وعملكرد ضعيف حاكميت مي‌تواند روند رشد وتوسعه اقتصادي راروبه تحليل برد.

سوم) فساداقتصادی پدیده ای چندبعدی است . بدین معنی كه گسترش فساد اقتصادی به كارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی بازمی گردد.به عبارت دیگر،درشرایطی كه عموم جامعه فساد راپذیرفته اند وآن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود.

چهارم) مهمترین عوامل بروز فساد اقتصادی دركشورعبارتند از:

1- حجم بزرگ اقتصاد دولتی ؛ 2- وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی ؛ 3- وجود مشكلاتی درساختارهای اداری و مدیریتی و مالی ؛ 4- عدم نظارت پذيري سيستم ؛ 5- عدم انگیزه‌های ارزشی و اعتقادی و دینی درمدیران یامسئولان مالي واداري؛6-عدم توزیع عادلانه امكانات درساختارسیستم(پرداخت دستمزدها، اختصاص امكانات رفاهی، ارائه برخی امتیازها ومواردی ازاین قبيل)؛ 7- وقانون گريزي . 

پنجم) راهكار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است كه همه عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی تغییركند. كوچك شدن حجم دولت،تقویت نظارت‌پذیری وقانون‌پذیری، افزایش انگیزه كاركنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله این عوامل است.هر گونه اهمال، سستی و مصلحت‌اندیشی درمبارزه با فساد، به‌ویژه درمواردی كه مفسدان دررأس نظام ودررأس دستگاه‌های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می‌شود.بنابراین همان‌گونه كه رهبرمعظم انقلاب بارهاتأكيدفرموده اند،هیچ توجیه اي وجود ندارد كه مسئولی برای خود درحوزه‌های قدرت و سیاست حاشیه امن ایجاد كند و مصلحت‌های سیاسی یا قومی و قبیله‌ای یا گروه و جناحی، افراد را در حاشیه امن قرار دهد.

ششم)اگرهمه اقدام‌های لازم برای مبارزه با فساد رابه كار بگیریم،فساد اقتصادی كاهش می‌یابد.دردنیای امروز هستندكشورهایی كه باحداقل فساددرسیستم مالی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، اما متأسفانه درجمهوری اسلامی ایران، با وجود تفكرها ونگرش‌های دینی وارزشی وانقلابی ونظارتی،مسئولان هنوز نتوانسته‌اند آ‌ن‌طور كه شایسته ودر شأن این نظام است،ازفساد اقتصادی جلوگیری كنند ومتأسفانه دراین حوزه هنوزبا آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله زیادی داریم.

جان كلام:

آنچه روشن به نظر می‌رسد،این نکته است که دستگاه ایمن‌سازی نظام اقتصادی کشور به هر علتی ناتوان شده است و یارای مقابله با بیماری‌های اقتصادی کشور را ندارد.این موضوع درساده‌ترین شکل ممکن آن موجب بروزبیماری مزمن مفاسداقتصادی درکشورشده است که صدمه ولطمه اصلی آن به سرمایه‌های اجتماعی کشورومیزان اعتماد عمومی نسبت به دولت برمی‌گردد.درنهایت باید گفت جدیت درمبارزه بامفاسد اقتصادی تنها با ریشه کن کردن ویروس ایدز در اقتصاد کشورمحقق خواهد شد.باحذف این ویروس، دستگاه‌های ایمن‌سازبه طورخودکاربا هربیماری اقتصادی و مفسده‌ای مقابله خواهند نمود. 

 

 

پنجشنبه : 1392/10/19- 7ربيع الاول1435-9ژانويه2014

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

اين است واقعيت هاي مصر - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 3:39 بعد از ظهر
  اين است واقعيت هاي مصر                           

      اسدالله افشار

قاهره وشهرهاي مختلف مصر،اين روزها شاهد تظاهرات مردم هستند، مردمي كه با اين تظاهرات وتجمعات، خشم واعتراض خودرانسبت به عملكردكودتاچيان حاكم ابرازمي‌دارند.تظاهركنندگان كه ازگروه‌ها واحزاب سياسي گوناگون واقشارمتنوع مي‌باشند،باسردادن شعارهايي مي‌گويند دولت دست نشانده نظاميان بايد بركنار شود. دولت كودتا درمصرجماعت اخوان المسلمين را گروه تروريستي اعلام کرده است ازاين پس هرگونه تظاهرات اعتراضي اين گروه غيرقانوني است وهرشهروند مصري که درآن شرکت کند،به 5 سال حبس محکوم مي شود.ازديگرسودولت مزبور همچنين روزنامه حزب عدالت و آزادي را توقيف کرده است.

با اين حال به نظرمي رسد بايد تحولات مصررا براساس واقعيت هاي اين کشورتحليل نمود. واقعيت هاي مصر اين است :

1- مصريان هرگونه تلاش براي خاموش کردن صداي يک جريان سياسي را در مصر نمي پذيرند.2- حذف جريان سياسي اخوان المسلمين درمصرغيرممكن است؛چراكه اين جريان سياسي يک جنبش فراملي است وحدود9 دهه تجربه كارسياسي دارد و شاخه هاي آن سال هاست که درکشورهاي اردن، ليبي، سوريه، قطر، ترکيه، يمن و... علني يا زيرزميني ريشه دوانيده است.3- كارشناسان معتقدند؛ اخوان المسلمين اگرچه سال گذشته قرباني يک کودتاي نظامي تمام عيارشد،اما خود نيزدرفرصت سوزي وميدان دادن به عوامل اين کودتا نقش داشت.4- دخالت بيش ازاندازه ارتش درروند سياستگذاري به آشوب دركشوردامن زده و به‌رغم ادعاهاي خود، با كارشكني درامورسياستگذاري‌هاي اخوان، ازمصري‌ها سلب آرامش شده است.5- اشتباه جدي نظاميان اين است كه قصددارند تا ازطريق سركوب شرايط را آرام سازند، درصورتي كه اين استراتژي نتيجه عكس داشته و به روند خشونت دامن مي‌زند.6 - نظاميان پايگاه خود درميان مردم راازدست داده واين مردم هستند كه آينده مصر را رقم مي‌زنند.7- شکاف دین ودولت، شکاف نظامیان وسیاستمداران، شکاف فقیروغنی، سه شکاف عمده درجامعه مصرمي باشد.8- واقعیت این است که کانون اصلی قدرت درشش دهه گذشته مصرارتش بوده است. حالا این کانون قدرت وقتی تحولی رخ می‌دهد وجزیی ازقدرت درمکانیسم تاریخی دراختیار رقیبش قرارمی‌گیردآیا خواهد نشست و نظاره‌گر صرف صحنه خواهد بود؟ نه. 9- نظاميان درصدد هستند به مردم مصر اين پيام را برسانند كه اگر براي ادامه انقلاب اصرار داشته باشند با مشت آهنين ارتش مواجه خواهند شد. صحنه‌هاي تكان دهنده‌اي از ضرب و شتم وحشيانه تظاهر كنندگان در حوادث روزهاي اخير، نه تنها رويدادهائي غيرمنتظره نبودند بلكه اقدامي كاملاً حساب شده بود تا تصميم ارتش به مردم تفهيم گردد و همه بدانند در مقابل نظاميان بايد تسليم شوند و دست از خواسته‌هاي خود بردارند.

10- آنچه اين روزها درمصررخ مي‌دهد، نقشه راه پيش روي قدرت‌هاي زياده خواه وسلطه‌گرغربي براي كل منطقه خاورميانه است.آمريكا وسايردولت‌هاي استعماري غرب براي تأمين منافع ملي خود وهمچنين براي بلعيدن كامل اين منطقه وتضمين بقاي وتثبيت رژيم صهيونيستي آماده شده‌اند.11- بیش از۲۰ هزارنفر زندانی سیاسی وکشته شدن بیش از ۵ هزار نفر از مردم مصر در درگیری‌های خیابانی، سقوط اقتصاد ملی و مشکلات فراوان معیشتی مردم، رشد تضادها درمواجهه با حاکمیت وادامه تقابل‌ها شکاف وسیع سیاسی، اجتماعی در مصر به وجود آورده است که مشکلات حاکمیت نظامی برآمده ازکودتا را مضاعف ساخته است. مردم مصربه طور عمومی خسته شده‌اند وآشفتگی درکشورخود را بر‌نمی‌تابند.12- پيش نويس قانون اساسي مصر در حالي قرار است به همه پرسي گذاشته شود(درروزهاي24و25دي ماه-14 و15 ژانويه 2014 ميلادي) كه برخي گروه‌ها آن را ضامن پيشرفت دموكراسي مي‌دانند،امابرخي ديگر محتواي اين پيش نويس را تحت تأثيرمنافع نظاميان ارزيابي مي‌كنند وبا آن مخالفند.

حال بايد منتظرماند و ديد مردم مصرچه رفتاري درقبال همه پرسي پيش نويس قانون اساسي خواهند داشت.

درصورتي كه اين همه پرسي بااستقبال ضعيفي روبروشود، كشمكش‌هاي سياسي دراين كشور نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه مي‌تواند ابعاد گسترده‌تري به خود بگيرد.

 

يكشنبه :1392/10/15- 3ربيع الاول1435- 5ژانويه2014

سه سوگ در سه فرازتاريخي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 2:45 بعد از ظهر

  سه سوگ در سه فرازتاريخي                     

  اسدالله افشار

با دلی مالامال ازتأ لم وتأثررحلت جانسوزپیامبرنورورحمت ، بهانة خلقت حضرت محمد (ص) وشهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) را در28 صفر و آخرين روزازهمين ما ه را كه مصادف با سالروزشها د ت پیشوای هشتم ، خورشید تابان آسمان پرنورایران ، غریب آشنا ، نگین خراسان ، شهد شیرین مشهد ، حضرت امام رضا(ع) مي باشد؛به شيعيا ن سراسرعا لم تسلیت وتعزيت گفته وبه همين منا سبت سه نكته را درسه فرازكه به اين انسانهاي نمونه وبرگزيده اختصاص دارد ، مورد اشاره قرارمي دهيم .

فرازاول- دربا ب حضرت محمد مصطفي (ص) :

آخرین رسول حق مهرسکوت برلب می نهد وجبرائیل درحریم ملکوت گوشه عزلت می گزیند چرا که اینک خاک پیکرآن پاک را درخود نهفته و عرش اعلی وبهشت ابقی جان عزیزش راپذیرا گشته است. ازاین پس درهای آسمان بسته است، ازاین پس جزبه مدد نورستارگان امامت درشب تاریکی که با غروب خونرنگ دهم محرم سال 61 هجری آغاز شده است نمی توان راه جست و یافت. تا کی باشد که شمشیر آخته دوازدهمین پیشوا ورهبر، همنام آخرین رسول حق این تیرگی را بشکافد و خورشید راستی وعدالت را بردیدگانمان بنشاند. چگونه می توان از این روح پاک و جان رسیده به افلاک سخن گفت؟ آنچه ما مسلمین، پیروان این آخرین پیامبر الهی می گوئیم و می نویسیم با عشقی بزرگ و شناختی اندک همراه است وآنچه اسلام شناسان غربی وغیرمسلمان می گویند ومی نویسند با شناختی سترگ و برگرفته از برگه های تاریخ و بی عشقی هر چند اندک توام است. کجا می توان وصف این بزرگ مرد را یافت که عشقی سترگ و شناختی بزرگ با آن همراهی کند. کجا می توان آینه تمام نمای حبیب خدا را یافت ودرچهره درخشان آن پاک اهورایی نگریست. بی شک جزدرنهج البلاغه کلام شگفت آورامیرمومنان علی بزرگ، نمی توان وصف راستین و چهره بی آلایش رسول حق، پیامبرختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) را یافت. درکلام امیرالمؤمنان هیچ وصفی بدون تفکروهیچ ستایشی بی اساس نمی توان یافت. درسخن ایشان هر چه هست راستی برخواسته ازآگاهی و دانش است وکجا می توان دو جان را چون پیامبر و علی (علیهماالسلام) به یکدیگر نزدیک یافت،  نزدیک نه ! آشنا و هم خانه وهم اصل و یک ریشه یافت. چه جان علی جدای از جان پیامبر نیست. علی دردامان پیامبر رشد کرده و بالیده و پیامبر بر سینه علی  ودر آغوش آن یارترین یارجان به جان آفرین تسلیم کرده است.

در عظمت آن حضرت همين بس كه خداوند متعال درقرآن مجيد اورا با تعبير«يا ايّها الرّسول» و«يا ايّها النّبى» مورد خطاب قرارمي دهدواورا به عنوان انسانى الگوبراى تمام جهانيان معرّفى مي نمايد:«لَقَدْ كانَ لَكُم في رَسُول اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ:در سيره و سخن پيامبرخدا براى شما الگوى نيكويى است.»اوبه حقّ داراى اخلاقى كامل وجامعِ تمام فضايل وكمالات انسانى بود.خدايش او را چنين مي ستايد:«إِنّك لَعَلى خُلُق عَظيم:اى پيامبرتوداراى بهترين اخلاق هستى.» «وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ:اگر تندخو و سخت دل مي بودى مردم ازاطرافت پراكنده مي شدند.» ازاين رو، يكى ازمهمترين عوامل پيشرفت اسلام، اخلاق نيكووبرخورد متين وملايم آن حضرت با مردم بود.

فرازدوم- دربا ب حضرت امام حسن مجتبي (ع) :

امام حسن مجتبی (ع) در شب نیمه رمضان سال سوم هجری در مدینه چشم به جهان گشود و حدود هفت سال از دوران زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را درک کرد و پس از آن حضرت حدود سی سال با پدر بزرگوارشان علی بن ابی طالب علیه السلام ملازمت داشت. بعد از شهادت امیرالمؤمنان (ع) به مدت ده سال عهده دارمقام امامت بودند ودر28 صفرسال پنجاه هجری درسن 47 سالگی به دستورمعاویه بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اَشْعَثِ بنِ قِیس مسموم شد وبراثرهمان زهربه شهادت رسید.

درميان امامان واهل بيت غريب تروتنهاترازحسن بن علي را نمي توان يافت.امام حسن(ع)به مدت ده سال تمام گرفتارغربت و پيمان شكنيهاي مردم بود، به گونه اي كه درطول اين مدت نتوانست افكاروانديشه هاي والاوعميق خود را كه ازپدروجدّ بزرگوارش آموخته بود را براي مردم تبيين كند.ازيك طرف جفاي مردم وازطرف ديگردسيسه ها وتبليغات منفي معاويه،دست به دست هم داده بودند تاغربتي جانكاه رابراي امام رقم بزنند.ازاصحاب وياران اندك اومي  توان به عمق مظلوميتش پي برد، آنگونه كه گفته مي شود تعداد ياران اوازبيست نفربيشترنبوده است!مهمترين حادثه درزندگي امام حسن عليه‌السلام جريان صلح معاويه با آن حضرت است. تحليل اين حادثه ضروري به نظر مي رسد زيرا خود امام صلحش را حجتي برآيندگان مي‌داند؛ يعني بر اساس عملکرد حضرت، وظيفه انسان نيز در شرايط مشابه با آن زمان، صلح و مصالحه است.

بررسي مقدمات و شرايط و عللي که صلح را ايجاب کرد و دقت در کيفيت وقوع صلح و مواد صلحنامه و موشکافي نتايج شيرين صلح براي جناح حق و ضربه‌هاي سهمگين آن بر جناح باطل به‌خوبي روشن مي‌کند که صلح آن حضرت در حقيقت انقلاب سبزي بود که زمينه انقلاب سرخ حسيني را فراهم ساخت و اين نرمش قهرمانانه در کنار آن جنبش ظلم‌ستيزانه، پايه‌ريز انقلاب علمي امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام در عصر طلايي خلأ انتقال قدرت از بني‌اميه به بني‌عباس گشت و به اين ترتيب، اسلام ناب محمدي که در تشيع جلوه‌گر بود، نهال خود را آبياري نمود و به درخت تنومندي تبديل کرد.

فرازسوم- درباب حضرت امام رضا(ع) :

مورخين تاريخ ولادت ايشان را به سالهاي 148، 151 و 153 هجري قمري و در روزهاي نوزدهم رمضان، دهم رجب و يازدهم ذي‌القعده ذكر كرده‌اند.در مورد سالروز وفات ايشان نيز اختلاف نظر وجود دارد و محققين وفات ايشان را طي سالهاي 202، 203 و 206 هجري قمري محتمل دانسته‌اند. اما قول مشهور در مورد ولادت آن بزرگوار سال 148 هجري قمري و در خصوص وفات ايشان سال 203 هجري قمري است. با پذيرش چنين اقوالي طول عمر با بركت امام رضا (ع) پنجاه و پنج سال مي‌شود.

حضرت علي بن موسي‌الرضا (ع) دوران امامت خود رااز سال 183 هجري قمري دراوج خفقان سياسي دنياي اسلام و اقتدار حكومت عباسيان آغاز كرد. اين مرحله از دوران زندگي ايشان از تاثيرگذارترين مراحل تاريخ تشيع است، عزيمت اجباري امام به خراسان بنا بر اصرار مامون و پذيرفتن تقاضاي سياسي خليفه عباسي مبني بر در دست گرفتن زمامداري مسلمين و پذيرش منصب ولايتعهدي به اجبار و اكراه از وقايع مشهور تاريخ اسلام است. هجرت تاريخي امام از مدينه به مرو، استقبال گستره شيعيان و هواداران اهل بيت در مسير حركت كاروان آن حضرت و انتشار حديث سلسله الذهب و اقدام به برگزاري نماز عيد فطر و برگزاري جلسات مناظره با علماي اهل كتاب از اين دوره زندگي امام در تاريخ به يادگار مانده است.عاقبت با توجه به اوج‌گيري احساسات مذهبي به نفع امام رضا (ع) و بروز اختلافات خانوادگي درخاندان عباسي، آن امام بزرگواربه دسيسه چيني مامون خليفه عباسي مسموم و به شهادت رسيدند وپيكرمطهر ايشان درحوالي طوس به خاك سپرده شد واكنون بعد ازگذشت ساليان سال اين مزاركعبه اهل ولايت ازسراسرجهان است.

همه زاهدان وعابدان، درچنين روزهايي به خاک می نشینند وافلاک را می نگرند. پس بیایید مانیزهمراه این خیل عظیم،کتاب تضرع بازکنیم، نمازنیازبخوانیم وزیارت نامه محبت را زمزمه کنیم وبرایمان ومعرفت خویشتن بیفزاییم.

شنبه: 1392/10/7- 25صفر1435-28دسامبر2013

 

 

تروریسم محصول ناامیدی و پوچ‌انگاری - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 12:39 بعد از ظهر

  تروریسم محصول ناامیدی و پوچ‌انگاری          

  اسدالله افشار

آمريکا ورژيم صهيونيستي، براي متهم کردن اسلام ومسلمانان به تروريسم، هميشه ازاتهامات لفظي استفاده کرده ودرعمل نيزاقدام به ترورکرده اند، ولي واقعيت اين است که مسلمانان خود بزرگ ترين قربانيان تروريسم هستند.ائمه اطهار(ع) همگي به دست حکومت هاي ظالم ترور شدند وشربت شهادت نوشيدند.

اسلام اگرچه مبارزه برضدطاغوت هاي زمان، ستمگري،استبداد،استعماروبي عدالتي راحتمي مي داند ودفاع از مظلومان دربرابرظالمان وقدرت هاي سلطه گرراجهاد وواجب برمي شمارد؛ درنقطه مقابل،کشتن يک فرد   بي گناه را به منزله کشتن تمام انسان ها وانسانيت قلمداد مي کند.پايه هاي اسلام ناب دررحمت، مهرباني، پرهيزازسنگدلي، بخشايش وگذشت است واين دين الهي، هرگز قتل پنهاني و بدون محاکمه وحکم قضايي را تأييد نمي کند.

اسلام مانند هرنظام حقوقي ديگر، خشونت قانوني درقالب مجازات براي جرايم ويادفاع مشروع را تجويز مي‌كند،اما خشونت غيرقانوني و خودسرانه را ناروا دانسته وتحت عناوين گوناگون، ازجمله «محاربه، فتك، غدرواغتيال» باآن مقابله نموده است.نظام اسلامي علاوه برپاي‌بندي به معاهدات بين‌المللي درمبارزه با تروريسم، درصدد ريشه‌يابي عوامل اين بزه‌كاري و برخورد با آن برآمده است. ازديدگاه اسلام، اصولاً انسان‌ها محقون‌الدم هستند؛جانشان محترم است وتعرّض به آنها براي هيچ‌كس روا نيست، مگركساني كه بر اثر ارتكاب جرايمي مانند قتل نفس يا اهانت به انبيا و ائمّه اطهار عليهم‌السلام خونشان براساس حكم شرعي و الهي هدراست. اما كشتن همين افراد هم به حكم قانون وعلني است ونه غافلگيرانه وخودسرانه.

ترورياايجادرعب ووحشت نيزازعوامل مهم تهديدكننده امنيت درسطح بين‌المللي است. ازاين‌رو،مقابله با تمام عوامل سلب امنيت درهر شكل وقالبي كه باشد ـ ازجمله تروريسم ـ مسئوليت همگاني است؛ زيرابي‌شك، كليه عوامل تهديدكننده امنيت ازمصاديق «منكر»، يعني زشتي وپليدي وضدارزش،هستندومقابله باآنها مصداق «نهي ازمنكر»وزمينه تحقق«معروف»خواهد بود.برخي انديشمندان مسلمان بانزديك دانستن معناي «تروريسم» به تهديد وارعاب، معتقدند:ترورعبارت است از:هر نوع عملي كه به منظور اهداف غيرانساني ودرجهت فساد و متضمّن به خطر افكندن امنيت و ايجاد زمينه تعرّض و محدوديت در مورد حقوق مشروع بشري وموجب سلب آرامش گردد.

تهديد وارعاب به اين معنا مي‌تواند درقالب‌هاي متفاوتي نمود پيدا كند؛ازجمله درشكل توليد سلاح‌هاي مخوف هسته‌اي ، ميكروبي ، استراتژي‌هاي جنون‌آميزي همچون جنگ ستارگان ، پيمان‌هاي نظامي ، ايجاد رژيم‌هاي بي‌ريشه و سركوبگر مانند رژيم غاصب اسرائيل كه نه تنها منطقه خاورميانه، بلكه سراسر جهان از فتنه و فساد آن در امان نيست وفاجعه «قانا» درلبنان، «دير ياسين»، «صبرا» و«شتيلا» درفلسطين جلوه‌هاي بارزي از اقدامات تروريستي هستند و متأسفانه با سكوت واحيانا رضايت و بلكه حمايت دولت‌هاي غربي مدّعي مبارزه با تروريسم،جهان راتاحدّيك جنگ تمام عياردرمقياس جنگ جهاني موردتهديد قرارداده‌اند وبا اشغال وتجاوز به حاكميت سرزميني عراق و افغانستان ، به نام مبارزه با تروريست‌هايي مانند «القاعده» و «طالبان» و حزب «بعث»عراق،كه ساخته وپرداخته خودشان بوده‌اند،اقدامات جنايت‌كارانه وتروريستي انجام داده وازتمام منطقه خاورميانه، بلكه جهان و حتي از مردمان خود نيز، آسايش و امنيت را سلب كرده‌اند.

امروزه «تروريسم» دررسانه‌هاي غربي بدون توجه به ريشه‌ها،وتمايز بين اهداف،به اعمال خشونت‌باري گفته مي‌شود كه از سوي گروه‌ها يا اشخاص انجام مي‌شود. با اين تفسير، اقدامات تروريستي شامل عملياتي مي‌شود كه ملت‌هاي ستم‌ديده فلسطين، افغانستان، عراق يا جمهوري اسلامي ايران و يا ساير مبارزان وآزادگان و مظلومان جهان درجهت رهايي وبه دست آوردن حقوق پايمال شده خود، به دليل به بن‌بست رسيدن همه راه‌هاي نتيجه‌بخش ديگر انجام مي‌دهند و در حقيقت، نوعي اقدام دفاعي (دفاع مشروع) در شرايط ويژه و با امكانات خاص براي متوقف كردن دشمنان، و تنها راه رهايي ازستمگري و تجاوزاشغالگران است كه آن را «ترور» مي‌نامند. گروگان‌گيري يا «عمليات استشهادي»نمونه‌اي ازآن است.

جالب توجه است كه اولين هواپيماربايي درجهان توسط اسرائيل غاصب دردسامبر1945 انجام گرفت و مزدوران آمريكا درسراسر جهان، آدم‌ربايي و ترور را در سطح گسترده‌اي شيوه كارخود براي ايجاد جوّ رعب ووحشت قرار داده‌اند؛ چنان‌كه وزراي قانوني ونمايندگان منتخب مردم درمجلس فلسطين را دستگير كردند، به محل‌هاي ناامن بردند وتحت شكنجه وآزارقرار دادند وبدون هيچ ترس وواهمه‌اي درتريبون عام مي‌گويند:سيد حسن نصراللّه،دبيركل «حزب‌اللّه لبنان» را ترورمي‌كنيم. اين همان «تروريسم دولتي» است كه از سوي دولت‌هاي مدعي مبارزه با تروريسم وخشونت حمايت مي‌شود.

جان كلام :

1- از منظر فقه اسلامی کسی که برای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت، سلب امنیت و آزادی مردم اسلحه بکشد در حکم محارب و مفسد فی الارض است وباید به مجازات برسد. ترورازمنظر فقه اسلامی حرام و مرتکب آن درجهنم جاویدان است. اما دفاع مشروع مجاز و حق طبیعی افراد است.2- خاستگاه تروریسم را می‌توان درتبعیض، بی‌عدالتی، استعماروظلم مشاهده کرد که بیشترناشی ازقدرت‌طلبی وکسب قدرت است.3- تروریسم محصول ناامیدی و پوچ‌انگاری (نیهلیسم) است و در جهانی که بر مدار قهر و غلبه می‌چرخد، مبارزه جدی با تروریسم ازحد حرف و شعار فراتر نخواهد رفت. مبارزه واقعی با تروریسم باید همواره با تلاش برای برپایی عدالت باشد.البته این سخن نباید به معنای تروریسم تلقی شود.4- به نظرمی‌رسد فرایند فعلی مبارزه باتروریسم یک حرکت تبلیغاتی وتوجیهی است که آمریکاداعیه‌دارآن است.آمریکا درصددسوءاستفاده ازشرایط طراحي ‌شده فعلی برای رسیدن به اهداف پنهانی است.5- مبارزه با تروریسم صرفاً پوششی برای توجیه سیاست تهاجمی و نظام‌گرایانه آمریکا در برابر اسلام‌گرایان سیاسی و گسترش سلطه هژمونیک آمریکا برجهان است. براساس نتایج حاصله ، نسبت تروریسم به مبارزات آزادی‌بخش درجهان اسلام صرفاً سیاسی است ومبنای حقوقی ندارد.

 

جمعه : 1392/10/6- 24صفر1435-27دسامبر2013

 

 

 

 

منابع :

1- عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى تهران، اميركبير، 1377، چ سوم، ج 3 (حقوق بين‌الملل اسلام).

2- سيد محمود شاهرودى، همايش «تروريسم و دفاع مشروع از ديدگاه اسلام و حقوق بين‌الملل»، پگاه 36 بهمن 1380، ص 13.

3- سيدابراهيم حسينى، اصل منع توسّل به زور و موارد استثناى آن در اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر قم، معارف، 1382.

4- سيد مصطفى محقق داماد،«تدوين حقوق بشردوستانه بين‌المللى ومفهوم اسلامى آن»، تحقيقات حقوقى 18 تابستان 1375.

 

ضرورت اصلاحات سيا سى دربحرين - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 2:24 بعد از ظهر
ضرورت اصلاحات سيا سى دربحرين           

اسدالله افشار

اول- بحرین ازمتحدین استراتژیک آمريكا :

درمنطقه خاورمیانه آمریکا ازدومتحد استراتژیک برخورداراست که یکی مصربود ، به دلیل همسایگی با اسرائیل، ودارا بودن کانال سوئزودیگرکشور بحرین است که آن هم به خاطر وجود ناوگان پنجم آمریکا در آبهای این کشورمی باشد که بارها سران آمریکا به این نکته که بحرین یکی ازمتحدین استراتژیک این کشور می باشد اشاره هایی را داشته اند.روابط بحرین وآمریکا از سال ۱۹۳۲ وبا توسعه صنعت نفت این کشورآغاز شد،ودرسال ۱۹۴۸ این کشورمرکزفرماندهی ناوهای آمریکایی درخلیج فارس شد. مرکزناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا درکشور بحرین قراردارد. که این ناوگان در جنگهایی که درمنطقه روی داده است نقش کاملا آشکاری داشته است.سال ۲۰۰۱ نقطه اوج روابط منامه و واشنگتن بود.دراین سال،جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا بحرین را به عنوان یکی ازمتحدان استراتژیک خود اعلام کرد.كارشناسان باتوجه به حوادث اخيردربحرين براين باورند كه؛ تلاش آمریکا برای حضوردربحرین ، این کشوررا به تناقض گویی دررابطه با مسائل منطقه دچارکرده است . بطوری که آنها ازيك سوازچند ده نفراغتشاش گردرايران که فقط زورشان به سطل زباله های شهری می رسد حمايت علني مي كنند اما دربرابركشتار مردم بحرين محافظه كاري اختيارمي كنند.مصداق اين مدعي مواضع باراك اوباما دراين زمينه است ، چراكه اوبه حوادث بحرين وتهران نگاهي دوگانه دارد. اوباما درحالي كه با لحن نرم پادشاه بحرين را به عنوان هم پيمان خود به خويشتنداري دعوت مي كند كه ازسوي ديگربه صراحت معترضان ايراني را تأييد و برحمايت ازآنان در برابر جمهوري اسلامي تأكيد مي كند. اين امرنشان دهنده پيچيدگي معادلات منطقه درارتباط با هم پيمانان آمريكا است.

دوم- نزدیکی آ‌ل‌خلیفه به صهیونیست‌ها :

پایگاه اطلاع رسانی العالم در گزارشی درسال1390 تأکید کرده بود وزیرامور خارجه آل‌خلیفه به بنیامین نتانیاهودیدار کرده است. سوالی که مطرح می‌شود، این که بحرین واسرائیل چه مناسبات اقتصادی می‌توانند داشته باشند، در حالی که تمام تجارت خارجی بحرین از چند صد میلیون دلارتجاوز نمی‌کند؟ آیا غیرازاین بوده که افسران اطلاعاتی وامنیتی اسرائیلی برای آموزش مزدوران آل‌خلیفه به کارگرفته شوند؟ همان گونه که درخبرها آمده بود بازجوهای انگلیسی مخالفان بحرینی را شکنجه می‌کنند.سوال مهم مطرح دیگراین است، چرا باید بحرینی که بیش از 99 درصد مردم آن مسلمان هستند، سفیری را به آمریکا بفرستد که یک یهودی دوآتشه طرفدارصهیونیسم بین‌الملل باشد؟ این موضوع درراستای طرح نزدیکی آ‌ل‌خلیفه و صهیونیست‌ها برای سرکوب مردم بحرین بوده است.البته درمورد دلایل آموزش مزدوران بحرینی توسط افسران موساد وشاباک اسرائیل،می‌توان دلایل عمده دیگری را هم برشمرد، اما همین اندازه نیزکفایت می‌کند تا ثابت شود رژیم آل‌خلیفه واشغالگران سعودی با صهیونیسم بین‌الملل همراه هستند وآنها در سرکوب مردم بحرین همکاری‌ نزدیکی دارند.

سوم- نقش‌آفرینی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی دربحرين :

درسطح منطقه‌ای مهم‌ترین مانع وچالش برای پیشبرد اصلاحات سیاسی رامی‌توان رویکرد ونقش‌آفرینی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی عنوان نمود. رهبران این کشورها هرگونه اصلاحات سیاسی واعطای امتیاز به گروه‌های مخالف دربحرین را سرآغازتحولات سیاسی درسایر کشورهای خلیج فارس می‌دانند که حاکمیت اقتدارگرا و غیردموکراتیک آنها را با خطرتضعیف و حتی پایان بقا مواجه می‌کند. براین اساس رژیم‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس ترجیح می‌دهند تا با ممانعت از هرگونه اصلاحات سیاسی دربحرین، با این تهدید به جای کشورخود در بحرین مقابله کنند. براین اساس است که می‌توان شاهد اقدامات سیاسی، اقتصادی وحتی نظامی این رژیم‌ها درحمایت ازآل خلیفه ومخالفت جدی با انجام هرگونه اصلاحات در بحرین بود. درمیان این کشورها عربستان سعودی با تأثیرگذاری بالا بر حکومت بحرین وحمایت از شیخ خلیفه نقش مهم‌تری را ایفا کرده است و به‌نظر می‌رسد این رویکرد حداقل همچنان تداوم يابد.

چهارم- وعده هايي كه عملي نشد :

 " حمد بن عيسى آل خليفه " زمانى که در مارس 1999 بر سر کار آمد، قول داده بود که اصلاحات سياسى واقتصادى در بحرين به اجرا بگذارد ومردم شيعه بحرين را ازآزادى بيان وبرخوردارى ازحداقل حقوق شهروندى که تا آن زمان بسيارى ازمردم بحرين ازآن محروم بودند، بهره‌مند کند.اما اززمان حکومت وى، همچنان مردم بحرين از نبود آزادى رنج مى‌برند و همچنان از اين که به آزادى‌هاى فردى آنها احترام گذارده نمى‌شود وازسوى هيات حاکمه مورد سرکوب وآزارواذيت قرار مى‌گيرند، سرخورده‌اند.شيخ حمد زمانى برسرکار آمد که زمزمه‌هاى لزوم نفوذ دموکراسى درخاورميانه ولو به قوه زورسر داده شده بود. ازاين رو وى نيز تلاش کرد با هدف اين که خود را پيشتاز برقرارى دموکراسى وآزادى بيان دربحرين معرفى کند، وعده‌هاى بسيارى رادرهمين زمينه سردهد.

جان كلام :

اولادنیا درحال تغییراست وبحرين نیزبایدخودراباتغییرات جدیدتطبیق دهد؛ثانيامحوراصلی آزادسازی سیاسی دربحرین را شیعیان این کشور تشکیل خواهند داد ؛ ثالثا برگزاری انتخابات آزاد وسالم دربحرین مي تواند درجهت گسترش دموکراسی دراین کشوروهمچنین منطقه خلیج فارس مبارك وميمون با شد؛رابعا بازشدن فضای سیاسی بحرین هرچند ممکن است درکوتاه مدت تا زمان پیدایش نیروهای جدید سیاسی وبه مبارزه طلبیدن نیروهای قدیمی وبافت سنتی جامعه موجب بی ثباتی دراین کشورشود، اما به زعم رهبران فعلی این کشورتنها راه اصلاح نهایی وبرقراری ثبات بلندمدت دربحرین به حساب می آید؛خامسا لازم است دولت ایران ازقیام شیعیان بحرین قاطعانه حمایت کرده وازهرکاری که خواسته های برحق مردم ستم کشیده بحرین،ازجمله سر نگونی دولت دست نشانده استعماری آل خلیفه رادربرداشته باشد،مورد پشتيباني قاطع قرار دهد.

 

دوشنبه: 1392/10/2- 20صفر1435- 23دسامبر2013   

هنوز بغض ها تازه است - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 1:18 بعد از ظهر

  هنوز بغض ها تازه است                               

 اسدالله افشار

يكم)بيستم ماه صفر، چهل روز پس از شهادت امام حسين (ع) و ياران با وفاي آن حضرت، درتاريخ به "اربعين" حسيني مشهور شده است. اربعين واژه اي است عربي كه در متون ديني ما زياد به آن توجه شده است .به گونه اي كه اين كلمه از قداست خاصي برخوردار است .حضرت آيت الله جوادي آملي قائل است :در رقم اربعين خصوصيتي وجود دارد كه درسايرارقام آن خصوصيت وجود ندارد.غالب انبيا درسن چهل سالگي به مقام رسالت رسيده اند.مدت مناجات حضرت موسي (ع)دركوه طورچهل شب بود.(1)گفته اند درنماز شب 40 مومن را دعا كنيد ...براي حسين بن علي (ع)آسمان وزمين چهل روزگريستند.(2)دربرخي ازروايات به بزرگداشت اين روزاشاره شده است.درحديثي ازامام حسن عسكري(ع)زيارت اربعين به عنوان يكي ازنشانه هاي مومن شمرده شده است . دراين حديث  آن حضرت مي فرمايد:علايم مومن پنج چيزاست: 1- پنجاه ويك ركعت نمازدرهر شبانه روز(17 ركعت واجب، بقيه مستحب )2؛- انگشتربه دست راست كردن؛ 3- پيشاني به خاك ماليدن؛ 4- بلند گفتن" بسم الله الرحمن الرحيم"درنماز؛ 5 - زيارت اربعين .(3)

دوم)اربعین دارای محتوایی آموزنده ویادآورخاطره ای حیات بخش وباقداست است. وچه شایسته و بجاست که مراسم تدفین سرمطهرامام حسین (ع) و شهدای با وفای کربلا پس ازچهل روز جدایی ازبدن و گرداندن بر سر نی درخیابانها و بیابانها و کوچه و بازارها، برای همیشه وتا ابد زنده بماند، و همه ساله، مراسم بزرگداشت این خاطره به یاد ماندنی وفراموش نشدنی، با عزت واحترام وهرچه باشکوهتربرگزارشود. وروحیه ظلم ستیزی به عنوان یک درس آموزنده ازاستاد بزرگ بشریت حسین بن علی(علیهماالسلام)به نسلهای آینده بویژه جوانان منتقل شود ، وهمچنان زنده وشاداب ، گرم وگیرا حفظ شود تا زمینه قیام بزرگ ، جهانی وعدل گستر مهدی موعود(عجل الله فرجه) فراهم آیدکه مطمئنا جزبا شیوع ورواج روحیه شهادت طلبی وگسترش فرهنگ جانفشانی درراه ریشه کنی ظلم وظالم، درمیان همه توده های محروم ومظلوم، زمینه ومقدمات ظهوروفرج نهایی فراهم نمی آید همچنان که جزبا روحیه شهادت طلبی وایثارگری، انقلاب کبیراسلام پا نگرفته ورونق نیافت.

سوم) منشأ اربعين چيست، بايد گفت، درمنابع به اين روزبه دواعتبارنگريسته شده است.نخست روزي که اسيران کربلا ازشام به مدينه بازگشتند. دوم روزي که جابر بن عبدالله انصاري، صحابي پيامبر خدا(ص) از مدينه به کربلا وارد شد تا قبر حضرت اباعبدالله الحسين(ع) رازيارت کند. شيخ مفيد(م413) در«مسار الشيعه» که درايام مواليد و وفيات ائمه اطهار(ع) است، به روزاربعين اشاره کرده ونوشته است: اين روزي است که حرم امام حسين(ع)، ازشام به سوي مدينه مراجعت کردند. نيزروزي است که جابر بن عبدالله انصاري براي زيارت امام حسين(ع) وارد کربلا شد.درکتاب «نزهه الزاهد» هم که درقرن ششم هجري تأليف شده، آمده است: دربيستم اين ماه بود که حرم محترم حسين(ع) ازشام به مدينه آمدند.(4) همين طوردرترجمه فارسي«فتوح ابن اعثم» (5) وکتاب «مصباح، کفعمي که ازمتون دعايي بسيارمهم قرن نهم هجري است اين مطلب آمده است. برخي عنوان کرده‌اند که عبارت شيخ مفيد وشيخ طوسي، برآن است که روزاربعين، روزي است که اسراازشام به مقصد مدينه خارج شدند، نه آنکه درآن روزبه مدينه رسيدند.(6) به هر روي، زيارت اربعين اززيارتهاي مورد وثوق امام حسين(ع) است که از لحاظ معنا ومفهوم قابل توجه است.

چهارم)ازنگاه مقام معظم رهبري اربعين هم خود يك فروردين ديگر است. اولين شكوفه‌هاى عاشورايى در اربعين شكفته شد. اولين جوشش‌هاى چشمه‌ى جوشان محبت حسينى - كه شطّ هميشه جارى زيارت را در طول اين قرن‌ها به راه انداخته است - در اربعين پديد آمد. مغناطيس پُرجاذبه‌ى حسينى، اولين دل‌ها را در اربعين به سوى خود جذب كرد؛ رفتن جابربن‌عبداللَّه و عطيّه به زيارت امام حسين(ع) در روز اربعين، سرآغاز حركت پُربركتى بود كه در طول قرن‌ها تا امروز، پيوسته و پى‌درپى اين حركت پُرشكوه‌تر، پُرجاذبه‌تر و پُرشورتر شده است و نام و ياد عاشورا را روزبه‌روزدردنيا زنده‌تركرده است.(7)

پنجم) اربعین حسینی، جویبارهمیشه جاری عاشورا، روزشهادت حماسه سازان واربعین، روززیارت مرقد عاشورا سازان است. عاشورا، خروش خون حسین(ع) است واربعین، پژواک این فریاد ظلم شکن است.عاشورا و اربعین، نقطه ابتدا وانتهای عشق نیست؛ بلکه چله عارفانه تشیع سرخ علوی است.

آري بازهم اربعین آمد؛ قرن ها ازوقوع آن همه مصیبت می گذرد؛ ولی هنوز بغض ها تازه است، هنوزهم آسمان ازنام حسین(ع)وعباس(ع)وسجاد(ع) وعلی اصغرعطرآگین است. زخم این ناجوان مردی،التیام نیافته است؛ وگویی اربعین هرسال،نخستین اربعین حسینی است که عاشقان پیراهن صبوری می درند وتاب از دست می دهند و به عزای حسین(ع) و یارانش می نشینند.

سلام براربعین! سلام برسوگ به چله نشسته! سلام برآسمان که چهل روزبغض شکسته اش را گریسته است! سلام برسرهای برنیزه رفته که به قتلگاه خویش بازآمده اند!سلام برکاروان عزت وعزاکه باردل می گشایندو مصائب خود را به واگویه می نشینند! سلام برزینب که دراوج بلا، چیزی جززیبایی ندیده است!

 

جمعه: 1392/9/29- 17صفر1435- 20دسامبر2013

 

پا نويس ها :

 1-" و واعدنا موسي اربعين ليله " قران كريم، سوره بقره، آيه 15.

2- مقاله "اربعين حسيني"برگرفته از سخنراني آيت الله جوادي آملي ،نشريه انتخاب 1/2/81 .

3- محمد بن محمد بن نعمان؛ (شيخ مفيد )المزار ،قم، مدرسه الامام االهادي ،چاپ اول ،ص53 .

4- نزهه الزاهد، ص241.

5- الفتوح ابن اعثم،تصحيح مجد طباطبائي، ص916.

6- لؤلؤ و مرجان، ص154.

7- پيام نوروزی رهبرمعظم انقلاب 1/1/85 .

 

آمريكا ونقض آشكارتوافقنامه ژنو - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:49 قبل از ظهر

آمريكا ونقض آشكارتوافقنامه ژنو                           

اسدالله افشار

يكم)دولت آمريکا روزپنجشنبه21آذر1392 شماري از نهادها را در ليست سياه ونقض تحريم درارتباط با برنامه هسته‌اي ايران قرارداده است.وزارت خزانه‌داري آمريکا 17 فرد وشرکت دراروپا وآسيا را به نقض تحريم‌هاي ايران ازطريق ميانجي گري براي ارائه تجهيزات مورد نيازشرکت هواپيمايي ماهان متهم کرد.اين درحالي است که سناتوردموکرات"تيم جانسون"گفته است که وي بادولت اوبامادراين مورد موافق است که طرح تحريم‌هاي جديد مي‌تواند درمذاکرات حساس براي مهاربرنامه هسته‌اي ايران اخلال ايجاد کند.

دوم) سخنگوي وزارت امورخارجه درخصوص تحريم‌هاي اخيروزارتخانه‌هاي خزانه‌داري وخارجه آمريکا در مورد به اصطلاح «تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه حاميان برنامه اتمي ايران» اظهارداشت: متاسفانه شاهد يک سردر‌گمي جدي دررويکرد‌، تصميمات واظهارات مقامات آمريکايي هستيم ودرحالي که مقامات دولت آمريکا به ظاهردرحال توجيه بخشهاي قانونگذاري ايالات متحده براي خودداري ازتصويب تحريم‌هاي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران ودرچارچوب پيشبرد طرح اقدام مشترک جمهوري اسلامي ايران وگروه 1+5 هستند‌، ازسوي ديگردراقدامي سوال برانگيزوزارت‌هاي خزانه‌داري وخارجه آمريکا دراقدامي غير‌سازنده ودرمسير رويکردهاي قبلي که بارها ازسوي مقامات بلندپايه آمريکا ناموفق بودن آن به صراحت موردتأکيد قرار گرفته است‌، مجددا به اين اقدام تکراري و بي فايده مبادرت کرده ومجموعه‌هايي ازايران وچند شرکت خارجي را درفهرست تحريم‌ها قرار داد‌ه‌اند.

سوم) سيد‌عباس عراقچي عضوتيم مذاکره کننده هسته‌اي درواکنش به اقدام دولت آمريکا مبني برافزودن اسامي افراد وشرکت‌هاي جديدي به فهرست تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران،ازاين اقدام به شدت انتقاد کرد و گفت: اين اقدام خلاف روح توافقنامه ‌ژنواست.معاون امورحقوقي وبين‌الملل وزيرامورخارجه صبح جمعه22آذر1392درگفت وگوباايرنادرپاسخ به اين سوال که با توجه به اعمال اين تحريم‌ها، تهران چه تصميمي خواهد گرفت؟ افزود: درحال ارزيابي شرايط موجود واتخاذ عکس‌العمل مناسب هستيم.

چهارم) گفت وگوهاي کارشناسي ايران و1+5 که ازدوشنبه گذشته-18آذر1392- دروين پايتخت اتريش جريان داشت پنجشنبه شب-21آذر1392- متوقف شد.به گفته اتحاديه اروپا«پيچيدگي هاي فني» دليل توقف اين گفت وگوها بود و «به زودي» ازسرگرفته خواهد شد.اين مطلب را مايکل مان سخنگوي کاترين اشتون اعلام کرده است.بااين حال ايسنا به نقل از«يک مقام مسئول» که نام وي را منتشر نکرده است، نوشت:«ترک کردن مذاکرات کارشناسي با 1+5 ازسوي هيئت ايراني ناشي ازاقدام آمريکا در تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران بود.»وي اظهارکرد:مذاکرات کارشناسي ايران و1+5 به خوبي دروين پيش مي رفت ودوطرف توانسته بودند به نقاط مشترک خوبي برسند اما با اقدام يک جانبه آمريکا در تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران که برخلاف روح توافق ژنو وحسن نيت دوطرف است، مذاکرات پايان يافت وهيئت ايراني براي برخي مشورت هابه تهران بازگشت.همچنين اين مقام مسئول ازاحتمال گفتگوي تلفني وزيرخارجه  کشورمان باکاترين اشتون دراين رابطه خبرداد.خبرگزاري مهرنيزازقول يک منبع مطلع نوشت«هيئت کارشناسي ايران مذاکرات رانيمه تمام گذاشته است چون تحريم هاي جديد"خلاف مسيرتوافقات" بوده است.»

پنجم)پیداست که سیگنال‌هایی که ازدرون بخشی ازحاکمیت آمریکا بر می‌خیزد،آشکارادرجهت غلبه نظریات تندروها درآن کشوروشکست مذاکرات و نقض توافقنامه‌ای است که امضای وزیرخارجه آمریکا، به نمایندگی ازدولت این کشور،پای آن است.برخي كارشناسان معتقدند،دولت آمریکا و شخص آقای اوباما که با شعارتغيير

به پیروزی رسيد،اگرمی‌خواهد حاصل همه تلاش‌ها برای مذاکرات باایران، ناگهان به دست تندروها برباد نرود،لامحاله بایدبااستفاده ازقدرتی که شخص رئیس‌جمهوردراین کشوردارد(که طبق آن حتی مصوبات کنگره تا به امضای رييس جمهورنرسد، اعتبارندارد)ازآبرو واعتبار«نهاد دولت»آمریکا دفاع کند و نگذارد پس از سالیان دراز صبر و تلاش با حاکمیت یافتن«قدرت منطق»به جای«منطق قدرت»،دوباره همه رشته‌ها پنبه دربادشود و سخن تندروهای محافظه‌کار، به کرسی بنشیند.

ششم) روي آوردن آمريکا ودولت هاي اروپايي به سياست هاي تحريمي يک حرکت کاملا غير انساني ومغاير با حقوق بين الملل است واين موضوع خود نشان ازاستيصال غرب دربرابرپيشرفت هاي ملت ايران است.  رفتارهاي غيرمنطقي نمادي ازشکست مجريان اين رفتارها است.روزنامه گاردين سال گذشته طي گزارشي به ناکارآمدي تحريم ها عليه ايران اذعان کرده است.اين روزنامه معتقد است اعمال تحريم ها ازسوي آمريکا و متحدانش معمولا منجر به بروزمشکلات انساني مي شود وغيراخلاقي ودفاع ناپذير است. به همين دليل همه تحريم ها  ناکارآمد هستند . 6 سال پيش آمريکا مدعي تحريم هاي  هوشمند  عليه حکومت ايران بود و تأکيد

مي کرد هيچ دشمني با مردم ايران ندارد. اما اکنون آمريکا وغرب، فشاربه مردم ايران را بخشي ازبرنامه خود مي دانند. اين دقيقا همان منطق"داوويسگلاس"ازمقامات اسرائيل درسال 2006 بود که گفت بايد غزه را محاصره غذايي کرد. بعدها براد شرمان نماينده کنگره آمريکا گفت منتقدان مي گويند تحريم ها ممکن است به مردم ايران آسيب بزند و من صراحتا مي گويم لازم است همين نتيجه حاصل شود. گاردين مي افزايد :

 "جاي شگفتي است که رنج ها وآلام انساني حاصل ازسياست هاي آمريکا به ندرت در متن گفتمان سياسي آمريکا مطرح مي شود. آنها حقايق رادراين زمينه کتمان مي کنند. اقدامات تحريمي عليه ملت ها با رفتار تروريست ها چه تفاوتي دارد".

هفتم) سیاست آمریکا وشرکای اروپایی‌اش نسبت به جمهوری اسلامی برمدار«تحریم وتهدید» می‌چرخد. آنها براین باورندکه تحریم اقتصادی ومالی علیه ایران، اقتصاد را دراین کشورفلج خواهد کرد ومهم‌ترازآن طرح انزوای ایران ازجامعه بین‌المللی را محقق می‌سازد.مدار«تحریم وتهدید» علیه جمهوری اسلامی ایران بریک اصل وآن هژمونی غرب وصهیونیست‌ها برکل خاورمیانه طراحی شده است.درگذشته هم این قلم درمقالات متعدد نوشته است که پرونده هسته‌ای ایران وحتی موضوع وموضوعیت رعایت حقوق بشردرایران،بیش ازآنچه که پایه واساس تعارض غرب (آمریکا و شرکای اروپایی) علیه جمهوری اسلامی ایران دانسته شود،بهانه است.اصل برهم خوردن توازن گذشته درخاورمیانه است که درآن رژیم صهیونیستی درمخمصه سختی گرفتارآمده است وآشکارااغلب معادله‌های مستقردرگذشته به‌هم خورده است.اصل درطرح تحریم وتهدید وادارساختن جمهوری اسلامی ایران به تمکین برای ترسیم توازن جدید درخاورمیانه است. توازنی که درآن اسرائیل ازتهدید خارج شود و بلکه تثبیت سیاسی اودرخاورمیانه به رسمیت شناخته شود وآمریکا وشرکای اروپایی اش همچنان از این منطقه که مرکز انرژی جهانی است، نفت ببرند و کشورهای اسلامی را دربحران نگه دارند تا هژمونی قدرت خود را دراین منطقه تداوم بخشند.

جان كلام اينكه؛اقدام آمريكايي‌ها تنها نتيجه‌اي كه دربرخواهد داشت به بن‌بست كشيدن روند مذاكرات خواهد بودآنها با اين كارشان مذاكرات را دچارچالش خواهندكرد. رهبرمعظم انقلاب نيزازابتدا هم گفته بودندآمريكايي‌ها قابل اعتمادنيستنداكنون مردم مادرعمل شاهداين موضوع هستندكه نمي‌شودبه آمريكايي‌ها اعتمادكرد.اينك اين طرف آمريكايي است كه با نقض تعهدات خوددرژنو فريبكاري كرده است وبايدپاسخگو

باشد!

يكشنبه : 1392/9/24- 12صفر1435- 15دسامبر2013

 

مديريت علوي واخلاق اداري - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 1:41 بعد از ظهر

  مديريت علوي واخلاق اداري                  

  اسدالله افشار

یکی ازد‌لایل عمد‌ه ناراحتی و نارضایتی مرد‌م عزیزاز نظام اد‌اری از حوزه‌های مختلف عد‌م ساماند‌هی اخلاق اد‌اری برمبنای معیارهای د‌ینی است. براین اساس نكاتي رادرهمين زمينه مورد بحث وگفت وگوقرار مي دهيم : 

يكم) علم اخلاق عبارت است ازفنی که پیرامون ملکات انسانی بحث می کند، ملکاتی که مربوطبه قوای نباتی وحیوانی وانسانی اوست، به این غرض بحث میکند که فضائل آنها راازرذائلش جدا سازد ومعلوم کند کدام یک ازملکات نفسانی انسان خوب وفضیلت ومایه کمال اوست، وکدامیک رذیله ومایه نقص اوست، تا آدمی بعدازشناسائی آنها خود را با فضائل بیاراید، وازرذائل دورکند ودر نتیجه اعمال نیکی که مقتضای فضائل درونی است،انجام دهد تا دراجتماع انسانی ستایش عموم و ثنای جمیل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند .

دوم) علم اخلاق به عنوان علم وآیین و نرم افزار آداب دانی واخلاق‏مندی و علم چگونه زیستن و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکام خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیان خداوندگاران دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد ازسخن رسول گرامی اسلام(ص)که فرمود:"من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم".اخلاق جداازبنیادهای نظری‏اش،باداشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختی کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است.

سوم) اخلاق اداري درزندگي كاري ، كاركردن را شيرين ‌و بارضايت شغلي توأم مي‌كند واحساس رضايت مندي وخود شكوفايي ازيك سوورضايت مردم وپيشرفت اموروشكوفايي كارازديگرسورا فراهم مي‌نمايد. رشد و شكوفايي استعدادهاي انسان وجامعه درجهت كمال مطلق،درعرصه كاروعمل بر پايه اخلاق اداري است. فقدان اخلاق اداري يعني محورزمينه وبسترشكوفايي انسان وجامعه در جهت كمال مطلق. زوال اخلاق اداري يعني ظهوراحساس ناخشنودي ازخود واحساس بطالت وسقوط وهلاكت كه به صورت نمودهايي چون ترشرويي،برآشفتگي؛ بدرفتاري؛‌ بي‌حوصلگي؛‌ سست پيماني؛ كارگريزي وبيماري‌هاي روان تني، بروز مي‌كند.

چهارم) خطرناكترين رويداد انساني انحطاط اخلاقي و شكسته شدن مرزهاي اخلاقي است كه دراين صورت هيچ چيزبه سلامت نخواهد ماند وانسانيت انسان فرومي ريزد، واين امردرامور اداري ازجايگاهي خطير و ويژه برخوردار است. زيرا وقتي انسان ازمحدوده فردي خارج مي شود ودرپيوند با ديگرانسانها قرارمي گيرد واين پيوند صورتي اداري مي يابد، اگراخلاق نيك حاكم برروابط انساني نباشد، فاجعه چندين برابرمي شود. به همين دليل است كه والاترين ملاك در هرسازمان اداري متخلق بودن افراد به اخلاق انساني است؛ واين همان موضوعي است كه اين روزها برخي ازوزارتخانه ها ومؤسسات ومراكزدولتي ماازايفاي تعهدات خودشان به مردم وحتي مجموعه ي كاركنان خود رنج مي برند واين مهم يك دليل عمده اش عزل و    نصب هاي بي قاعده وخارج ازچارچوب قانونمند نشأت گرفته ومي گيرد وشايستگان درحاشيه رانده شده ومتملقان چاپلوس ورفيق بازان دغلكاربه مناصب وپست هاي مديريتي واجرائي تكه زده اند؛ولذادرچنين شرائطي هم نبايد انتظارداشت دستگاه ها به مردم پاسخگوباشند چراكه اين دستگاه ها حتي به كاركنان خودنيزپاسخگونبوده ونيستند وحق وحقوق اداري وانساني ايشان راهم رعايت نمي كنند وتامي توانند موجب هتك حرمت آنهارافراهم آورده ومي آورند!وازاين قبيل برخوردها الي ماشاءا...كم نداريم وبايد متاسفانه ابرازنمايم دراين خصوص حتي فريادرسي وجودندارد زيرامديران ارشدآن دستگاه ها كه خودرا تافته جدابافته مي دانندازديگران جداشده وباحصاري كه همين متملقان چاپلوس دورشان كشيده اند نمي دانند درپيرامونشان چه مي گذرد! نه درنمازها حاضرمي شوند ونه درغذاخوري ها ونه در..... آيا اين است رفتاراخلاقي وانساني با همنوع وهمكيش خود؟ آيا اين است تأثيراجراي پرداخت هماهنگ حقوق درلايحه خدمات كشوري كه امروزشاهد فاصله بيسارپرداخت ها وشكاف عميق دراين زمينه هستيم؟واقعااگرسطح زندگي كارمندان وكارشناسان بامديران مقايسه شود ومكان هايي كه آنان زندگي       مي كنند ؛ چه پاسخي مي توانيم ارائه نماييم!8 سال گذشته بين مديران به بهانه ي مناسبت هايي ؛ پنهاني سكه هايي توزيع شده است ، بن هاي ميليوني(كه اين روزها سروصدانموده)، وام هاي كلان ،زمين ، واگذاري خانه هاي سازماني وخيلي چيزهاي ديگر؛خدا مي داند كه اين تبعيض هاي ازحدگذشته است وبه همين خاطرخيلي ازافرادبراي دريافت اين گونه امتيازات سرازپانشناخته وبراي رسيدن به آن همه چيزراقرباني   مي كنند ازجمله اخلاق و...؛اميدوارم دولت يازدهم كه با شعاراعتدال برسركارآمده است مراقب باشد مديرانش آلوده ي دست درازي به بيت المال نگردند وبه هربهانه اي بيت المال رادرمعرض غارت قرارندهند!اين عمل زشت ازهركجا جلويش سد شود منفعت است وموجب بازسازي اعتمادازدست رفته دربين مردم وجامعه كارمندي است.   

جناب دكترروحاني شماكه دلسوزملت وقشربي پناه كارمند هستيدآيا راحت سربربالين مي گذاريد؟ قطعا باروحيه اي كه من ازحضرت عالي سراغ دارم با خواندن اين مرقومه دستوربررسي خواهيد دادوتاسامان ندادن اين امرآرام نخواهيديافت چون اگرمولايمان اميرالمؤمنين ازشما سؤال فرماينداين فاصله راچراازبين نبرديد به حضرتش چه پاسخ خواهيدداشت؟ به دادمردم وكارمندان برسيدومديريت علوي واخلاق توحيدي رادرعمل نشان دهيد(؟)تادلهاگرم وحقيقت چون خورشيدي درخشان درجامعه تلألونمايد.

پنجم) مهمترين مبنادرسامان يافتن اخلاق اداري، تصحيح بينش مديران وكاركنان و بسامان آوردن نوع نگاه آنان به خودشان ومردمان ومسئولان و وظايفشان است. زماني كه نگاه انسان به خود ومردم و مافوق خود و كار اصلاح شود و با نگاهي توحيدي و پاك به اين اموربنگرد وبراساس اين نگاه عمل نمايد،كاركردن عين خدمت كردن وعبادت نمودن وهمپاي لذت وشيريني وهمتاي رشد وشكوفايي است.اينكه انسان خود راچگونه ببيند وچگونه بيابد وچه جايگاهي درهستي براي خود قائل باشد، به شدت دراخلاق ورفتاراوتاثيرگذاراست.آن كه خود را«عبد» مي يابد وبراي خويش «كرامت انساني» و«عزت ايماني» قايل است به گونه اي رفتارمي كند، وآن كه«عبد» بودن خود راازياد مي برد وبراي خويش«كرامت» و«عزت» قائل نيست به گونه اي ديگرومتضاد با گونه نخست رفتارمي نمايد.

جان كلام :

اخلاق اداری را می‌توان به مجموعه‌ای ازشاخص‌های تربیتی واخلاقی تعبیرنمود كه رعایت آن ازسوی كارگزاران حكومت ومدیران دولتی ضامن بقای نظام اداری موجود درجامعه و به تبع آن حفظ نظام سیاسی حاكم برآن خواهد بود.درنظام اداری آن چه دررأس مناسباب درروابط ورفتاراداری حاکم است حرمت نگهداشتن وحفظ حقوق مردمان است هریک ازمديران وکارکنان دولت درهرمرتبه وجایگاهي که قراردارند اگرحافظ حقوق وحرمت ارباب رجوع باشند یک نظام اداری مبتنی براخلاق ظهورخواهدکردوپایدارباقی خواهد ماند.

جمعه : 1392/9/22- 10صفر1435-13دسامبر2013

 

نقد بود جه سال1393ازمنظركارشناسان - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:59 قبل از ظهر

 نقد بود جه سال1393ازمنظركارشناسان                      

اسدالله افشار

نخستين بودجه سالانه دولت يازدهم روزيكشنبه17آذر1392 از سوي رئيس‌جمهوربه مجلس تقديم شد. نمايندگان درحالي روز17 آذرماه شاهد ارائه لايحه بودجه كشور بودند كه پيش ازاين درسال‌هاي اخير با تأخيرهاي دولت سابق درتقديم سند مالي كشور رو به روبودند.سقف کل بودجه 780 هزارميليارد تومان پيش بيني شده که 195 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و 218 هزار ميليارد تومان منابع عمومي پيش بيني شده است. باارائه به موقع بودجه به مجلس ، دولت نشان داد بر قانون پايبند است.قانون اساسي هم به مجلس به عنوان قوه مقننه اختيارتام داده تادربررسي لايحه بودجه که توسط دولت تدوين وتهيه شده است،هر موردي را که به صلاح نديد، تغيير بدهد تا ازاين طريق بودجه‌اي براي يکسال مالي تهيه شود که براساس درآمد و هزينه کم نقص باشد.اين قلم با توجه به اينكه دولت تدبيرواميد نخستين بودجه ي خودرا به هنگام ودرزمان مقرر قانوني به مجلس ارائه داده است تشكر نموده و لازم مي داند به برخي از نكات  كه ازسوي كارشناسان وصاحب نظران دلسوزدر همين ارتباط اظهار گرديده است اشاره ي مختصري داشته باشد :

1-  گزارش رئيس‌جمهورهنگام ارائه لايحه ي بودجه کالبد شکافي از وضعيت اقتصادي کشور بود. 2- توجه به کنترل واردات بي‌رويه ، بهبودفضاي کسب وکار و برخي مشکلات که تکاليف زيادي بربانک‌ها درنظام بودجه‌ريزي ايجادکرده وهمچنين عدم اجراي صحيح اصل44 قانون اساسي ازنکات مهم اقتصادي کشور است که همگان اميدواريم در بودجه ارائه شده به نحودرستي تجلي پيدا کرده باشد.3- اينکه دولت مصمم است رشد نقدينگي را کنترل وآن را به سمت شرايط توليد سوق دهد و توجهي براي بهبود فضاي کسب وکاردرنظر گرفته، حرکتي با ارزش وميمون است. 4- بودجه دربر دارنده اطلاعات مفيدي در مورد چگونگي عرضه خدمات عمومي و ايجاد زيرساخت‌ها ازجانب دولت است ودرنتيجه همه آنهايي که ازفعاليت‌هاي دولت تأثير مي‌پذيرند ازطريق آشنا شدن با جهت‌گيري‌هاي تخصيص منابع برآوردي ازنتايج مترتب برآن به دست مي‌آورد.5- اشتغال،مهم‌ترین مسأله آینده اقتصاد ورکود تورمی، مهم‌ترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است ؛ اميدواريم كه براي حل اين دو معضل مهم نگاه عميق كارشناسي درتخصيص بودجه ديده شده باشد وراهكارهاي عملي براي تحقق آن پيش بيني گرديده باشد . 6- ایجاد ثبات دربازارارزازجمله مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده دولت به شمارمي آيد كه تحقق آن قطعا موجب آرامش جامعه وخرسندي آحاد مردم شريف ايران خواهد شد . 7- دولت يازدهم سعي كرده بودجه سال آينده را براساس واقعيت‌ها وعملكرد بودجه 92 تنظيم كند همين موضع باعث شده اين بودجه درمقايسه با اعداد اصلي بودجه 92 انقباضي‌ترين بودجه پس ازجنگ لقب بگيرد اما درمقايسه با عملكرد واقعي بودجه در سال‌جاري يك بودجه انبساطي باشد به‌طوري كه بودجه عمراني درمقايسه بااعدادوارقام اصلي بودجه 92 كاهش 32.5 درصدي دارد اما در مقايسه با عملكرد بودجه حدود 260 درصد رشد كرده است. 8- اقتصاددانان ترجيح مي‌دهند به جاي انقباضي و انبساطي بودن ازواژه واقعي بودن براي بودجه پرحاشيه 93 نام ببرند شرايط اقتصادي به گونه‌اي بود كه كارشناسان قبل ازمنتشرشدن متن بودجه نمي‌توانستند پيش‌بيني دقيقي ازارقام واعداد بودجه وحتي جهت‌گيري كلي آن بيان كنند. روز گذشته هم كه بودجه به مجلس رفت هنوز خيلي‌ها نمي‌توانستند به يك اجماع درست برسند. خيلي‌ها بودجه را انبساطي مي‌دانند، خيلي‌ها لقب انقباضي‌ترين بودجه پس از جنگ را به آن داده‌اند و خيلي‌ها هم آن را يك بودجه واقعي ومنطبق بر واقعيات جامعه مي‌دانند. به هر حال روحاني هرچه باشد به يك بدعت 8 ساله پايان داد وبودجه را سروقت وبر اساس قانون در نيمه دوم آذرماه به مجلس برد.9- نكته مهم ديگر، جدا كردن مقوله هدفمندي يارانه‌ها ازبودجه است. به نظرمي‌رسد دولت با موكول كردن تصميم‌گيري درمورد شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آينده ولايحه‌اي مجزا ازبودجه براي آن،اولاً قصد داشته سرنوشت برنامه مالي كشوررا براي سال آينده ازمقوله پرحاشيه هدفمندي جدا كند تا اشتباه سال‌هاي قبل تكرارنشود وازسوي ديگرقصد دارد درفرصت فراخ وبا آرامش بيشتري درمورد هدفمندي يارانه‌ها تصميم بگيرد، تصميمي كه شايد به پايان يافتن شيوه نادرست پرداخت نقدي يارانه‌ها وتبديل يارانه نقدي به حمايت‌هاي كالايي، درماني و... منجر شود. 10- دولت بايد دربودجه‌نويسي روي توان بخش‌هاي غيردولتي هم حساب كند. بخش خصوصي و بخش تعاون كشور پتانسيل‌هاي خوبي دارندكه ما درنظام بودجه‌ريزي‌مان آن را فراموش كرده‌ايم. درلايحه بودجه امسال هم به اين بخش‌ها توجه نشده است.در مورد واگذاري‌ها براي رد ديون هم بايد به اين موضوع توجه شود كه اگر مالكيت و مديريت اين شركت‌ها واگذار نشود در اصل خصوصي‌سازي انجام نگرفته است.11- تعهدات دولت درپروژه‌هاي عمراني بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار بگيرد تا فشاري بيشتر از اين به بخش‌هاي مختلف اقتصادي وارد نشود. اين موضوع در كميسيون تلفيق بايد يك محور اساسي باشد.12- ازنقاط مبهم درآمدي كه بيشتربه خيال نزديك است،تحقق درآمد66 هزارميليارد توماني ازمحل ماليات‌هادرشرايط ركود تورمي است كه مجموعه دولت بهترازكارشناس اقتصادي ديگري براين موضوع واقف است. لذا حتي تحقق رقم 50 هزار ميليارد تومان بودجه سال 92 نيزبعيد است.13- يكي ازايرادهاي بودجه تقديمي كه مي‌توان آن را به خوش‌بيني دولت منتسب كرد، وابستگي حدود 40 درصدي بودجه به درآمدهاي نفتي است. دولت در بودجه 93 بودجه درآمدهاي نفتي را 77 هزارميليارد تومان برآورد كرده كه با احتساب هر بشكه 100 دلار بايد روزانه 1/5 ميليون بشكه به فروش برساند. اين ميزان فروش نفت با‌لا‌ترازوعده غربي‌ها درتوافقنامه ژنواست وزماني اين درآمد خوشبينانه‌تربه نظرمي‌رسد كه گفته مي‌شود براي فروش نفت تا 8 دلاربراي هربشكه تخفيف نيزارائه شده وازسوي ديگرپول نفت‌هاي فروخته شده معمولاً دركشورهاي خريدار نگهداري مي‌شود.14- ايرادديگربودجه نيزدربخش درآمدي فروش 25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت است. در حالي كه دولت درسال جاري وتاكنون و به اصرارتيم اقتصادي دولت و به خصوص معاون برنامه وبودجه رئيس‌جمهورحتي يك ريال اوراق مشاركت نفروخته ودليل آن را عدم استقبال مردم مي‌داند. معلوم نيست چگونه قرار است 25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را در جامعه به مردم عرضه كند.15- توجه ويژه به افزايش سرمايه گذاري درپارس جنوبي و برنامه ريزي براي بهره برداري کامل از۴ فاز پارس جنوبي وهمچنين افزايش قابل توجه بودجه شرکت هاي دانش بنيان رامي توان ازنقاط قوت بودجه پيشنهادي دولت دانست.16-کاهش درآمددولت ازناحيه واگذاري هاي اصل ۴۴ به بخش خصوصي وهمچنين کاهش انتشار و فروش اوراق مشارکت در سال آينده را در شرايط فعلي که اقتصاد کشور در رکود به سر مي برد و نياز روز افزوني به سرمايه گذاري دربخش هاي مختلف احساس مي شود رامي توان يکي ازنقاط ضعف هاي بودجه پيشنهادي دانست.

در پايان يادآوري اين نکات ضروري است:

1- نمايندگان مجلس تلاش نمايند درفرصت باقي‌مانده با كمك خود دولت اين بودجه را به اعداد واقعي‌تر نزديك كنند.2-انتظارازنمايندگان مجلس،اين است که شرايط نامطلوب اقتصادي راکه مشکلات معيشتي زيادي را به مردم تحميل کرده است،درنظربگيرند ودربررسي بودجه«مصالح ومنافع ملي»را به هرچيزديگري ترجيح بدهند.3- دولت ومجلس قراربرهمدلي وهم صدايي داشته باشند وچالش وتنش را حاشيه‌نشين کنند، وتنها دراين صورت است كه مي‌توانيم تهديدهاي موجود را کم کنيم وداشته‌هايمان راطوري مديريت کنيم تارضايت مردم به اندازه‌اي باشدکه ازنظامي مثل جمهوري اسلامي انتظارمي‌رود .

سه شنبه : 1392/9/19- 7صفر1435- 10دسامبر2013

ماندلا دریادها خواهد ماند - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 11:40 قبل از ظهر
ماندلا   دریادها خواهد ماند                  

اسدالله افشار

نلسون روليهلا هلا ماندلا،رئيس جمهوري پيشين آفريقاي جنوبي، رهبرجنبش ضد آپارتايدوبرنده جايزه صلح نوبل درسن ۹۵ سالگي روزپنجشنبه-۵دسامبر2013 (14آذر1392)- درساعت هشت و۲۰ دقيقه به وقت محلي درحالي که اعضاي  خانواده اش درکنارش بودند درآرامش درگذ شت. نلسون ماندلا،مدت ۲۷ سال زنداني بود،اما پس از آزادي، نقش برجسته اي دربرقراري صلح دربرخي ديگرازاختلافات منطقه اي ايفاکرد.اودردهه هشتاد، هنگام گذراندن محکوميت زندان، به بيماري سل دچارشد ودرماه هاي اخير،چند باربه دليل عفونت ريوي در بيمارستان بستري بود.اينك اين قلم ضمن اداي احترام به اين مبارزخستگي ناپذير؛ مواردي رادرهمين ارتباط به اختصارمطرح مي نمايد: 

يكم) سخن گفتن ازمردی که بی‌تردید یکی ازمحبوب‌ترین، تأثیرگذارترین و ماندگارترین شخصیت‌های مطرح در جهان است، سخت است. سیاستمداری که ملت‌ها از او با احترام یاد می‌کند. رهبران نامداردنیا را در مقابل خود به کرنش واداشت وکشورش ـ آفریقای جنوبی ـ راکه ۲۰ سال قبل ازمنفورترین و مطرودترین کشورهای جهان بود، به واسطه شخصیت خود به یکی از مطرح‌ترین بازیگران سیاسی جهان تبدیل کرد.

دوم) ماندلا از سال 1962 به دليل مبارزه با نظام تبعيض نژادي حاكم برآفريقاي جنوبي به زندان افتاد وتا سال 1990 درزندان بود. درحالي كه اقليت سفيدپوستان آفريقاي جنوبي از بالاترين استاندارد زندگي قاره آفريقا كه برابرسطح زندگي دركشورهاي غربي جهان اول بود، برخوردار شده بودند، اكثريت سياه‌پوستان از لحاظ هرگونه استانداردي همچون درآمد، تحصيل و حتي ورود به ادارات دولتي مورد تبعيض قرارداشتند دراين شرايط بود كه نلسون ماندلا رهبري جنبش ضدآپارتايد را به دست گرفت.نلسون ماندلا 27 سال از عمر خود را دردوره رژيم آپارتايد درآفريقاي جنوبي در زندان سپري كرد اما پس از آن به عنوان اولين رئيس‌جمهور سياه پوست روي كارآمد و برنده جايزه صلح نوبل شد.

سوم) بررسي زندگي سياسي ماندلا حکايت از آن دارد که وي مردي انقلابي بود که به ضرورت زمان ومکان سلاح دردست گرفت، مبارزه کرد، زندان رفت، خشونت ورزيد، از تکنيک هاي روز تبليغاتي براي رسيدن به قدرت بهره گرفت،درقدرت عقلانيت به خرج داد وبه موقع با سياست خداحافظي کرد. ازآن رواست که امروز دنيا به احترامش ايستاده است.

چهارم) ماندلا با رژيم صهيونيستي كه امروزه به عنوان بزرگ‌ترين نماد نژادپرستي جهاني شناخته مي‌شود نيز دشمني ضمني داشت و روابط خوب آفريقاي جنوبي با اسرائيل ، زماني كه ماندلا بارژيم آپارتايدآفريقاي جنوبي درحال مبارزه بود سبب شد تا ماندلا يك دشمني ديرينه نسبت به صهيونيست‌ها داشته باشد. وي از جمله كساني بودكه همواره ازملت فلسطين درمقابل صهيونيست‌ها دفاع مي‌كرد ومعتقد بود كه مردم فلسطين بايد سرنوشت خودشان را تعيين كنند.درسال 1990 ماندلا اسرائيل رايك دولت تروريستي ناميد وگفت كه ما تشكيلات خودگردان فلسطين را دولت تروريستي نمي‌دانيم وگفت كه اگرما بخواهيم يك طرف را دولت تروريستي بدانيم اين دولت اسرائيل است،زيراآنها هستند كه اعراب بي‌دفاع درسر‌زمين‌هاي اشغالي را مي‌كشند. او نماد قيام‌هاي ضد نژادپرستي بود واقدامات وي آموزه‌ها والگويي براي همه آزاديخواهان و آزادانديشان است. ماندلا بارها تصريح كرده بود كه رژيم صهيونيستي بايد از سرزمين‌هاي اشغالي خارج شود.

وي درتمامي رأي گيري‌ها درمجامع بين‌المللي از مواضع فلسطيني‌ها حمايت كرد وازرژيم صهيونيستي ابراز انزجارمي‌كرد.

پنجم)به تعبيررييس جمهورروحاني؛ نلسون ماندلا به آزادي وبرابري انسان‌ها نه تنها درکشورش آفريقاي جنوبي بلکه در پهنه جهان، باور شک‌ناپذيري داشت و در اين باور راستين هيچگاه به خود ترديد راه نداد. او در اين راه پر‌فراز و نشيب و سراسر رنج، با تحمل آوارگي، دوري ازخانه وخانواده و زندان‌هاي طويل‌المدت «راه طولاني آزادي» را شکوهمندانه معنا بخشيد. او بي‌ترديد شخصيت ممتازي بود که پس از پيروزي و به بار نشستن مبارزات، با پيوند اخلاق وسياست، شيريني بخشش درعين فراموش نکردن را حتي به زندانبانان و به بند کشندگان خود چشانيد و از خود خاطره کم‌نظيري براي جهان بشريت به جا گذاشت.مطمئناً راهي که ايشان براي مبارزه با نژادپرستي پيموده است ريشه دراديان آسماني دارد، که هيچ وقت قوميت ونژاد راباعث برتري انسان‌ها نسبت به همديگر نمي‌داند.

ششم)ماندلا ازسياست قدرت‌هاي استكباري علنا انتقاد مي كرد.وي به شدت مخالف سياست ميليتاريست و سلطه‌طلبانه آمريكا بود.درجريان لشكركشي آمريكا به عراق،ماندلادرمخالفت با آن، بوش رئيس‌جمهوروقت آمريكارامتهم كرد كه نه به فكرمردم عراق ، بلكه درانديشه غارت نفت عراق است وهمين سخن،خشم آمريكايي‌ها رابرانگيخت. وي همچنين گفت اگركشوري در جهان باشد كه قساوتي غيرقابل تصور داشته باشد آن كشورآمريكاست.

هفتم) ماندلای جوان در۲۰آوریل۱۹۶۴ دوسال بعداززندانی شدن،درجلسه دادگاه خودچنین گفت:«درطول زندگی‌ام خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. بااستیلای سفیدپوستان مبارزه کرده‌ام،‌ بااستیلای سیاهان نیز مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد ودموکراتیک که همه بتوانند درآن درتوازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند بوده‌ام. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کنم و به آن دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.»

هشتم) ماندلا، دراوج اقتداروافتخار و محبوبیت، در سال ۱۹۹۹ دوران ریاست جمهوری‌اش به پایان رسید. او درحالی که می‌توانست دیگربار رئیس جمهور شود و دوره پنج ساله دیگری را به مسند قدرت بنشیند، محکم و قاطع گفت که دیگر کاندیدا نخواهد بود وفرصت خدمت به آفریقا را به دیگران وا می‌گذارد و بدینسان مقام و منصب را به آسانی واگذاشت تا نشان دهد ۲۷ سال تحمل زندان برای رسیدن به قدرت و«حفظ آن» نبوده است؛ برای آزادی آفریقا از ننگ نژادپرستی بوده است. خوبست سياستمداران جهان نيزاين درس رادرمكتب بزرگاني چون او يادگرفته وعمل نمايند ومستي قدرت راوانهاده وازشيفتگي قدرت فاصله بگيرند!

جان كلام اينكه ؛ راز محبوبيت  ماندلا را مي‌توان دراين چند جمله خلاصه كرد: مبارزه براي هدفي انساني، ستيز با ظلم، پايداري درراه مبارزه، شفقت با مخالفان پس ازپيروزي وسرانجام عدم دلبستگي به قدرت.

آري نلسون ماندلا به عنوان رهبری محبوب، مرجعی اخلاقی و انسانی فوق‌العاده دریادها خواهد ماند.

دوشنبه : 1392/9/18- 6صفر1435- 9دسامبر2013

 


به چالش كشيده شدن نظام سرمايه داري درغرب - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 10:11 قبل از ظهر

به چالش كشيده شدن نظام سرمايه داري درغرب           

اسدالله افشار

روابط دموكراتيك حاكم درغرب ظاهري است. دراين كشورها انتخابات آزاد وجود دارد، ولي تصميمات اصلي ازسوي صاحبان صنايع وبخش اقتصادي جامعه اتخاذ مي شود. بخش بزرگي ازجامعه به درستي دراين كه آيا نظرمردم درتصميم گيري هاي سياسي تأثيردارديانه،ترديد دارد.مردم درحال حاضرمعتقدند كه گستره قدرت وحوزه عمل سياستمداران وپارلمان، به طوركلي بسيارمحدود است واينكه شهروندان درباره مسائل گوناگون چه فكرمي كنند، به طوركلي اهميتي ندارد.دليل محدوديت دامنه نفوذ واراده سياست در«لجام گسيختگي»بخش اقتصادي است . «پروفسوراكسل هونث» فيلسوف نام آشناي آلماني  سال گذشته درگفتگو با

دويچه وله مي گويد:«بسياري ازاهداف سياسي اصولاً به اجرادرنمي آيند،چون حكومت هايي كه قصد پياده كردن اين تصميم ها را دارند، با سدهاي بخش اقتصادي روبرومي شوند.»

وي مي گويد:«درحال حاضرهمه راهكارها دراين نسخه خلاصه مي شود كه دموكراسي بايد خود را با بازارو اقتصاد هماهنگ كند.اين نسخه به عنوان راهكاري كارادرمقابله با بحران مالي اروپابارهاوبارها پيچيده و مورد استعمال قرارگرفته است. ولي اين روند به معناي ازدست رفتن دستاوردهاي دموكراسي است. بازاربايد خود را با موازين دموكراسي تطبيق دهد، نه برعكس. »

واقعيت دولت درنظام سرمايه داري :

درنظام سرمايه داري، اين راكفلرها وكلان سرمايه داران هستند كه به دولت ها وسناتورها وجاهت داده و اعتبارمي بخشند. واقعيت دولت درنظام سرمايه داري، ازوكالت سرمايه داران جدا نيست. به عبارت ديگر، دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش ازآن كه حافظ منافع عمومي باشند،وكلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است كه درنظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي ازركود اقتصادي ازصاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجازشمرده شده و به همين دليل درصورت عدم سودآوري اخراج انبوه كاركنان وتعديل هاي اساسي، كاهش دستمزدها و وجاهت قانوني مي يابد وازحمايت هاي دولتي برخوردارمي شود.

ميانگين ثروت خالص هر يك ازاعضاي كنگره آمريكا :

«رول كال» روزنامه كنگره آمريكا،در گزارش نوامبر2011خود شرايط آن دوران را اين طورتبيين مي‌كند:«به نظرمي‌رسد قانونگذاران آمريكايي با سرعت بيشتري نسبت به بقيه مردم اين كشوردر حال ثروتمندترشدن هستند.»طبق گزارش اين روزنامه اعضاي كنگره درسال 2010 به طوركلي بيش از2 ميليارد دلارثروت خالص داشتندكه اين رقم از سال 2008، حدوداً 28 درصد افزايش داشته است. اين روزنامه گزارش مي‌دهد:«حدود90 درصد اين افزايش براي 50 تن ازثروتمندترين اعضاي كنگره بوده است. ميانگين اعضاي كنگره بسيارثروتمندترازميانگين خانواده‌هاي آمريكايي هستند؛تمامي قانونگذاران آمريكايي از تمامي شهروندان معمولي اين كشورثروتمندترهستند.» بدون درنظر گرفتن خانه‌ها،ميانگين ثروت خالص هريك ازاعضاي كنگره نزديك به 4 ميليون دلاراست. اين در حالي است كه برپايه گزارش بانك مركزي آمريكا، ثروت خالص يك خانواده آمريكايي با محاسبه خانه‌هاي شخصي حدود500 هزاردلار است.

عدم موفقيت  نظام سرمايه‌داري مبتني براقتصاد بازار:

نظام سرمايه‌داري مبتني براقتصاد بازار با وجود كسب موفقيت‌هايي درزمينه رشد اقتصادي ومهارمتغيرهاي اصلي اقتصاد مانند رشد سرمايه‌گذاري وافزايش صادرات،ازنظرمهارفساد اقتصادي،ايجاد برابري وتوزيع مناسب درآمد موفق نبوده وموجب بروزمشكلاتي درطبقه متوسط وضعيف شده است.

درساختارسرمايه‌داري، وظيفه دولت تعديل فعاليت شركت‌هاي بزرگي است كه درپي افزايش سود وحذف رقباي ضعيف هستند ونيزحمايت ازشركت‌هاي ضعيف ومردم عادي درمقابل اين شركت‌ها است وازآنجا كه سياستمداران آمريكا وامداراين شركت‌هاي بزرگ به دليل ساپورت هزينه‌هاي انتخاباتي‌شان هستند ونيزنفوذ اين شركت‌ها در ساختاردولتي مانع از اقدامات مؤثرنظارتي حاكميت براين شركت‌ها مي‌شود ودراين بين حقوق طبقه متوسط وضعيف جامعه پايمال مي‌شود، يعني عملاً وظايف دولت درساختار فعلي نظام سرمايه‌داري آمريكا انجام نمي‌شود.

به چالش كشاندن نظام سرمايه داري وپايان دادن به حيات آن :

نظام سرمايه داري درطول حيات خود تلاش كرده تا چنان وانمود سازد كه تامين كننده نيازهاي فردي وحتي ارتقاي جايگاه جهاني ملتها بوده وتنها الگويي است كه توان حل چالشهاي جهاني را دارد.پس ازفروپاشي شوروي سابق ونظام كمونيستي،غربي‌ها تلاش كردند تا با اين ادعا، سياستهاي داخلي وجهاني خود را توجيه وچنان وانمود سازند كه برترين تفكر و راه حل را براي مقابله با چالشهاي جهاني دارند. با توجه به اين ادعا‌ها نيز مردم كشورهاي غربي نوعي برتري طلبي را درخود احساس كرده و براين اساس نيزدرحمايت ازنظام سرمايه داري گام برداشتند. پس از گذشت ۲ دهه ازحاكميت يك جانبه نظام سرمايه داري جهاني شاهد دگرگوني دراين تفكر بوده بگونه‌اي كه مردم دراروپا با حركتهاي سراسري به دنبال به چالش كشاندن نظام سرمايه داري وپايان دادن به حيات آن مي‌باشند.نمود عيني اين امررا درتظاهرت‌هاي گسترده مردمي دراروپا وآمريكا مي‌توان مشاهده كرد.ايجاد جنبش تسخير"وال استريت"درآمريكا نمودي ازاين حركتهاي مردمي براي مقابله با نظام سرمايه داري بوده است كه برگرفته ازدلسردي ونارضايتي مردمي ازاين ساختار مي‌باشد .

 

يكشنبه : 1392/9/17- 5صفر1435- 8 دسامبر2013

 

 

روند منزوي سا زي رژيم صهيونيستي - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 12:27 بعد از ظهر

 روند منزوي سا زي رژيم صهيونيستي   اسدالله افشا ر

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

یکم) اين روزها زمامداران رژيم صهيونيستي نگران وضعيت بين‌المللي خود هستند.آن‌ها احساس مي‌كنند كه در آستانه ي مرحله جديدي ازانزواي سياسي درسطح جهاني قرارگرفته‌اند.اسرائيل درچنين حالتي برخي از اهرم‌هاي فشارخود برامريكا بويژه باراك اوباما راازدست داده است.گفتمان آشتي جويانه ومعتدل ‌نظام  اسلامي ايران كه همزمان مبتني برحفظ ارزش‌ها ودفاع ازمنافع وامنيت ملي واسلامي كشورمان است، گفتمان تندروانه وستيزه جويانه اسرائيل وحاميان ستيزه جووجنگ طلب آن درهيئت حاكمه امريكا را دچار بحران وانفعال كرده است. مهمترين هم پيمان منطقه‌اي اسرائيل يعني عربستان نيزدچارانفعال شده وپس از شكست پروژه حمله نظامي امريكا به سوريه وتقويت راه حل‌هاي مسالمت جويانه براي بحران اين كشورو حل مسئله هسته اي ايران درتوافق نامه ژنو با گروه5+1 به نوعي درون خود خزيده است.

كارشناسان دراين زمينه معتقدند؛آن چه كه برروندمنزوي سازي رژيم صهيونيستي افزوده است،اولاگامهاي برداشته شده گروه5+1باايران درجهت حل مسئله هسته اي كشورمان براساس توافق نامه ژنومي باشد؛وثانيا  تحولات بحران سوريه وتن دادن به كنترل بين‌المللي بر سلاح شيميايي اين كشور و پيوستن آن به كنوانسيون بين‌المللي خلع سلاح شيميايي است كه بلافاصله خطر سلاح‌هاي هسته‌اي اسرائيل وضرورت پيوستن وي را به سازمان جهاني انرژي اتمي بصورت جدي مطرح وفشارهاي تازه‌اي رامتوجه اين رژيم وزمامداران آن كرده است.قطعاعبوربسلامت ازاين مرحله براي اسرائيل اگردركوتاه مدت هم ميسرباشد درميان مدت ودرازمدت امكان پذيرنيست.

دوم)به اين دوسخن خوب دقت كنيد:

1- «کشور اسرائیل باید روی مخروبههای فلسطینیان و جنازههای آنان بنا شود.»

2- «یهودیها به دلیل نداشتن کشور، هویت ندارند، لذا باید با تشکیل کشور یهودی هویت خود را به دست آورند.»

جمله نخست را«دیوید بنگوریون»اولین نخستوزیراسرائیل درکنگره سالانه یهودیان برزبان رانده بود و جمله دوم برزبان«بنیامین نتانیاهو»نخستوزیرکنونی این رژیم درکتابش با عنوان«صلح پایدار»جاری شده است. مقایسه این دوجمله به خوبی نشان میدهد که اسرائیل، رژیمی جعلی است وبا اشغال سرزمینی دیگرو ملتی دیگرقصد خرید هویت برای خود دارد.بنابراین، هرگونه تلاش ادعایی رهبران این رژیم برای برقراری صلح با فلسطینیها، در چارچوب همان کسب هویت، تعریف میشود.

 سوم)ازنگاه صاحب نظران كه نگاه درستي است ؛ مکتب صهیونیسم رامیتوان با مکتب سلفیگری همردیف دانست و همان طورکه سلفیگری،افراطیگری با دستاویز قراردادن دین مبین اسلام است، صهیونیسم نیزافراطیگری درلوای دین یهود است،درحالی که هیچ نوع افراطگرایی را ادیان اسلام و یهود و پیروان آنها قبول ندارند.بنابراین مکتب صهیونیسم که شاکله ودرونمایه رژیم جعلی اسرائیل راتشکیل داده،هرگزراضی نخواهد شد درصورت تشکیل کشوریهودی، غیریهودی را در خود راه دهد و به همین دلیل باید منتظر سیل عظیم کوچانده شدن مردم فلسطین بود.اسرائيل هميشه نيازبه بحران دارد وحيات آن دربحران است وهرموقع که دريک جمع عمومي بحران نباشديا يک منطقه‌اي بحراني رو به آرامش برود اسرائيل آسيب مي‌بيند.

پنجشنبه : 1392/9/14- 2صفر1435- 6دسامبر2013

 

      

مهمترين تضمین اجرای حقوق شهروندی - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 2:29 بعد از ظهر

 

مهمترين تضمین اجرای حقوق شهروندی        

اسدالله افشار

 

احياي حقوق شهروندي :

بعدازپيروزي انقلاب اسلامي واستقرار نظام جمهوري اسلامي ايران عمده‌ترين محور‌هاي حقوق شهروندي دراصول 19تا42 قانون اساسي مورد توجه قرارگرفت ولي درمقام عمل به دلايل مختلف وگاهي به بهانه‌هاي مختلف اين حقوق رعايت نشد.دردولت‌هاي هفتم وهشتم به نوعي توجه به حقوق شهروندي احيا شد و به نهاد‌هاي مدني توجه خاص مبذول ومقررشد،اقتدارلازم به اين نهاد‌ها داده شود.دکترروحاني دربرنامه تبليغات رياست جمهوري احياي حقوق شهروندي را وعده داد وخوشبختانه اين شعار در برنامه برخي ازوزرا ازجمله وزيرراه وشهرسازي نيزديده شد.درادامه آن برنامه ، رئيس جمهور به معاون حقوقي رياست جمهوري ماموريت دادکه با تشکيل کميته‌اي و با مدد اساتيد و صاحب نظران به تدوين لايحه حقوق شهروندي بپردازد ؛اين انتظاربسرآمد وبالاخره پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري متن پيش‌نويس غيررسمي منشورحقوق شهروندي راچهارشنبه گذشته- 6آذر1392- منتشركرد.‏ اين منشور شامل يك مقدمه و سه فصل است. در فصل اول كه از قواعد عمومي حاكم براين منشورسخن رفته است نكات خوب، دقيق وحقوقي مطرح شده است. هدف از اين كاربزرگ وسترگ، تجميع، شناسايي وبيان حقوق شهروندي عنوان شده است كه درساير قوانين كشورنيز به‌آن اشاره شده است. در اين فصل آمده است با كساني كه دررعايت حقوق مردم اهمال دارند يااين حقوق را نقض مي‌كنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به رعايت آن مي‌كند.

فصل دوم منشور حقوق شهروندي 141 حق را باعناويني چون "حيات، سلامت و زندگي شايسته"، "آزادي انديشه، بيان و مطبوعات"، "دسترسي به اطلاعات"،" هويت فرهنگي، بيان رسانه اي و آفرينش هنري"، "حريم خصوصي"، "سلامت اداري،حكمراني شايسته و حكومت قانون "، " شفافيت و رقابت "، "حق مشاركت شهروندان در سرنوشت اجتماعي"، "حقوق اقتصادي و مالكيت"، "اشتغال وكارشايسته"، "آسايش، رفاه، حمايت وتامين اجتماعي"، "عدالت قضائي"، "آموزش و تعليم"، "خانواده، زنان، كودكان و كهنسالان"، "نخبگان و استادان و دانشجويان"، "ايثارگران،جانبازان و خانواده‌‌هاي معظم شهدا"،"اقليت‌ها و اقوام"، "روستانشينان و عشاير " و"محيط زيست وتوسعه پايدار" را احصاء كرده است.  ريزبيني و دقت تدوين كنندگان منشور در احصاي اين 141 حق شايسته تقدير است.  فصل سوم منشور تحت عنوان "سازمان كار، توسعه و نظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي" معاونت حقوقي رياست جمهوري را مامور اجراي اين منشور در"مركزملي حقوقي شهروندي" كه دراين معاونت فعال خواهد شد، كرده است.  ‏

درفصل سوم ، معاونت حقوقي رياست جمهوري ماموريت پيدا مي‌كند تخلف ازحقوق شهروندي رادر دستگاه‌هاي اجرايي رصد كند و لوايح لازم را تهيه و به هيئت وزيران تقديم نمايد وهرسه ماه يك بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئيس جمهوري ارائه دهد.اينك اين قلم درهمين باب نكاتي را يادآوري مي نمايد :

يكم) حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری :

شهروند مرکب از دوکلمه است که عبارت است از شهر به معنای جامعه انسانی و وند به عنوان عضوی وابسته به جامعه انسانی. افراد زمانی به عنوان شهروند شناخته می شوند که حقوق ووظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند وبدانند که باید به مطالبه چه حقوقی بپردازند وراههای دستیابی به این حقوق چیست. بی شک دستیابی به این توانمندی در سایه آگاهی و عملکردهای فردی و جمعی مردم و وجود نظام مردم سالا ری دست یافتنی خواهد بود. هریک از ما به عنوان یک شهروند عضو رسمی شهر و کشور عزیزمان ایران هستیم و این مفهوم دربرگیرنده حقوق ومسئولیت هایی است که در قبال این عضویت داریم.درواقع حقوق شهروندی وظایف ومسئولیت های شهروندان را درقبال یکدیگر،درقبال شهرو دولت تعیین می کند و همچنین حقوق و امتیازاتی را که وظیفه تامین آن برعهده مدیران شهری، دولت یا قوای حاکم است مشخص می نماید.حقوق شهروندی ازجمله دستاوردهای مثبت بشری است که موردتأیید دین مبین اسلام و جمهوری اسلا می است.

دوم) مفهوم شهروندی :

مفهوم شهروندی دربرگیرنده مجموعه‌ای ازحقوق و تکالیف است. اصولا حق و تکلیف در برابر هم قرار دارند وحق تکلیف را به دنبال دارد. شهروندی ریشه داشتن در وضعیت تاریخی و عضویت در یک جماعت است. شهروندی برموقعیت عضویت وپیوند بادیگران دلالت می‌کند ولذا متضمن مسئولیت زیستمانی،‌ یعنی مسئولیت زیستن بادیگران درزیست- عالم مشترک است. بدین معنا،‌ شهروندی محمل اخلاق زیستمانی واز جمله شرکت دررابطه گفت‌و‌گویی بامحیط پیرامون خویش است.امتیازشهروندی بردیگرهویت‌های اجتماعی - انسانی در برابری فراگیری است که هویت‌های دیگرمانند طبقه یا قومیت آن را ندارند. شهروندی ایده‌ای است که بی‌عدالتی‌های درون ومیان جوامع را به چالش می‌کشد. شهروندی به طور تنگاتنگی با دموکراسی ارتباط دارد. شهروندی یک عضویت است که مجموعه‌ای ازحقوق، ‌وظایف وتعهدات را بردارد و لذا با دو مفهوم حق ومسئولیت همراه است. حق شهروندی یک حق انسانی است که مولود انسان بودن ودرجمع زیستن اوست.آنگاه که از حقوق انسانی سخن گفته می‌شود،‌ این حقوق درقالب شهروندی تحقق می‌یابد وبربرابری، عدالت واستقلال دلالت دارد. مفهوم شهروندی دربردارنده حق زندگی،‌ حق آزادی، ‌زندگی مطلوب و مناسب ،‌ حق تعلیم وتربیت ومعیشت،‌ حق مشارکت وحق تعیین‌کنندگی سرنوشت است.

سوم) حقوق شهروندی :

«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشوردررابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن وانتخاب شدن، حق گواهی دادن درمراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن ؛ بنابراین واژه مذکورازحقوق سیاسی است.در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. درواقع حق شهروندی به اعتبارتابعیت برقرارمی‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی وغیرسیاسی(حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی واجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. ازاین رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هرسه نسل حقوق بشری که درسطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی واجتماعی وحقوق همبستگی می‌باشند.

چهارم) حقوق شهروندی ازمباني دين اسلام :

حقوق شهروندی ازمفاهیم مدرن وازلوازم زندگی دموکراتیک افراد دریک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشرواوباید درقالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. انسان دراندیشه اسلامی فردی است حق مدارو برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است.براین اساس،تکالیف نیزبازگشت به حقوق دارند.شناسایی وتعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که ازآن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی ومبنایی زندگی افراد درجامعه اسلامی قلمداد می شود.ازطرف دیگر،دین با دراختیارداشتن اصول مبنایی وابزاراستباط عقلی، توانایی کشف ووضع قواعد را دراین ارتباط دارد.

پنجم) نسبت بين حقوق شهروندي و حقوق بشر:

حقوق بشر ناشي از حيثيت و کرامت ذاتي انسان است. گفته مي شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و براي تثبيت حقوق فطري و طبيعي انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگي در جامعه يا جدا ازجامعه ودرانزوا و به تنهايي تعلق دارد. در حالي که حقوق شهروندي حقوق انسان، به خاطر زندگي در اجتماع معين است و با توجه به مقتضيات جوامع و شرايط زماني و مکاني مي تواند متفاوت باشد. بخش اساسي حقوق شهروندي ناشي ازحقوق داخلي کشورهاست، اما حقوق بشروحقوق شهروندي دومقوله ي کاملا مجزا نيستند.اجراي حقوق بشربستگي به حقوق شهروندي دارد. حقوقي که انسان به دليل حيثيت وکرامت ذاتي خود دارد (حقوق بشر) با حقوقي که انسان مقيم يک اجتماع بايد داشته باشد(حقوق شهروندي) دومقوله ي متضاد نيستند.به طورخلاصه مي توان گفت نسبت بين حقوق شهروندي وحقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندي وحقوق بشر در بسياري از موارد به جاي يکديگر استفاده مي شوند و بسياري ازحقوق مندرج در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و دو ميثاق مربوط به آن حقوق شهروندي است و بسياري از حقوق شهروندي، ريشه در حقوق بشر دارد، اما تميز بين آنها امکان پذير است.

ششم) مهم‌ترین چالش پیش ‌روی حقوق شهروندی :

ازمنظرصاحب نظران مبنای حقوق شهروندی،ایجاد امنیت برای شهروندان است تادرسایه آن انسان‌های عضو جامعه بتوانند استعدادهای ذاتی خود را شکوفا سازند و به هدف عالی خود دست یابند.مسئله قابل توجه این است که دریک تعریف قانونی ازحقوق شهروندی،تکالیف دولت وحقوق شهروندان مشخص می‌شود.مهمترين

تضمین برای اجرای حقوق شهروندی،عملکرد دولتمردان است.اگردولتمردان وظایف خود را درست انجام ندهند ، نهادینه شدن حقوق شهروندی به درستی انجام نخواهد شد. ازاین‌رو ، می‌توان گفت:عدم التزام مسئولان به اصل حاکمیت قانون، مهم‌ترین چالش پیش ‌روی حقوق شهروندی است.

جان كلام :

اينكه يكي ازدغدغه‌هاي رئيس جمهور محترم رعايت حقوق شهروندي ا ست شايسته تقديراست اما دلسوزان به دو نكته دراين خصوص اشاره داشته اند كه اميدوارند مورد بذل توجه قرارگيرد:

1- آموزش حقوق شهروندی ومسئولیت‌های شهرنشینی یکی ازوظایف اصلی رسانه‌ها به ویژه صدا وسیما است که افراد را با حقوق آشنا ساخته ومسئولیت‌های شهروندی را نیزبه آنان گوشزد کند.2- دولت محترم درتبيين حقوق شهروندي درمرحله اول رفاه عمومي را درسطح جامعه بگستراند چراكه جامعه اي كه درتأمين نيازهاي اوليه خود با مشكل روبروباشد تمام اين كاستي ها رادردنياي سياست جستجوكرده ومهم ترين دغدغه اش را نبود آزادي سياسي مي شناسد.

دوشنبه : 1392/9/11- 28محرم الحرام1435-2دسامبر2013

گزارش 100روزه ونقدها - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 12:3 بعد از ظهر

گزارش 100روزه ونقدها                                              

  اسدالله افشار

مباحث ومشکلات اقتصادي ازجمله رکود تورمي، خزانه خالي، انبارکالاهاي اساسي، تعهدات ادا نشده و... عمده ترين موضوعات مورد بحث رئيس جمهورکه ازآن به عنوان ميراث به جا مانده ازدولت قبل ياد کرد درگفت وگوي زنده تلويزيوني سه شنبه شب گذشته بعدازاخبارسراسري ساعت 21 ؛-5آذر1392- اوبود که با عنوان گزارش عملکرد دولت تدبيرواميد پس از۱۰۰روزازآغازبه کاردولت يازدهم توسط دکترروحاني مطرح شد.دکترحسن روحاني دربخش هايي ازصحبت هاي خوددرباره برخي ازموضوعات اقتصادي،سياست داخلي و خارجي، حقوق شهروندي ، کاهش مداخلات امنيتي درحوزه هاي مختلف و... نيزنکاتي را مطرح کرد.

گزارش رئیس جمهورروحانی، ازجهت ویا جهات بسیاری حائزاهمیت بود وبه همین خاطرپس ازاین مصاحبه نقدهای مختلفی ازسوي موافقان ومخالفان درباره آن صورت گرفت؛كه اين قلم درذيل فهرست واراشاراتي به آن نقدها خواهد داشت :

يكم) نقدهاي مخالف :

1- این سنت بدی است که هرکسی مسئول می‌شود توانمندی‌های دولت قبلی را نادیده بگیرد وفقط به نکات منفی دولت‌های گذشته اشاره می‌کند.2- باید دراین گزارش نکات مثبت ومنفی درکنارهم بیان می‌شد.امیدآن كهرييس جمهوردرگزارشات بعدی خود این اشکال رارفع وجبران کند. 3- روحانی درگزارش عملکرد100 روزه خود هیچ راهکاروکلیدی برای گشودن قفل‌هایی مانند تورم، جبران بدهی‌های دولت، راههای افزایش درآمدهای غیرنفتی، معضل مسکن وکاهش نقدینگی در جامعه ارائه نکرد.4- روحانی دراین گزارش تنها به ارزیابی عملکرد دولت قبلی وانعکاس مشکلات موجود کشورپرداخت وهیچ عملکردی ازفعالیت‌های 100 روزه خود ارائه نداد. 5- به نظر می‌رسد دراین ارزیابی قدری فرافکنی صورت گرفت و تاثیر تحریم‌های ظالمانه برفعالیت‌های دولت قبل نادیده گرفته شد. 6- باید همیشه نگاه به آینده درمدیریت رامدنظر قراردهیم. البته این بدان معنی نیست که گذشته را نادیده بگیریم، اما بخصوص دررده بالا اینکه همیشه گذشته را مورد انتقاد قراردهیم باید یقین داشته باشیم که پس ازاتمام دوره آقای روحانی، دولت بعدی هم حتما به ضعف‌های این دولت که قطعا ناشی ازبرخی تنگناها است، خواهد پرداخت. 7- گزارش ۱۰۰ روزه رئيس جمهوربيشترشبيه جلسه دادگاه و محاكمه فردي بود كه تا ۱۰۰ روز پيش ازاين، رئيس جمهور كشور بود. اودراين جلسه حضورنداشت تا بتواند در قبال سخنان رئيس جمهوردولت يازدهم ازعملكرد دولت خود دفاع كند.8- ارثي كه روحاني ازدوران احمدي نژاد برده است تنها خالي بودن خزانه، بدهكاري زياد،با اين حساب بايد درگوشه‌اي بنشينيم وزار زارگريه كنيم به حال اين كشوركه دراين ۸ سال چه برسرش گذشته است! 9- به تيتريكي ازروزنامه‌هاي كشورتوجه كنيد؛«رونمايي از۸ سال نابساماني و۱۰۰ روز تدبير»اينگونه قضاوت كردن منصفانه وعادلان نيست. دولت تدبيرواميد هم روزهاي زيادي را درپيش دارد كه زود خواهد گذشت . 10- آقاي احمدي نژاد هم هنگامي كه رئيس جمهور شد سياست انتقاد شديد از دولت‌هاي قبلي را پيش گرفت. بايد به اين سمت پيش رفت كه اينگونه رفتارها برچيده شود.11- انتقادات روحانی ازدولت گذشته تند بود. 12- روحانی به جای بازگویی گذشته باید ازحال وآینده سخن می‌گفت .13- رئیس جمهور ازحیث محتوایی می توانست به جای صحبت کردن از تورم و خزانه خالی که مربوط به گذشته است موضوعاتی رااعلام کند که نشان دهنده وضع نا به سامان فعلی واشکالات کشورکه ازگذشته پدیدار شده است، باشد. 14- دکترحسن روحاني، پس ازصد و يک روز، گزارشي داد که عمدتاً به سياه‌نمايي اعجاب‌آور احمدي‌نژاد گذشت، اما با توصيه به انصاف وصلح وبرادري واميد و تدبير و گذشت ختم گرديد.15- این نکته را باید مدنظر قرار داد که تمامی مشکلات اقتصادی و تحریم‌های خارجی دشمنان را نمی‌توان برگردن مسئولان اجرایی گذشته انداخت. 16- رئيس جمهور از موضوع كسري يارانه‌ها در سال جاري گفتند. بدون اينكه براي ادعاي خود سندي ارائه دهند. منتقدين در اين باره سند ارائه داده‌اند كه دولت كسري ندارد. اما نه رئيس جمهور، نه مسئولين  مربوط در اين مورد حاضر نشدند توضيح دهند. 17- رئيس دولت دراين گزارش تصريح دارد«دنبال آشتي است ومي‌خواهد با همه آشتي كند.»اين رويكرد خوبي است، بايد ازآن استقبال كرد واين رويكرد متضمن وحدت ملي، وحدت نخبگان و... است.اما اگر اينطوراست چرا دو سوم گزارش عملكرد قهر وكينه‌توزي با دولت گذشته است؟18- رئيس جمهورمحترم گله خزانه خالي را دارند، ازطرف ديگردرهمين گزارش وعده دوبسته كالايي را تا پايان سال، به اقشاركم درآمدمي‌دهند. اگرخزانه خالي و دولت با كسري رو به ‌روست اين دوبسته كالايي را آن هم بدون مصوبه مجلس ازكجا مي‌خواهند بدهند؟

دوم) نقدهاي موافق:

1- بدون شك يكي ازتوفيقات دولت دريكصد روزتصدي مسئوليت  بويژه دردقيقه90 اين ايام موضوع پيروزي ديپلماتيك وگفتگوهاي ژنو بود كه منجربه يك توافقنامه شد.2- رئيس جمهور، به حق به تلاش‌هاي دولت درموردتهيه پيش‌نويس حقوق شهروندي اشاره كردندكه شايسته تقديراست.3- نقطه قوت اين گزارش اين بودكه آقاي رئيس جمهورمنشأتوفيقات دولت را همياري و همكاري مردم و هدايت‌هاي رهبري دانستند. حق هم همين است اين نگاه نشانه اعتدال است  بايد ازآن تشكركرد . 4 -گزارش ارائه شده ازسوي روحاني رئيس‌جمهور، گزارش خوبي بود. اين خوب بودن ازاين منظرمطرح مي‌شود كه احساس مطلوبي به ايرانيان به عنوان شهروندداد.احساسي كه درآن شهروندايراني رئيس‌جمهوركشورش راآگاه ومشرف به مسائل مي‌داند.5- می‌بایست اين گزارش روحانی را فراترازخشنودی حامیان وبغض وعصبانیت مخالفان نگریست وبا منطق و مبنای«حکمرانی خوب» درارزش‌ها واعتبارغورکرد. 6- دراتفاقات فردای گزارش 100 روزه رئیس دولت یازدهم باید فراوان تأمل کرد. زیرا که نشانه‌های روشنی از پارادوکس فکری طایفه‌ای از اهل سیاست را در بردارد.7- پیدا بود که گزارش روحانی طنین متفاوت درنگاه وذهن مخاطبان می‌یابد. برای 70 میلیون ایرانی این گزارش قبل ازهر چیز نوعی «کارکرد روشنگری» داشت. 8- رييس‌جمهوردرباره نقض قانون و تخلفات قانوني دولت احمدي نژاد مراعات کرد.درواقع آقاي روحاني نخواستند صريح هرآنچه بردولت و کشور در گذشته رفته رابيان کنند وتنهابه بيان گوشه‌هايي ازمشکلات بسنده کردند،درحالي که اگررييس‌جمهوربخواهدحقايق را بگويد خيلي بيش ازاينهاست. 9- آنها که می‌گویند چنین آمارهایی را نباید ارائه کرد و نقد دولت گذشته سیاه‌نمایی است و به نظام و اعتماد ملی آسیب‌می‌زند البته کم لطفی می‌کنند. این واقعیت را باید گفت و از این بابت نقدی متوجه رئیس جمهور روحانی نیست.10- گزارش صدروزه رييس جمهوري به مردم ايران اقدامي جامع،متين ومنطقي بود.11- بايد يادآورشد که«ارايه گزارش100روزه» يکي ازوعده‌هايي بود که حسن روحاني در فعاليت انتخاباتي وعده داده بود واين عمل را بايد به حساب وفاي به عهد گذاشت، واقعا بايد ازآنهايي که مخالف گزارش هستند،اين سوال راپرسيدکه کجاي اين کاربا قانون وعرف منافات دارد که اين همه آشفته شده و برخود واجب مي‌دانند که موضع منفي داشته باشند.12- آقاي روحاني درگزارش خود آمارهايي ازوضعيت کشور ارائه دادند که برخي ازاين آمارها درباره دولت قبل تکان‌دهنده بود.13- رئيس‌جمهورمردم رادرجريان اقدامات تلخ دولت داعيه‌دارعدالت ومبارزه بامفاسدقرارداد.14- رييس جمهورهمان طورکه جامعه ازوي انتظارداشت آمارهاي واقعي رادربخش‌هاي مختلف به مردم ارائه کرد.15- اينکه هر100 روز يک گزارش به مردم وافکار عمومي ارائه شود، سنت خوبي است وبايد از اين بابت از رئيس‌جمهور و دولت محترم تشکر کرد. 16- نکته مثبت و قابل توجه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی رئیس‌جمهوراین بود که وی درارائه گزارش عملکرد 100روزه دولت یازدهم فضای امید‌آفرینی رادرحوزه اقتصادی درجامعه ایجاد کرد که جای تقدیر دارد. 17- آيا شهروندان ایرانی نمي‌پرسند چرا 8 سال تمام همراهان آن روزپولدارترین دولت تاریخ انقلاب (به لحاظ برخورداری از ثروت نفتی) مطالبات شهروندان را مسکوت گذاشتند اما اکنون و با از دست دادن قدرت چنین بی‌محابا لیست انتظارات برای دولت 100 روزه که وارث خزانه خالي است، می‌گشایند؟ 18- کسي دررأس قوه مجريه قرارگرفته است که دولت وخودش را نه تنها از جامعه جدا نمي‌داند، بلکه مردم راامين خود تلقي کرده وبه همين دليل آن‌ها را درجريان همه امور قرار مي‌دهد. با اين شرايط اين اميدواري به وجود آمده است که ازاين پس صداقت وشفاف‌سازي يکي از اولويت‌هاي دستگاه اجرايي است وهيچ چيز نيست که ازمنظر عمومي ناپيدا باشد.

سوم) چندتوصيه ازميان نقدها :

 فارغ ازهمه این اظهارنظرها ؛ نگارنده دربخش پاياني چندتوصيه را ازميان همين نقدها ي موافق ومخالف كه درذيل به آنها اشاراتي خواهد داشت ، به دولت وملت آگاه وفيهم ايران ونخبگان يادآوري مي نمايد :

1-  آنچه که می‌تواند محل نقد باشد، کوتاهی درنقد اصحاب قدرت درهنگام قدرت است. نقدی که می‌توان بررسانه ملی نیزداشت که چرا وقتی رئیس دولت گذشته به توجیه عملکرد دولت خودباآمارهای بعضاً نادرست می‌پرداخت فقط شنونده و لبخند زننده بود وحال هم گویا می‌خواهد همین رویه را ادامه دهد. 2- شاید اگر همین رسانه ملی به جای سکوت ومدارا وحتی همراهی وحمایت با دولتمردان گذشته، به وظایف خویش در نقد قدرت دولت حاکم براداره کشور،عمل می‌کرد و به منتقدین دلسوزوفرهیختگان وطن‌ دوست و مشفق نیز مجال حضورونقد قدرت می‌داد و تنها تریبون دولتمردان و حامیان دولت نمی‌شد مشکلاتی تا این حد وسیع دامان اقتصاد ومعیشت وآرامش و امید مردم و جامعه را نمی‌گرفت. 3- حال با علم به اینکه دیگر فرصت اشتباه وخطا وبی‌تدبیری وهزینه تراشی و بی‌قانونی را نداریم کاری کنیم که مصالح ملی ومنافع کشورونظام را هیچ دولتمردی خواسته یاناخواسته فدای امیال شخصی وگروهی نکند.نقد قدرت راتاب بیاوریم. بی‌قانونی را ریشه کن کنیم. پنهانکاری را به کناری بگذاریم. صداقت و شفافیت را اصل بدانیم ودریک کلام اخلاق و انصاف را سر لوحه حرف وعمل خویش قرار دهیم. یادمان باشد که نقد قدرت در هنگامه حضور قدرت بیشتر به کار می‌آید تا پس ازترک آن. 4- روحاني درگزارش خود بيشتر مايل بود گزارش دهد که دولت را در چه شرايطي تحويل گرفته و به نظر مي‌رسد اين بخش از اظهارات ايشان تند بود، شرايط ايجاب مي‌کند از حاشيه‌ها پرهيز کنيم. 5- سازمان صداوسيما ترتيبي اتخاذ نمايد تا طبق قانون به رييس جمهورسابق فرصتي داده شود تا بتواند درتلويزيون ازعملكرد8ساله دولتش دفاع كند و پاسخ گزارش ۱۰۰ روزه آقاي روحاني را بدهد.6- چرا رئیس جمهوردرگزارش خود ،گذشته ها را بازگوکرد درحالی که بهتربود ازحال وآینده کشور

 صحبت کند چون اگرمردم ازگذشته ها راضی بودند قطعا درانتخابات به ديگرنامزدها رأی می دادند. 7- اگرروزي قرارباشدمسئولين  دولت فعلي ودولت گذشته دريك مناظره تلويزيوني عيارادعاهاي خود رامستند درمعرض افكارعمومي بگذارند،فضاي ابهام برطرف مي شود وبه سوي شفاف سازي مي رويم. اين فضا كمك مي كند گام هاي پيشرفت براي كشوررامحكم تر برداريم.8- مردم بهترين داوروقاضي هستندووقتي آمارهاي واقعي را اززبان رئيس‌جمهورمي‌شنوند وبا واقعيت‌هاي موجود کشورمقايسه مي‌کنند، اعتمادشان به دولت بيشترمي‌شود.

جمعه : 1392/9/8- 25محرم الحرام1435- 29نوامبر2013

 

آغازي بر پايان يك بحران غيرضروري - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 10:21 قبل از ظهر

آغازي بر پايان يك بحران غيرضروري

اسدالله افشار      

سرانجام10سال مقاومت وايستادگي ملت ايران به بارنشست وجمهوري اسلامي ايران بارديگربه موفقيتي بزرگ درصحنه داخلي وبين‌المللي دست يافت واين بارمذاكرات ايران با 1+5 با موفقيت پايان يافت.بر اساس توافقي كه بين ايران و1+5 صورت گرفت،غني سازي ايران به رسميت شناخته شد. فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي ادامه خواهد يافت و تحريم‌ها درسراشيبي قرارگرفت.توافقي كه به گفته دكتر ظريف آغازي براي پايان دادن به يك بحران غيرضروري بود.

صبح يكشنبه سوم آذر،پس ازسه دو گفتگوي فشرده وسخت ميان ايران وگروه 1+5، سند توافقنامه‌اي چهار صفحه‌اي ميان ايران وگروه 1+5 به امضا رسيد؛ سندي كه مي‌توان ازآن به عنوان گامي جدي وتاريخي در مسيرحل موضوع هسته‌اي ايران نام برد.

اشاره اي به محتواي متن توافق نامه :

ايران و1+5 در مذاكرات ژنو3 به توافقي تاريخي دست يافتند كه درآن حق غني سازي ايران در عمل و گفتار به رسميت شناخته شد و تحريم‌هاي بيمه وحمل و نقل و نفتي بطوركامل برداشته مي‌شود.براساس اين سند چهارصفحه‌اي هيچ تحريمي افزايش نخواهد يافت. همچنين براساس اين سند، تحريم نفتي ايران متوقف مي‌شود وسطح فروش نفت درسطح فعلي حفظ ودرآمدهاي نفتي آزاد خواهد شد. تحريم پتروشيمي به طور كامل رفع وتحريم صنايع خودروسازي برداشته مي‌شود.ايران و1+5 همچنين توافق كردند: تحريم طلا و فلزات گرانبها برداشته مي‌شود و تحريم‌هاي بيمه و حمل و نقل و مرتبط با نفت كلا برداشته مي‌شود.برپايه اين سند،حق غني سازي ايران هم درعمل وهم درگفتاردردو جاي متن به رسميت شناخته شد.ساختاربرنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به طوركامل حفظ مي‌شود وهيچ عقب گردي وجود ندارد وغني سازي ادامه مي‌يابد. فردو، نطنز، اراك، اصفهان و بندرعباس هم به كارشان ادامه مي‌دهند.براساس اين توافق، در مقابل جمهوري اسلامي ايران يكسري اقدامات اعتمادساز انجام مي‌دهد.جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك اقدام اعتمادساز ظرف 6 ماه آينده فعاليت‌هاي خود در اراك، نطنز و فردو را گسترش بيشتر نخواهد داد، ولي غني سازي زير 5 درصد و توليد مواد غني شده مربوطه در فردو و نطنز همچون گذشته ادامه مي‌يابد. تحقيق و توسعه در برنامه هسته‌اي ايران هم ادامه پيدا خواهد كرد.طبق اين توافق، توليد اورانيوم 20 درصد در6 ماه آينده به دليل عدم نيازادامه پيدا نخواهد كرد. تمام اورانيوم غني شده درداخل كشورباقي مي‌ماند و هيچ ماده‌اي از كشور خارج نخواهد شد.

بيان برخي نكات درباب اين موفقيت :

1- موفقیت مذاکرات ژنونشان می‌دهدکه جریان افراط جهانی یعنی تندروهای جنگ طلب امریکایی، خشونت طلبان اسرائیلی و بزدلان ترسوی سعودی به همراه القاعده و نیروهای سلفی چگونه قافیه را باخته‌اند.دستیابی به توافق ژنواگرچه آغاز راهی بلند وسخت است، اما گام نخستین برای عادی سازی پرونده ایران و بازگشت آن از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی باید تلقی شود وتوافقی استراتژیک است که با هرگونه ناکامی آن باید مقابله کرد. ‏2- به هرسو پيروزي فرزندان انقلاب درمذاکرات ژنو3 وناچارکردن 1+5 به پذيرش حق مسلم ملت ايران، بار ديگر نشان داد که درصورت پايمردي و وحدت حول يک هدف مشترک والبته استفاده ازتوان نيروهاي کارآمد مي‌توان شاهد‌ تحولات عظيمي بود که فضا را به نفع ارتقاي نام ايران درکرانه جهان تغييردهد.3- تأثيرتوافق حاصل شده دراين مذاكرات نخست ازمنظرتأثيري كه اين توافق بر اقتصاد كشور و بهبود شرايط داخلي خواهد گذاشت قابل ارزيابي مثبت است. ازسوي ديگر عصبانيت اسرائيل و بدخواهان مؤيد موفقيت پنهاني است كه ديپلماسي كشورمان در عرصه بين‌المللي به‌دست آورده است.

4- بايد اذعان داشت ايران به ثمره 10سال مقاومت خود دست يافته است.حال بايد ازاين توافق براي آزادشدن ظرفيت‌هاي استراتژيک ايران استفاده کرد. ايران بايد ديپلماسي لازم براي آزادسازي ظرفيت‌هاي نهفته ذيل پرونده هسته‌اي را درپيش گيرد. هرچند تحت تأثيراين توافق ممكن است جريان‌هاي راديكال منطقه‌اي چه راديکاليسم سلفي ارتجاعي وچه راديکاليسم صهيونيسم بحران‌هايي را به منطقه تحميل کنند. اين است كه دستگاه ديپلماسي ما بايد آمادگي لازم براي مواجه شدن با اين بحران‌ها و موضع‌گيري درست درمقابل آن‌ها راداشته باشد وازضربه زدن اين اتفاقات به ديپلماسي شکل گرفته ميان ايران و غرب جلوگيري كند.5- اين توافقنامه براساس رويكرد برد برد انجام شد وطرفين سعي كردند كه با اعتمادسازي وبهبود روابط آينده روشني را بسازند ودرآينده درمسير تفاهم و گفت‌وگوگام بردارند. ازاين جهت نيز بايد گفت كه فصل جديدي ازروابط ايران با جامعه جهاني و كشورهاي قدرتمند جهان آغاز شد. 6- تفاهم صورت گرفته هسته‌اي گامي اساسي درراستاي بهبود رابطه ايران و 1+5 به شمار مي‌رود، به طوري که بايد گفت تاثيرات قابل توجهي درسه سطح داخلي، منطقه وبين‌الملل به همراه خواهد داشت.7- دولت وظيفه دارد تا اقشار مختلف مردم راازواقعيتهاي موجود مطلع کند تا بتواند انتظارات آن‌ها را به خوبي پاسخ بدهد. درحال حاضر اين مساله جامعه را تهديد مي‌کند که به واسطه باز شدن گره هسته‌اي، مردم انتظارداشته باشند تا مشکلات يک شبه تمام شود و به عنوان مثال آماراشتغال بالا برود وتورم سيرنزولي پيدا کند. البته جامعه مي‌تواند نسبت به اين مساله اميدوار باشد که در شرايط جديد، اين امکان وجود دارد که بتوانيم ازپتانسيلهاي موجود استفاده بهتري نسبت به قبل داشته باشيم وازاين طريق بتوانيم رضايتمندي عمومي را به بالا‌ترين حد ممکن خود برسانيم. 8-تدبيرمقام معظم رهبري،چه درزمان انتخابات رياست جمهوري که به روي کارآمدن دولت تدبيرواميد منجرشد وچه درمورد انتقال سرپرستي تيم مذاکرات هسته‌اي ازشوراي عالي امنيت ملي به وزارت امورخارجه وچه درحمايت‌هاي قاطع ايشان از تيم مذاکره کننده ايران، پشتوانه مهمي براي نيل به توافقنامه ژنو شد.9- بايد متذکرشدکه گره هسته‌اي هنوز باز نشده است واتفاق افتاده اين است که مسيرخروج ازاختلاف مشخص شده است. البته با توجه به نوع فعاليتي که دولت يازدهم از خود نشان داده و مشي وروشي که دولتي‌ها به آن تکيه مي‌کنند، بايد گفت که نه تنها پرونده هسته‌اي چشم انداز روشني را پيش روي خود مي‌بيند، بلکه بايد گفت مشکلات ديگرهم قابل رفع هستند. چرا که کشور ما کشوري غني از هر لحاظ است واگربتوانيم داشته‌هايمان را به روش اصولي مديريت کنيم، مي‌توانيم منتظرروزي باشيم که جامعه فاصله زيادي با بحران و محدوديت داشته باشد. 10-كارشناسان معتقدند ؛ حاصل هفته ها مذاکره ومشورت بين تيم مذاکره کننده کشورمان با 6 کشورديگر،مبين اين واقعيت است که تيم مذاکره کننده ازاين نبرد حقوقي- ديپلماتي سربلند بيرون آمده است وواقعا بايد به آنهاخسته نباشيد گفت. بديهي است که هرمذاکره وتوافقي موافقان ومخالفان خود رادارد لذا طبيعي است که طرفين سعي دارند که ازاهرم رسانه اي درجهت توجيه مفاد ودستاوردهاي آن استفاده حداکثري نمايند، خصوصا اينکه اين سند به عنوان مقدمه يک توافق نامه جامع درآينده است.ازمنظرحقوقي متن مورد توافق طرفين در ژنو يک معاهده ويا قرارداد نيست بلکه يک نقشه راه براي رسيدن به يک توافقنامه جامع است.برهمين اساس است که طرفين عنوان سند موردتوافق را“Joint Plan of Action” اعلام کرده اند. به ديگرسخن اين توافق به عنوان يک قدم اوليه براي رسيدن به يک توافق جامعي است که آن توافق نيازمند مذاکرات واقدامات بسياري توسط طرفين درطول شش ماه آينده است.

سه شنبه : 1392/9/5- 22محرم الحرام1435-25نوامبر2013

 

پا سداشت جوانمردی - [ ]
ارسال شده توسط افشار در ساعت 1:24 بعد از ظهر

پا سداشت جوانمردی                               

اسدالله افشار

به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي وقطع دست استکبار جهاني ومنافع آنها در ايران، توطئه‌ها و فتنه‌هاي شياطين عليه ايران روز به روز گسترش يافت. در چنين شرايطي امام خميني درپنجم آذر 1358، فرمان تشکيل بسيج را صادر کردند و فرمودند: مملکتي که 20 ميليون جوان دارد، بايد بيست ميليون ارتش داشته باشد. هنوز يک سال ازصدورفرمان امام نگذشته بود که رژيم بعث عراق با هدف براندازي نظام نوپاي اسلامي و با حمايت استکبار جهاني، عليه ايران دست به حمله همه جانبه زد. در چنين شرايطي بود که جوانان سلحشور، به اشاره امام به صورت خودجوش و تحت تشکل‌هاي بسيجي به جبهه‌ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقديم خون خود، نهال نوپاي انقلاب اسلامي را آبياري کردند وحماسه‌ها و رشادت‌هاي بي‌سابقه‌اي آفريدند. اينگونه بود که بسيج درتاريخ انقلاب اسلامي نه به عنوان يک نهاد نظامي صرف، بلکه به عنوان يک مکتب فرهنگي وارزشي وکلمه طيبه‌اي که دربين همه اقشار ملت ايران ريشه دوانيده است، مطرح گرديد.

بسیج در اندیشه امام(ره) :

دراندیشه امام(ره)بسیج نهادی است اجتماعی با ابعادمتعدد.دراین نگرش بسیج دیگرصرفاً سازمانی نظامی نیست كه فقط درزمان جنگ وبرای دفاع درمقابل دشمن شكل گرفته باشد،بلكه نهادی است وسیع وپاسخگوی نیازهای اساسی وحیاتی جامعه و با اجزای دیگر نظام،چنان هماهنگی وپیوند داردكه انفصال آن جز با انحلال جامعه اسلامی متصور نیست.بسیج درصورتی می تواند نهادی جامع وشامل جهات متعدد وپایدارشناخته شود كه نیازهای دایمی وباورها و ارزش های فرهنگی پدید آورنده آن به روشنی تعریف شوند،این نیازها ممكن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ویا نظامی باشند.به فرموده امام(ره)«بسیج شجره طیبه ودرخت تناوروپر ثمری است كه شكوفه های آن بوی بهاروصل وطراوت یقین وحدیث عشق می دهد، بسیج مدرسه عشق و مكتب شاهدان وشهیدان گمنامی است كه پیروانش برگلدسته های رفیع آن،اذان شهادت ورشادت سر     داده اند. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاك اسلامی است كه تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشا نی گرفته اند.»( صحیفه نو ر، جلد 21، ص 195)

مفهوم بسيج در فرهنگ اسلامي :

بسيج درمفهوم اسلامي خود داراي حوزه‌اي وسيع وكاربردي عميق وگسترده است. مفهوم بسيج درفرهنگ اسلامي،ماهيتي ايدئولوژيك و عميقاً اعتقادي دارد . واژة «بعثت» به معناي برانگيختگي وخيزش ، همچنين واژه‌هاي «قيام» ، «جهاد» ، «تحريض» وامثال آن همين مفهوم را تأييد مي‌كند. قرآن كريم، به پيامبردر موضع فرماندهي نيروهاي رزمنده چنين فرمان مي‌دهد:«يا ايُّها النَّبيُ حَرِّضِ الْمؤمِنينَ عَلَي الْقِتالِ:اي پيامبر نيروهاي مؤمن را به پيكارخونين عليه دشمن (بسيج كن)، تحريك كن وبرانگيزان.» با عنايت به نگرش و نحوه ارزيابي مقوله امنيت ازمنظر امام خميني (ره) ، وجود چنين نيروي برانگيخته و با انگيزه‌اي براي ريشه‌كن كردن زمينه‌هاي نا امني ضروري و لازم بود.

بسيج مكتب شكوفايي :

بسيج مكتب شكوفايي تمامي آن چيزي است كه مي تواند سعادت يك ملت را برآورده سازد، بسيج منادي عدالت، پيشرفت، سازندگي و جهاد اقتصادي و از هاديان جامعه به سمت فلاح است، بسيج مجموعه اي از نيروهاي ارزشمند براي تمام ادوار و صحنه ها و در شرايط مختلف است.بسيجيان پويندگان طريق ولايت و سربازان جان بر كف انقلاب هستند كه اذن حضوردرتمامي صحنه ها را استوار و راستين از رهبرفرزانه خود دريافت نموده و با صبغه ارزشمند اسلامي و تكاپوي پولادين قلل پيشرفت، تعالي و پيروزي را مي پيمايند. بسيج يعني فرهنگ شهامت وشهادت. بيم وهراس درفرهنگ بسيج نامفهوم و هرآن چه معناي بودن، ماندن و جاودانه شدن است درآن جلوه مي نمايد.

تکریم ازبسیج :

هفته بسیج فرصت خوبی برای بازخوانی روزهاي سخت انقلاب تاكنون است؛ روزهایی که بسیجیان بازمانده که نه، بازگشته ازمعراج، نه تنها قدرندیدند وبرصدرننشستند،که گاه طعنه هم شنیدند وبه حاشیه نیزرانده شدند. اما این فرزند وجانشین فرزانه امام بود که بسیجی را همیشه حاضردر میدان می خواست و می خواهد. بسیجی گرچه مرد میدان های خطروفداکاری است،اما فقط برای آن روزها نیست. هرروزوهرهفته ازآن بسیج است .

تکریم بسیج، احترام به مردانگی و مروت است، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است. بسیجیان نیازی به احترام و تجلیل ما ندارند. ما هستیم که به آنان و به حضور فعالشان برای همیشه نیازمندیم. جنگ آزمون خوبی برای جدا شدن صف مدعیان و مردان حقیقت بود. شعار امروز اگر پشتوانه و سابقه ای در دیروز نداشته است، بسان همه شعارها است و نیازمند امتحان در روز مبادا.خدا را سپاس که رویش های بسیج همچنان پر ثمر و برکت خیز است، اما مباد که نام آوران روزهای سخت از یاد بروند و در گرد و خاک بازی های روزگار دیده نشوند؛ چه رسد به آنکه خدای ناکرده کم لطفی و جفا ببینند.

ضرور ت حضور بسیج در عرصه دفاع فرهنگی :

امروز برهمگان واضح و روشن است که دشمنان انقلاب اسلامی دریک تلاش برنامه ریزی شده در صدد هستند تا با نفوذ و تأثیرگذاری براعتقادات ، باورها و الگوهای رفتاری ملت بزرگ ایران به اهداف شوم خود در استحاله سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی جامع عمل پوشانده و حادثه تلخ تاریخ صدراسلام را با بازخوانی واقعه اندلس تکرارنمایند .پر واضح است که دراین عرصه مهم وخطیر نیز که دشنمان درصدد از بین بردن اساس نظام اسلامی از طریق استحاله درونی وتدریجی می باشند .حضور بسیج درعرصه دفاع فرهنگی و مقابله با تهدیدهای نرم دشمنان انقلاب اسلامی از ضروریات حتمی بشمارمی آید . لذا ساده اندیشی است که تصور کنیم بسیج صرفأ مأموریت دفاع نظامی ازکشور را برعهده داشته ویا اینکه تصورکنیم که جهان خواران و مستکبران عالم دست ازدشمنی با ملت ایران برداشته اند .

تعهد بسيجيان در قبال انقلاب اسلامي :

بسيجيان درقبال انقلاب اسلامي تعهدي عظيم ورسالتي بزرگ دارند، پيماني كه با شهداي همرزم خود داشتند كه پاسدار راه و اهداف آنان باشند. اين تعهد را با انجام رسالتي كه درپاسداري وتداوم راه انقلاب برعهده دارند، مي توانند ادا كنند. آنان در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، علمي، فرهنگي، معنوي مي توانند به انقلاب اسلامي خدمت كرده و دررفع مشكلات آن بكوشند كاروتلاش آنها دراين زمينه ها نشان دهنده عزم و اراده استوار آنان وشوق و علاقه شان به حفظ انقلاب وسازندگي ايراني آباد، مستقل وسعادتمند است.

جان كلام :

بسیج،دیوان شعرانقلاب اسلامی است که پیرجماران دراوج شعله‏های آتش جنگ تحمیلی،سرود وبه زیور طبع وچاپ پایداری ومقاومت بسیجیان آراسته شد. دیوانی که پرازغزل‏های عاشقانه وداع فرزندان وهمسران و پدران وغربت اشک وآه مادران ویتیمان است.ومابسيجى هستيم؛پيام آورانى كه محوهرچه زشتى را به نمازى عاشورايى، قامت بسته‏ايم . و ما با شوق زيباى رفتن آمده‏ايم تا دراوج غربت و كرامت ، تا بى‏نهايت عشق برويم ؛ هرچند زمان ، سكوت كرده است و : «دنياى امروز، دنياى دروغ، زور، شهوت‏رانى و دنياى ترجيح ارزش‏هاى مادى بر ارزش‏هاى معنوى است».

جمعه :1392/9/1- 18صفر1435- 22نوامبر2013